Andra Världskriget

 • Starten av WW2

  Tyskland går in i Polen med trupper vilket är starten för andra världskriget då Storbritannien och Frankrike måste gå in och hjälpa Polen pga av en pakt.
 • Blitzen, kriget om Storbritannien

  Tyskland attackerar Storbritannien men misslyckas på grund av att de hade sina styrkor för utspridda, hade krig i öst mot Sovjet, och att Storbritannien hade bättre flygvapen och piloter.
 • Sommaroffensiven början

  Tyska stridsvagnar rullar in i Sovjetunionens gräns. En invasion som planerats under en längre tid för att komma åt Sovjetunionens mark och råvaror, som olja och järnmalm.
 • Pearl Harbor

  Japan attackerar Pearl Harbor vilket förstör stora delar av dess flotta, men gör att USA dras in i kriget på de allierades sida.
 • Slaget i Normandie

  Storbritannien tar tillbaka Normandie i ett av de störta invasionerna av sin typ. Stor förlust för Tyskland då de nu hade tvåfrontskrig mot både Sovjet och Storbritannien, två stormakter under tiden.
 • Hitler dör

  Hitler begår självmord i en bunker i Tyskland.
 • Kriget över i Europa

  Tyskland kapitulerar och kriget i Europa är över
 • Första atombomben släpps

  USA släpper en atombomb över en Japansk stad Hiroshima av USAs president Harry Truman, vilket dödar 80 000 människor
 • Andra atombomben släpps i Japan

  USA släpper den andra atombomben i Japan
 • Slutet av WW2

  Andra världskriget är över.