2ww

Andra världskriget av Svante, s15c

 • Period: to

  Andra världskriget

 • Tyskland anfaller Polen

 • Slaget om Atlanten

 • Sovjet anfaller Finland - Finska vinterkriget inleds

 • Tyskalnd inleder "Operation Barbarossa" mot Sovjet

 • Sovjets motoffensiv - Tysklands första bakslag

 • Japan anfaller Pearl Harbor och USA går in i kriget

 • Slaget vi El-Alamein - vändpunkten i Nordafrika-krigen

 • De allierade landstiger i Normandie - "D-day"

 • Hitler tar sitt eget liv

 • Tysklands kapitulation - "Segerdagen"

 • Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki