Antecedents i evolució de la intervenció social

By zade11
 • Period: 4000 BCE to 476

  EDAT ANTIGA

 • 2100 BCE

  EL CODI DE HAMMURABI

  EL CODI DE HAMMURABI
  Notícies sobre l'ajuda al necessitat i sobre l'ètica en les relacions socials.
 • 776 BCE

  GRECIA- Esparta i Atenes.

  GRECIA- Esparta i Atenes.
  Plató - La República
  Aristòtil - La Política Les formes d'ajuda eren en pensions i suport en espècies alimentàries.
 • Period: 551 BCE to 478 BCE

  XINA- CONFUCI

  Ajuda al proïsme expressat en dos principis: virtut i acció recíproca.
 • 500 BCE

  BUDISME

  BUDISME
  El fundador va ser, Sidharta Gautama ''l'il·luminat'.
  Implementa la Llei del Karma: Una bona causa produeix un bon efecte i una causa dolenta el contrari.
 • 450 BCE

  ISRAEL- L'Antic Testament i el Torah

  ISRAEL- L'Antic Testament i el Torah
  La llei Mosaica contenia prescripcions en favor dels pobres.
 • Period: 65 to 100

  ELS EVANGELIS I LES CARTES D'APÒSTOLS

  Volien oferir un camí de salvació etern mitjançant:
  El testimoniatge més la pràctica de l'amor i fraternitat.
 • Period: 80 to 90

  Cristianisme primitiu: les diaconías i àgapes .

  Les ajuden eres repartides a través de la: Diaconía (Serveis d'assistència) i l'Àgape (Donar menjar al Famolenc).
 • Period: 90 to 98

  ROMA: El sistema alimentari de Nerva

  Creat per l'Emperador Marco Nerva.
  Les ajudes es donaven a través de Questores alimentorum.
 • Period: 476 to 1492

  EDAT MITJANA

 • 611

  ISLAM

  ISLAM
  Hi ha d'existir un compromís amb Allah
  Hi ha dos impostos per a l'ajuda al necessitat: Zakat (obligatori) i Sadagat (voluntari).
 • 1200

  FORMES D'AJUDA SOCIAL EN L'EDAT MITJANA

  FORMES D'AJUDA SOCIAL EN L'EDAT MITJANA
  Mollat al segle XII explica:
  AJUDA PÚBLICA: Era prestada per ordes religiosos o hospitals.
  ALMOINA: Era una acció individual.
  AJUDA MÚTUA: Era prestada en les corporacions entre els membres d'aquesta.
  L'ajuda social es donava a través dels gremis.
 • Period: 1492 to

  EDAT MODERNA

 • 1531

  ENRIC VIII

  ENRIC VIII
  Llei promulgada per Enric VIII, estableix la necessitat de disposar de llicència per a demanar almoina.
 • 1536

  ESTATUT

  ESTATUT
  Es promulga un Estatut: Un primer pla de beneficència pública sota el patrocini del Govern.
 • 1562

  STATUTE OF ARTIFICIERS

  STATUTE OF ARTIFICIERS
  Es promulga el Statute of Artificiers, que regulava els salaris i les hores de treball i es proposa la capacitació dels artesans.
 • 1563

  SOCORS DELS POBRES

  SOCORS DELS POBRES
  Es crean unes mesures obligatòries per a finançar el socors dels pobres.
 • 1572

  IMPOST GENERAL

  IMPOST GENERAL
  L'Estatut signat per la reina Isabel estableix un impost general amb la finalitat d'obtenir fons per a socors dels pobres, es creen cossos d'inspectors encarregats d'administrar la nova llei.
 • 1576

  CASES DE CORRECCIÓ

  CASES DE CORRECCIÓ
  Es creen cases de correcció, s'obligava a treballar als pobres sense impediments físics especialment als joves.
 • Period: Apr 24, 1581 to

  VICENTE DE PAUL

  Precursor de l'Organització i Promoció de l'Ajuda als Necessitats. Va ser ordenat sacerdot als 19 anys.
 • ASILS

  ASILS
  Es creen asils per a pobres ancians cecs, coixos i tots aquells impedits per a treballar.
 • POOR LAW

  POOR LAW
  La “Poor Law” (Llei de Pobres).
 • VICENTE DE PAUL

  VICENTE DE PAUL
  Va crear associacions o confraries de la Caritat
 • VICENTE DE PAUL

  VICENTE DE PAUL
  Funda la Congregació de la Missió de Pares Paules
 • VICENTE DE PAUL

