Imgres 4

activitats de tutoria 2n ESO-1r trimestre

 • acolliment

  presentació tutora
  Benvinguda
  comprovar fitxes
  donar horari i alternatives / optatives
  llista material escolar
 • Normativa-responsables d'aula

 • reflexionem sobre l'any passat

 • preparem l'elecció del delegat/da

 • les normes

 • convivència i millora de la cohesió de grup

 • el programa de mediació de lIns

 • treballem el pla d'avacuació del centre / hàbits i tècniques d'estudi

 • realitzar un horari de treball individual

 • una classe imaginària

 • treballem els valors

 • billy elliot

 • Globalitzats i globalitzades

 • autoavaluació

 • i tu, sempre fas el que et diuen?

 • lliurament de les notes

 • escoltar, saps escoltar?