Aproximació històrica - So

Timeline created by adriia
In Music
 • Edison coneix a Muybrige

  Es pot pensar en la sincronització de la música amb les fotografies. Problema: el so encara no es pot amplificar.
 • Patent Quinetoscopi

  Patent Quinetoscopi
  Edison patenta el Quinetoscopi, poc després el Quinetòfon que sincronitza imatge en moviment amb el so enregistrat amb el fonògraf. Sincronització deficient.
 • Vàlvula audion

  Vàlvula audion
  S'inventa la vàlvula audion que permet amplificar un senyal elèctric dèbil, i neix l'amplificació del senyal (amplificador de so). Es un punt d'inflexió.
 • Sound on film

  Sound on film
 • Sound on disc

  Sound on disc
  Sound on disc, gramòfon: sincronitza disc i cinta. Les primeres pel·lícules sonores són de sound on disc: "Don Juan", no hi ha diàleg però si música.
 • Primera pel·lícula amb diàleg

  Primera pel·lícula amb diàleg
  La primera pel·lícula amb diàleg és "El canto de Jazz", apareix algun fragment de text, la resta es muda.
 • "Luces de Nueva York"

  "Luces de Nueva York"
  Primera pel·lícula amb diàleg sencer.Enregistrat amb el vitaphone, el qual promocionen al cartell de la pel·lícula.
 • So com a element expressiu en una pel·lícula

  So com a element expressiu en una pel·lícula
  A Europa. La primera pel·lícula sonora, Hitckoch utilitza el so com un element expressiu. Finals dels 20 hem trobat la sincronia. "Blackmail".
 • Crack del 29

  El cinema trampeja en aquesta crisi. Si no hagués arribat el sonor s'hagués carregat el cinema. Hi ha sincro, amplificador però es car.
 • "Swing Time"

  "Swing Time"
  Sincronia, veure moviments amb música més moviment de la càmera = músical.
 • "The Ghost of Frankenstein"

  "The Ghost of Frankenstein"
  Simfonia clàssica. Canvi de plans més bruscos.
 • "Dràcula"

  "Dràcula"
  Té més percussió, molt dinàmic, però la música fa com si fos més ràpid. Sorpreses sonores o deixen un espai.
 • "Singing in the rain"

  "Singing in the rain"
  Explotar un hit sortit d'una pel·lícua, no és la primera que ho fa: "Somewhere over the Rainbow".
 • Estils totalment diferents

  Els estils de ràdio i música són totalment diferents.