CRISIS DE LA RESTAURACIÓN

By Xavi V
 • 1902- Mayoria de edad de Alfonso XIII

 • Period: to

  ALFONSO XIII- FALLIDA DEL SISTEMA

 • 1903- Antoni Maura

  Revolució des de dalt --> Massas neutrales, Sufragio masc. obligatorio y Política al Marruecos.
  Maura, presidente del Consejo de Ministros
 • 1906- Tracado de Algeciras

  Tractado de Algeciras, creación de un protectorado en Marruecos
 • 1907- Creación de Solidaridad Obrera

  Creación de Solidaridad Obrera,
  En respuesta a la creación de Solidaridad Catalana (190)7
 • 1909- Semana Trágica

  11 julio Maura aprueba un Real Decreto llamando a filas a 40.000 reservistas. Padres de familia de les clases obreras.
  Detonante--> Semana Trágica 25 julio - 2 agosto 1909
  ST = Intervención del ejército a BCN para parar la revuelta.
  Consecuencias:
  Dimisión Maura
  Sentimiento Antimilitarista
  Aceleración de los proyectos de mancomunidades. 27 julio--> Desastre "Barranco del Lobo", Los rifeños humillan al ejército español.
 • 1910 - José Canalejas, creación CNT

  José Canalejas (liberal), Presidente del Consejo de Liberales:
  Separación Iglesias - Estado
  Servicio militar obligatorio Creación del sindicato anarquista, la CNT.
  Solidaridad obrera dará lugar a la creación del sindicato. Liderado por Salvador Seguí.
 • 1912- Asesinato de Canalejas

 • 1913- Ley de Mancomunidad aprobada

  Eduardo Dato aprueba la Ley de Mancomunidades, propuesta por Maura el año 1907
 • Period: to

  MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

  Institució amb funció administrativa que agrupava les 4 diputacions catalanes.
  Presidents E Prat de la Riba (1914- 17), J Puig i Cadafalch 1917-23)
  Necessitat de regeneració de Cat.
  Desenvolupament econòmic: infraestructures
  Projecte cultural i educatiu: foment de la llengua i cultura
  Assistència social
  Fi de Man.C. 1919, Oposició govern i monarquia, Lliga s'aparta de la reivindicació
  Parteix repressió de la dictadura
  Desaparició de Man. va fer augmentar la repressió vers les reivindicacions cat
 • Period: to

  Inflación, exportaciones frenéticas al extranjero 1GM

 • 1917- TRIPLE CRISIS

  Crisis Militar = Africanistas, Juntas de Defensa
  Crisis Obrera = Vagas, Suspensión de Garantías
  Crisis Catalana = Asamblea de parlamentarios, Exigencias de un nuevo gobierno
 • 1917- Crisis social

  Crisis Social, contexto: Revolución Rusa i 1GM
 • Period: to

  Radicalización del movimiento obrero

 • 1919- Vaga de la Canadenca

  Se consiguen:
  Mejoras salariales
  Jornada 8 h/día
 • 1920- Ley de fugas

 • 1921- Asesinato de E. Dato

 • 1921- Desastre de Anual

  Julio - Agosto 1921
  (Expediente Picasso)
  Se investiga al rey y a los dirigentes por el militares por el desastre de Anual (mueren 10k españoles)
 • Period: to

  Directorio Militar

  El directori militar va ser el primer període que podem destacar de la dictadura. Es van aplicar polítiques repressives i molta censura de premsa. Els militars estaven al capdavnt dels territoris espanyols. Es van il·legalitzar els partits polítics. Es va perseguir el moviment obrer i els nacionalismes. Un dels èxits que va tenir Primo va ser el Desembarcament d’Alhucemas (1925), que va consistir en una operació militar. Posava fi al problema del protectorat, amb l’ajuda dels francesos.
 • Period: to

  DICTADURA PRIMO DE RIVERA

  Cop d'Estat: causa: desastre d'Annual, tensió, inestab. pol. creació d'un directori mil.
  Característiques: econ: intervencionisme estatal i dirigisme econ. Política d'infraestructures
  Pol: suspensió de la Cons. Prohibició dels partits i dels sindicats, estat corporatiu a imitació del feixisme italià, persec. del catalanisme, solució del problema marroquí: Alhucemas
  Oposició: catalanistes, republicans, moviment obrer i intel.lectuals
  Crisis (1930-1931) Rebuig polític i social.
  Dimissió de PR
 • 1923- Golpe de Estado de Primo de Rivera

 • 1925- Desembarco de Alhucemas

 • Period: to

  Directorio Civil

  Quan la tensió era menor a la península, Rivera aposta per incloure al seu govern civils. Vol per tant, consolidar-se en el poder.
  La Dictadura va centrar la seva propaganda en els èxits econòmics, però la veritat és que en el notable creixement econòmic que es va produir en aquests anys va tenir molt a veure el gran creixement econòmic d’Europa.
  Es van fer grans obres públiques, telecomunicacions, xarxes de transport, auge exponencial del turisme, creació de grans monopolis
 • 1930- Dimisión de Primo de Rivera

 • 1931- Dictablanda

  Período entre el fin de la Dictadura de PR i la proclamación de la II República. Todo un fracaso en el intento de volver a la monarquía parlamentaría.