Andra världskriget

 • Japan ockuperar Manchuriet

 • Japan förklarar att Manchuriet nu är en lydstad under Japan

 • Hitler blir Tyskland rikskansler

  På förslag från de konservativa, som trodde att de skulle kunna kontrollera nazisterna, utnämndes Hitler till rikskansler den 30 januari 1933. Ett villkor var att endast två nazister till fick ta plats i regeringen. Inom loppet av några månader lyckades emellertid Hitler skaffa sig i princip oinskränkt makt och göra Tyskland till en nazistisk diktatur.
 • Riksdagshusbranden

  Den 27 februari utbröt en anlagd brand i riksdagshuset i Berlin. En holländare vid namn Marinus van der Lubbe hittades inne i byggnaden. Han hade tidigare varit medlem i kommunistpartiet och betraktades, med dåtidens terminologi, som efterbliven och sinnesförvirrad. van der Lubbe greps och dömdes till döden.
 • Tyska riksdagen klubbar igenom fullmaktslagen

 • Hitler blir Führer

  Den 2 augusti 1934 dog den tyska presidenten Paul von Hindenburg, 86 år gammal. Hitler övertog omedelbart hans roll och utropade sig till Tysklands ledare (Führer). Den tyska armén, Riksvärnet, gav en trohetsed till Hitler som landets president och den 19 augusti gjordes en folkomröstning som visade att Hitler hade stöd från 88 procent av den tyska befolkningen.
 • Nürnberglagarna antas

 • Italien invaderar Etiopien

 • Tyskland och Italien ingår avtal

 • Tyskland och Japan skriver på antikomiternpakten

 • Hitler ogiltigförklarar Versaillesfreden

  I ett riksdagstal den 30 januari 1937, förklarade han slutligen att hela Versaillesfördraget hade upphört att gälla och att Tyskland nu var helt jämställt med andra stater.
 • Japan attackerar Kina

 • Tyskland annekterar Österrike

 • Münchenavtalet. Tyskland annekterar Sudetenland (delar av Tjeckoslovakien)

 • Kristallnatten

 • Allians mellan Frankrike, Storbritannien och Polen

 • Italien invaderar Albanien

 • Stålpakten (biståndspakt mellan Tyskland och Italien)

 • Molotov-Ribbentrop-pakten

 • Tyskland anfaller Polen

 • Frankrike och Storbritannien förklarar krig mot Tyskland

 • Sovjetunionen anfaller Polen

 • Polen kapitulerar

 • Sovjetunionen anfaller Finland

 • Tyskland anfaller Danmark och Norge

 • Danmark kapitulerar

 • Tyskland anfaller Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike

 • Holland kapitulerar

 • Operation Dynamo inleds

 • Belgien kapitulerar

 • Norge kapitulerar

 • Italien förklarar krig mot Storbritannien och Frankrike

 • Italien attackerar Frankrike

 • Paris ockuperas

 • Vapenstillestånd mellan Tyskland och Frankrike

 • Luftwaffe inleder flyganfall mot Storbritannien

 • Italien anfaller Egypten

 • Japan ansluter sig till alliansen mellan Tyskland och Italien

 • Italien anfaller Grekland

 • Ungern ansluter sig till Tysklands allians

 • Rumänien ansluter sig till Tysklands allians

 • Bulgarien ansluter sig till Tysklands allians

 • Bulgarien ansluter sig till Tyskland allians

 • Tyskland förklarar krig mot Grekland

 • Tyskland och Ungern anfaller Jugoslavien

 • Tyskland, Italien, Ungern och Bulgarien invaderar Jugoslavien

 • Jugoslavien kapitulerar

 • Jugoslavien kapitulerar

 • Operation Barbarossa, Tyskland invaderar Sovjetunionen

 • Finland förklarar krig mot Sovjetunionen

  Den 22 juni bröt Hitler den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten, som hade ingåtts i augusti 1939.Tyska trupper invaderade Sovjetunionen och tog under hösten kontroll över stora delar av landet. Röda armén drevs ut ur Estland, Lettland och Litauen. De tre länderna blev istället ockuperade av Tyskland. Sovjetunionen ”bytte sida” och blev en del av den västeuropeiska alliansen mot Tyskland. Finland förklarade krig mot Sovjetunionen på Tysklands sida.
 • Japan anfaller USA vid Pearl Harbor

 • USA förklarar krig mot Japan

 • Tyskland och Italien förklarar krig mot USA

 • Slaget vid Midway

 • Slaget vid El Alamein. Brittiska trupper vinner över tyska- och italienska trupper.