  VICENTE DE PAUL
  Crea les Dames de la Caritat obra dels nens Expòsits conjuntament amb Luisa de Marsillac.
 • VICENTE DE PAUL

  VICENTE DE PAUL
  Construcció d'asils per a ancians
 • Period: to

  PASTOR THOMAS CHALMERS

  Pastor Thomas Chalmers (1780-1847) precursor de l'organització de l'assistència social.
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • PICCOLA CASA

  PICCOLA CASA
  José Benito Cottolengo crea la "Piccola Casa" per a recollir pobres i malalts.
 • POOR LAW REFORM

  POOR LAW REFORM
  “Poor Law Reform” (reforma de la Llei de pobres) .
 • SISTEMA ELBERFELD

  SISTEMA ELBERFELD
  Assistència social: sistema Elberfeld, era un programa d'ajuda als necessitats. Es diu així perquè es va implementar a la ciutat d'Elberfeld a Alemanya.
 • COMISSIÓ DE LA LLEI DE POBRES

  COMISSIÓ DE LA LLEI DE POBRES
  Naixement de l'assistència legal als pobres mitjançant lleis específiques.
 • DRET D'ASSOCIAR-SE DELS TREBALLADORS

  DRET D'ASSOCIAR-SE DELS TREBALLADORS
  Obtenció del dret a associar-se dels treballadors.
  A la fi del segle XIX es creen noves lleis protectores als nens i dones.
 • ESCOLES D'ASSISTÈNCIA SOCIAL

  ESCOLES D'ASSISTÈNCIA SOCIAL
  Les primeres escoles d'assistència social amb activitats originàries d'entrenament personal en servei Servei Social daten de 1873 i es deuen a la iniciativa de Octavia Hill.
 • Period: to

  DEL COLONIALISME A L'IMPERIALISME

  Les grans potències europees (França i Anglaterra), van formar els seus imperis colonials.
 • MISSIÓ CRISTIANA

  MISSIÓ CRISTIANA
  William Booth fongui la Missió Cristiana de caritat més l'exèrcit de la salvació.
 • ASSEGURANCES SOCIALS

  ASSEGURANCES SOCIALS
  Bismarck va promulgar la primera legislació d'Assegurances Socials.
 • ASSEGURANCES DE MALALTIA

  ASSEGURANCES DE MALALTIA
  Es crea la llei sobre les assegurances de malaltia i la d'assegurances d'accidents de treball. Propulsada per Bismarck.
 • ASSEGURANÇA D'INVALIDESA

  ASSEGURANÇA D'INVALIDESA
  Es crea la llei referent a l'Assegurança d'Invalidesa i de vellesa. Propulsada per Bismarck, en el seu pla de pensions.
 • ESCOLA DE FILANTROPÍA APLICADA

  ESCOLA DE FILANTROPÍA APLICADA
  Mary Richmond va proposar la creació d'una “escola de filantropia aplicada“.
 • ESCOLA DE FORMACIÓ DEL SERVEI SOCIAL

  ESCOLA DE FORMACIÓ DEL SERVEI SOCIAL
  A Amsterdam funciona una escola de formació metòdica teòrica i pràctica dels qui desitgen dedicar-se a unes certes labors importants en el camp del servei social.
 • ESCOLES SOBRE ELS SERVEIS SOCIALS

  ESCOLES SOBRE ELS SERVEIS SOCIALS
  Es creen escoles a Nova York i Boston
 • ESCOLES SOBRE ELS SERVEIS SOCIALS

  ESCOLES SOBRE ELS SERVEIS SOCIALS
  Es creen escoles a Chicago i Berlín.
 • Period: to

  NEO-LIBERALISME

  Concepció politicoeconòmica que serveix d'enquadrament al desenvolupament del Servei Social.
  El pensament filosófic nord-americà dona naixement al Social Work.
 • NEO-CAPITALISME I L'ESTAT DE BENESTAR

  NEO-CAPITALISME I L'ESTAT DE BENESTAR
  A partir de 1950 el capitalisme ha tingut l'expansió més persistent i generalitzada de tota la seva existència.
 • NEO-CAPITALISME I L'ESTAT DE BENESTAR

  NEO-CAPITALISME I L'ESTAT DE BENESTAR
  En 1950 quan Marshall publica la seva doctrina sobre els drets socials, per a ell en tota constitució democràtica es coneixen tres tipus de drets: Ela drets civils, els drets polítics i els drets socials.