CATALUNYA TERRA COOPERATIVA

 • ELS INICIS COM FUNCIONAVEN?

  Els inicis sempre foren humils: petits grups d'obrers posaven en comú una minsa aportació de capital per poder adquirir a l'engròs. I sense intermediaris, aliments de primera necessitat un preu més econòmic.
 • LES COOPERATIVES PIONERES

  Tot i els procedents, o seria fins a la recepció de l'experiència de Rochdale que la formula cooperativa centrada en el consum amb certa vocació emancipadora, comença a projectar-se entre el proletariat local.
 • INICI DEL MOVIMENT COOPERATIU

  La creació de cooperatives comença a proliferar després de la llei d'associacions de 1887, quan moltes pogueren formalitzar-se
 • EL SALT ENDEVANT

  <<Hemos hasta ahora organizando, ahora toca, propagar, luchar>> Amb aquesta vehemencia encetà el seu discurs el director d'acció cooperatista durant l'acte de constitució de la nova federació regional de coperatives de catalunya l'agost a 1920.
 • L'ESPLANDOR COOPERATIVA

  La proclamació de la segona republica suposa la instauració, per primera vegada a la historia, d'un marc legal favorable que confirma la linia ascendent del cooperativisme
 • LA REREGUARDA COOPERATIVA

  El juliol de 1936 la derrota dels militars colpistes instaura una situació d'excepcionalitat revolucionaria.