 • Sovjet vinner slaget vid Stalingrad när general Paulus kapitulerar

  Den 31 januari 1943 tvingades tyskarna kapitulera för de sovjetiska styrkorna.
  Stalingrad blev en vändpunkt i kriget. Det var militärt en viktig strategisk knutpunkt, som nu gick förlorad för tyskarna. Det fick också en stark psykologisk effekt. Den sovjetiska armén hade visat sig överlägsen och tyskarna hade lidit ett katastrofalt nederlag. Allt fler började nu tvivla på att Tyskland skulle vinna kriget.
 • De allierade landstiger på Sicilien (Italien)

 • Mussolini avsätts

 • Italien ger upp och kapitulerar

 • D-Day. De allierade landstiger i Normandie

  Den 6 juni 1944 inleddes den västallierade invasionen av det europeiska fastlandet – Operation Overlord. Invasionen hade planerats länge och våren 1944 samlades stora allierade trupper i Storbritannien i väntan på klartecken. Invasionen skulle egentligen ägt rum den 5 juni, men fick skjutas upp ett dygn på grund av hård storm. Invasionsstyrkan bestod av omkring 200 000 soldater, 30 000 strids- och transportplan och 5 000 fartyg.
 • De allierade bryter igenom tyskarnas försvarslinje vid Normandie

 • Allierade trupper befriar Paris

 • De första amerikanska trupperna går in i Tyskland

 • Fredsavtal mellan Finland och Sovjetunionen

  Våren 1944 ville den finska regeringen bryta den militära alliansen med Tyskland och försöka få fred med Sovjetunionen.
  Den 19 september undertecknades ett fredsavtal mellan Finland och Sovjetunionen. Finland tvingades lämna över vissa landområden och acceptera ett krigsskadestånd på 300 miljoner dollar. Den finska armén skulle demobiliseras och alla tyska förband skulle lämna finsk mark.
  Tyskarna hämnades genom att bränna ner många byar och samhällen i norra Finland innan de lämnade landet.
 • Ardenneroffensiven

 • Jaltakonferensen inleds

  Den 4–12 februari 1945 träffades Storbritanniens premiärminister Winston Churchill, USA:s president Franklin D Roosevelt och Sovjetunionens ledare Josef Stalin i Jalta på Krim.
  Under mötet diskuterade de tre allierade ledarna frågor som rörde krigsslutet och tiden därefter.
 • Sovjetunionens trupper når fram till Berlin

  I mitten av april nådde sovjetiska styrkor fram till Berlin. Det tyska försvaret av staden bestod endast av ungdomar från Hitler-Jugend, hemvärnsmän och spillror av Wermacht och Waffen-SS. Den 2 maj kapitulerade Berlin och ockuperades av Röda armén.
 • Mussolini avrättas

  Mussoline och hans älskarinna, Clara Petacci, tillfångatogs av italienska motståndsmän när de försökte ta sig över gränsen till Schweiz. Både Mussolini och Clara Petacci sköts ihjäl ett par dagar senare den 28 april 1945. Deras kroppar hängdes sedan upp till offentligt beskådande på Piazza Loreto i Milano.
 • Hitler gifter sig med Eva Braun

 • Hitler begår självmord

  På eftermiddagen den 30 april begick Hitler och hans nyblivna fru självmord. Hon med hjälp av en cyanidtablett (blåsyra). Han genom att skjuta sig själv i tinningen. Dessförinnan hade Hitler testat cyanidtabletternas tillförlitlighet genom att döda sin schäferhund Blondie. Hitlers och Evas lik bars upp i trädgården och där dränktes de i bensin och brändes.
 • Berlin kapitulerar

 • Tyskland kapitulerar

 • USA fäller atombomb över Hiroshima

 • USA fäller atombomb över Nagasaki

 • Japan kapitulerar

  Den 14 augusti 1945 tillkännagav den japanska kejsaren att Japan kapitulerade. Det officiella fredsavtalet mellan USA och Japan undertecknades den 2 september. Andra världskriget var slut.