cientificos

Timeline created by lydiasaenze
 • Descobrimento Dalton

  Descobrimento Dalton
  Dalton hizo su descubrimiento en el 1803.
  Els elements quimics estan formats per particules molt petites anomenades atoms. Los atomos de elementos diferentes se unen para formar diferrentes compuestos.
 • Marie Curie (neix)

  Marie Curie (neix)
  Polonesa de naixement però nacionalitat francesa, va ser la primera dona a rebre dos premi Nobel i la primera persona a rebre dos premis Nobel en especialitats diferents: el de Física, al 1903, juntament amb Becquerel i el seu espòs, Pierre Curie i, el 1911, el de Química, pel descobriment dels elements radi i poloni. va morir al any 1934.
 • Radioactividad

  Radioactividad
  és un fenomen físic al qual certes substàncies amb nuclis atòmics inestables, anomenats radionúclids, es transformen espontàniament en nucleids diferents perdent energia en forma de raigs de partícules, de vegades acompanyats de raigs d'ones electromagnètiques, per tal d'assolir uns nuclis atòmics més estables i de menor massa, ja que al procés perden part d'ella per desintegració.
 • Descobrimento Thomson

  Descobrimento Thomson
  Thomson hizo su decubrimiento en 1897. Atomo como una esfera uniforme y perqueña de materia cargada positeivamente. Los electrones tienen una masa muy pequeña.
 • Descubrimiento Bohr

  Descubrimiento Bohr
  Bohr hizo su descubrimiento en el año 1913. Su modelo atomico resolvio problemas del modelo atomico del de Rutherford.
  Lo que resolvio fue que como es que los electrones cuando girna al alrededor del nucleo como es que no caen hacia adentro.
 • Descubrimiento Ruther Ford

  Descubrimiento Ruther Ford
  Ruther Ford hizo descurimiento en el año 1919. Su modelo atomico es un nucleo con orbitas al alrededor y dentro de estas orbitas estan los electronnes i dentro del nucleo estan los protones.
 • Descubrimiento Schrodinger

  Descubrimiento Schrodinger
  Schrodinger hizo su descubrimiento en el año 1926. Es un modelo cuántico no relativista. En este modelo los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico.
 • Descobriment James Chadwick

  Descobriment James Chadwick
  Va ser qui va obrir el camí per a la investigació de la física nuclear. El 1935 li van concedir el premi Nobel de Física. Va col·laborar en el projecte britànic de la bomba atòmica i, des de 1946, va ser asessor de la Comissió de l'Energia Atòmica de les Nacions Unides.
 • Espectròmetre de masses

  Espectròmetre de masses
  L'espectròmetre de masses serveix per mesurar la massa dels àtoms per comparació amb àtom patró. l'àtom més adequat per calibrar aquest aparell és el del carboni-12, per la qual la cosa es pren com a referència.
 • Period:
  -300 BCE
  to

  alquimia

  La alquimia comenzó a desarrollarse entorno del siglo III A.C. en la región de Alejandría y se extinguió casi por completo en el siglo XVI.