History

 • 1943 BCE

  Slaget vid Kursk

  Slaget vid Kursk
  Under vintern 1943 fofrtsatte de tyska armeerna arr pressas bakåt.Vid staden Kursk,35 mil söder om Moskva, förlorade tyskland ett nytt stort slag.
 • 1942 BCE

  El Alamein

  El Alamein
  I det första slaget, i juli, bröts Rommels offensiv, som trots avbrott och motgångar pågått sedan mars 1941. Tvingad på defensiven blev Rommel i sin tur angripen 23 oktober 1942 av Montgomery med mycket överlägsna styrkor.
 • 1939 BCE

  Finska vinterkriget

  Finska vinterkriget
  Vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland.
 • Svarta veckan

  Svarta veckan
  Julikrisen var en diplomatisk kris mellan de europeiska stormakterna sommaren 1914, i juli och dagarna däromkring, som ledde till att första världskriget bröt ut.
 • Skotten i Sarajevo

  Skotten i Sarajevo
  Först kastade en av attentatsmännen en bomb på bilen som Franz Ferdinand och Sophie åkte i.
 • Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen
  De olika revolutionerna har fått namn efter den månad då de ägde rum
  Vem/Vilka: I Ryssland
 • Revolusjon

  Revolusjon
  En revolution är en snabb förändring, en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska och eller sociala system.
 • Skyttegravskriget på Västfronten

  Skyttegravskriget på Västfronten
  Det var mellan Sorbitan,Ryssland frankrike. Storbritannien.Mot Österrike Tyskland, Turkie,.
 • Blitzen

  Blitzen
  Blitzen startade med bombningar av London under hösten 1940. Flera brittiska städer drabbades hårt och många tusen britter dog.
 • Anfallet mot Danmark och Norge

  Anfallet mot Danmark och Norge
  Den 9 april 1940 gick startskottet för operation Weserübung som var kodnamnet på den tyska anfallsplanen mot Danmark och Norge. Danskarna var illa förberedda och kapitulerade på en gång.
 • Slaget om Narvik

  Slaget om Narvik
  Tidigt på morgonen den 9 april 1940 stävade en armada av tyska jagare in i Ofotfjorden med Narvik som mål. Tysklands angrepp mot Norge var i full gång. Den viktiga malmhamnen i Narvik var ett viktigt mål för Adolf Hitler och den tyska krigsmaskinen.
 • Kriget i Väster

  Kriget i Väster
  Den 10 maj tog låtsaskriget slut. Då gick Hilter till anfall på vänstfronten.Engelsmän och fransmän -de allierade.hade väntat sig att tysarna skulle sätta in huvudstöten genom Belgien ochbHolland för att undvicka Maginotlinjen, som bara var färdigbyggd till belgiska gränsen.
 • PearL Harbor

  PearL Harbor
  Attacken mot Pearl Harbor eller Slaget vid Pearl Harbor var ett överraskningsanfall som utfördes av den kejserliga japanska flottan mot den amerikanska marinbasen vid Pearl Harbor Hawaii på morgonen den 7 december 1941.
 • Sralingrad

  Sralingrad
  Under andra världskriget, september 1942 till 2 februari 1943, blev Stalingrad platsen för ett långt, förbittrat slag. Det kräver oerhörda förluster och fick krigs avgörande betydelse genom tyskarnas förintande nederlag. Tyska 6:e armén under general Friedrich Paulus (22 divisioner, 350 000 man) hade uppgiften att inom ramen för södra armégruppens framryckning mot Kaukasus erövra Stalingrad.
 • D-day

  D-day
  Invasionen av Normandie var invasionen och etableringen av de allierade styrkorna i Normandie, Frankrike, under Operation Overlord under andra världskriget.