History

Μεσαιωνική και νεώτερη ιστορία (Β΄Γυμνασίου)

By apgatis
 • 306

  Η αρχή της βασιλείας του Κων/νου

  Η αρχή της βασιλείας του Κων/νου
  Γεννημένος στη Ναϊσσό (Nιs, Σερβία). Γιος του Αυγούστου της Δύσης Κωνστάντιου Χλωρού κατ της Ελληνίδας Ελένης εκ Βιθυνίας. Ανακηρύχθηκε από τα στρατεύματα διάδοχός του με τον τίτλο του Αυγούστου στο Εβόρακο (σήμερα Γιορκ).
 • Period: 307 to 334

  Πόλεμοι Μ. Κωνσταντίνου 305-334

  α) 305: 305 Εκστρατεία με τον πατέρα του στη Μεγάλη Βρετανία
  β) 307, 310: Απώθησε τους Φράγκους πέραν του Ρήνου
  γ) 310-325: Επικράτησε των αντιπάλων του Μαξεντίου και Λικινίου
  δ) 328: Συνέτριψε τους Βησιγότθους στη Δακία
  ε) 334: Συνέτριψε τους Σαρμάτες (αρχαίος νομαδικός πολεμικός λαός ιρανικής (;) καταγωγής).
 • 312

  Νίκη επί του Μαξέντιου

  Νίκη επί του Μαξέντιου
  28η Οκτωβρίου 312 μ.Χ: έξω από την Ρώμη, στις όχθες του Τίβερη ποταμού, δίπλα στη Μούλβια γέφυρα συγκρούονται οι δύο ανταπαιτητές του θρόνου, ο Κων/νος και ο Μαξέντιος (βλ. θεσμό Τεραρχίας επί Διοκλητιανού). Νικητής ο Κων/νος. Συνυφασμένο με την μάχη είναι και το «περίφημο» όραμα που φέρεται να είδε την παραμονή της ο Κωνσταντίνος, το περιβόητο Χριστόγραμμα (☧) που του εμφανίστηκε με την φράση στα Ελληνικά «Εν τούτω νίκα».
 • 313

  Διάταγμα των Μεδιολάνων

  Διάταγμα των Μεδιολάνων
  Συνυπογράφει με τον Λικίνιο το Διάταγμα των Μεδιολάνων ("Έδικτο των Μεδιολάνων") και σταματούν οι διωγμοί κατά των Χριστιανών και τους αναγνωρίεται το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης της θρησκείας τους (ανεξιθρησκεία).
 • 324

  Κων/πολη, η Νέα Ρώμη

  Κων/πολη, η Νέα Ρώμη
  Ο Κων/νος νικά τον Λικίνιο και γίνεται μονοκράτορας. Μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κων/πολη
 • 325

  Α΄Οικουμενική Σύνοδος

  Α΄Οικουμενική Σύνοδος
  Ο Κων/νος βρέθηκε αντιμέτωπος με μία αίρεση (Αρειανισμό) με σοβαρότατες προεκτάσεις για τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Ορίζει τη Νίκαια της Βιθυνίας ως το μέρος που θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο. Η Σύνοδος καταδίκασε τον Αρειανισμό, ορίστηκε η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα και παρήγαγε τη δήλωση που είναι ως τις ημέρες μας γνωστή ως «Πιστεύω» («Πιστεύω εις έναν Θεόν…»). [συντετμημένο από newsbeast.gr]
 • 337

  Θάνατος του Μ. Κων/νου

  Θάνατος του Μ. