Descarga

Antic Testament

 • Period: 1950 BCE to 1650 BCE

  Els patriarques

  Van ser els primers caps del poble d'Israel
 • 1900 BCE

  Abraham

  Abraham
  El primer pratiarca del poble d'Israel
 • 1800 BCE

  Isaac

  Isaac
  Isaac és el segon fill d'Abraham després d'Ismael.
 • 1700 BCE

  Jacob i els seus dotze fills, les dotze tribus d'Israel

  Jacob i els seus dotze fills, les dotze tribus d'Israel
  Jacob ve tindre dotze fills. De la primera dona ,Lea va tenir Rubén, Simeó, Leví, Judà, Isacar i Zabulón. De Zilpa, serventa de Lea, va tenir Gad i Aser. Finalment, de la seva dona favorita, Raquel, va tenir José i Benjamín.
 • Period: 1650 BCE to 1350 BCE

  Esclavitud en Egipte

 • 1600 BCE

  Esclavitud en Egipte

  Esclavitud en Egipte
  En Egipte agafaven a persones per fer-los esclaus seus
 • 1350 BCE

  Moisès

  Moisès
  Moisès lliberà als esclaus d'Egipte, va ser l'elegit per deu per treure al seu poble d'Egipte i retornar-los a la terra d'Israel.
 • 1350 BCE

  Primera Pàsqua

  Primera Pàsqua
  Celebració que commemora l'alliberació dels esclaus d'Egipte.
 • Period: 1350 BCE to 1310 BCE

  Èxode

  L'esclavatge dels hebreus a l'antic Egipte i el seu alliberament a través de Moisès, que els va conduir cap a la Terra promesa.
 • 1330 BCE

  Els israelistes van ser alliberats

  Els israelistes van ser alliberats
  Els israelites van ser alliberats per Moisès.
 • 1310 BCE

  Aliança al Sinaí

  Aliança al Sinaí
  Fonamentalment fa referència al pacte que va establir Déu amb el poble jueu en la muntanya Sinaí. Es fa clau en aquesta Aliança la figura de Moisès, a qui vinculen el contingut dels llibres de l'Èxode, Levític, Números i Deuteronomi.
 • Period: 1270 BCE to 1070 BCE

  Etapa de la conquesta.

 • 1269 BCE

  Josué

  Josué
  Es va convertir en el lloctinent de Moisès, i el va esperar a mig camí quan aquest va pujar a la Muntanya Sinaí a rebre els Deu Manaments. ​ Va ser també un dels dotze exploradors enviats per Moisès a la terra de Canaán,​ i l'únic, juntament amb Caleb, a portar un informe encoratjador.
 • 1100 BCE

  Els jutges

  Els jutges
  Els "jutges" eren líders dins de les tribus d'Israel, triats per Déu o pel poble, per a lliurar als israelites dels seus enemics. Els jutges eren més aviat líders militars que jutges pròpiament dits, els quals tractaven assumptes relacionats amb la llei.
 • Period: 1100 BCE to 930 BCE

  Etapa de la Monarquía

 • 1090 BCE

  El primer reí "Saúl"

  El primer reí "Saúl"
  Saúl va ser el primer rei d'Israel. Segons la tradició, Saúl es va convertir en rei després de ser ungit per Samuel, qui accedia d'aquesta manera als precs del seu poble, que volia un cap guerrer per a enfrontar-se als filisteus i els amalecitas.
 • 1000 BCE

  El gran reí "David"

  El gran reí "David"
  La Bíblia descriu a David com un rei just, valent, apassionat; guerrer, músic i poeta, no exempt de pecats. Segons la Bíblia, ell va ser triat per Déu mateix per a governar Israel.
 • 930 BCE

  Salomón

  Salomón
  Era un reí sabi
 • 930 BCE

  El temple

  El temple
  Aquest temple el va construir Salomón
 • Period: 930 BCE to 721 BCE

  Etapa de la divisió

 • 929 BCE

  El regne d'Israel

  El regne d'Israel
  El Regne d'Israel, Regne del Nord o Regne de Samaria va ser un estat del Llevant mediterrani durant l'Edat de Ferro.
 • 928 BCE

