Coloni

 • 1492

  "New world"

  Christoffer Columbus opdagede Amerika.
 • Period: to

  Trankerbar

  En af de danske kolonier i Indien(handelskoloni). Blev solgt til Storbritannien.
 • Period: to

  Den danske koloni på Guldkysten

  Blev solgt til Storbritannien.
 • Period: to

  Dansk Vestindien

  Danmark etablerede Dansk Vestindien via køb fra FVK og to af øerne var ubeboede. Den er den første egentlige danske koloni, kaldes også De Vestindiske Øer. Blev solgt til USA.
 • Period: to

  Vestindisk-Guineisk Kompagni

  Vestindisk-guineisk Kompagni var et dansk selskab med baggrund fra 1625, men formelt oprettet ved kongelig privilegiebrev i 1671 efter, at Danmark havde bemægtiget sig øen Sankt Thomas. I 1754 købte den danske stat alle aktionærene i Vestindisk-guineisk Kompagni ud og opløste selskabet.
 • Period: to

  Den anden hundredårskrigen

  Krige mellem Frankrig og Storbritannien.
 • Period: to

  Grønland

  Indtil Grundloven i 1953 havde Grønland kolonistatus, derefter blev øen et dansk amt. Grønland fik hjemmestyre i 1. maj 1979.
 • Period: to

  Oplysningstiden i Danmark

 • Period: to

  Serampore

  Kaldes også Frederiksnagore. En af de danske kolonier i Indien(Handelkoloni). Blev solgt til Storbritannien.
 • Period: to

  Syvårskrigen

 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

 • Forbud mod slavehandel i Danmark

 • Slaget på Reden

 • Period: to

  Napoleonskrigene

 • Danmark blev inddraget i Napoleonskrigene

  Danmark tilhørte den tabende part i krigen, og briterne erobrede den danske flåde inkl. handelsflåden.
 • Afstå Norge til Sverige

 • Period: to

  Første opiumskrig

 • Period: to

  Anden opiumskrig

 • Det Store Nordiske Telegraf-Selskab(Idag: GN Store Nord)

 • Period: to

  Danmark og den europæiske imperialisme

 • Østasiatisk Kompagni(Ø.K.)

 • Period: to

  Bokseropstand

 • Period: to

  Første verdenskrig

 • Folke forbundet

 • Period: to

  Anden verdenskrig

 • FN