So-andra världskriget

 • Molotov-ribbentrop-pakten

  Ryssland och Tyskland slöt en pakt
 • Polen attackeras

  Tyskland attackerar polen och delar upp landet som Tyskland och Ryssland delar på.
 • Period: to

  Finska vinterkriget

  Kriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen.
 • Flygoffensiven mot Storbritannien

  Hitler ger order om en flygoffensiv mot Storbritannien
 • Belgien anfölls

  Tyskland attackerar Belgien
 • Paris erövras

  Tyskland erövrar Paris
 • Period: to

  Operation Barbarossa

  Det var kodnamnet för Tysklands invasion av Sovjetunionen.
 • Pearl Harbor

  Japanerna bombade Pearl Harbor
 • Period: to

  Slaget i Stalingrad

  Ett av världshistoriens blodigaste slag med sammanlagda förluster på nära 2 miljoner människor.
 • Vändningen i El-Alamein

  Det var en viktig vändpunkt i ökenkriget
 • Period: to

  De allierande invaderar Sicilien

  De var ett stort fälttåg där de allierande tog Sicilien från axelmakterna.
 • Tyskland attackerar Danmark och Norge

  Ockupationen av Danmark och Norge
 • D-dagen

  Första invasionen av Normandie.
 • Period: to

  Nürnbergrättegångarna

  En serie av rättegångar i Tyskland.
 • Hitler begår självmord

  Hitler skjuter sig själv
 • Period: to

  Tyskland kapitulerar

  Tyskland kapitulerar runt om i Europa
 • Period: to

  Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki

  USA släpper 2 atombomber över Japan
 • Japan kapitulerar

  Japan kapitulerar och andra världskriget är slut