  Regne de Judá

  Regne de Judá
  Les tribus del sud, Judà i Benjamí, juntament amb la tribu sacerdotal de Leví, van romandre lleials a Roboam i els seus successors, membres de la Casa de David.
 • 921 BCE

  Els profetas

  Els profetas
  Profeta és una persona que prediu o interpreta fets a través de la inspiració d'alguna divinitat.
 • 721 BCE

  Destrucció del regne de israel

  Destrucció del regne de israel
  El regne d'Israel va ser vençut pels assiris (722 AEC) i el seu poble va ser portat a l'exili i a l'oblit. Més de cent anys després, Babilònia va conquistar el regne de Judà, va exiliar a la majoria dels seus habitants i va destruir Jerusalem i el Temple (586 AEC).
 • 700 BCE

  Jerusalem és destruïda

  Jerusalem és destruïda
  Jerusalem va quedar arrasada en 587 a. C.
 • Period: 700 BCE to 600 BCE

  Etapa del desert

 • 650 BCE

  Desterrament en la Asira del regne de israel

  Desterrament en la Asira del regne de israel
  725 - 700. El rei assiri Salmanasar V es va trobar amb seriosos problemes per a prendre Samaria. El
 • 600 BCE

  Desterrament en la Babilònia del regne de Judà

  Desterrament en la Babilònia del regne de Judà
 • Period: 538 BCE to 400 BCE

  Etapa Persa

 • 537 BCE

  Els Jueus tornen a la terra promedia

  Els Jueus tornen a la terra promedia
  Arran d'un decret del rei persa Ciro, conqueridor de l'imperi de Babilònia (538 AEC), 50.000 jueus van emprendre el Primer Retorn a la Terra d'Israel, dirigits per Zorobabel, de la casa reial de David.
 • 530 BCE

  Edificació del segon temps

  Edificació del segon temps
  Mentre que el Segon Temple, molt més modest, va ser completat per Zorobabel en 515 a. C. i consagrat.
 • 400 BCE

  Edras i Nehemías reconstrueixen la ciutat

  Edras i Nehemías reconstrueixen la ciutat
  Allí van assassinar als líders de Judà, van saquejar el temple abans de destruir-lo juntament amb gran part de la ciutat i la muralla, i es van emportar als ciutadans més distingits de Jerusalem. Aquests jueus van viure per dècades en l'exili, sempre esperant que Déu els salvés i restaurés Israel.
 • 332 BCE

  Alejandro Magno

  Alejandro Magno
  Alexandre III de Macedònia, ​​ més conegut com a Alejandro Magno o Alexandre el Gran, ​ va ser rei de Macedònia, Hegemón de Grècia, Faraó d'Egipte, Gran rei de Mitjana i Pèrsia, fins a la data de la seva mort.
 • Period: 332 BCE to 100 BCE

  Etapa Griega

 • 166 BCE

  Judas Macabeo

  Judas Macabeo
  Judes Macabeo, mort el 160 abans de Crist, va ser el líder de la Revolta dels Macabeus en el segle II a. de C. contra la dominació siriana hel·lenística dels selèucides.
 • 100 BCE

  Destrucció del segon temple

  Destrucció del segon temple
  El Segundo Templo fue el templo sagrado judío, que se erigió en el Monte del Templo de Jerusalén, entre c. 516 a.C. y c. 70.
 • 63 BCE

  Pompeyo

  Pompeyo
  Pompeu el Triunviro, ​ ​ va ser un polític i general romà.
 • Period: 63 BCE to 1 CE

  Etapa Roma

 • 1 BCE

  JESÚS

  JESÚS
  El que figura a continuació és un relat de la vida de Jesús tal com apareix en els quatre evangelis inclosos en el Nou Testament, considerats llibres sagrats per totes les confessions cristianes. El relat evangèlic és la font principal per al coneixement de Jesús, i constitueix la base de les interpretacions que de la seva figura fan les diferents branques del cristianisme.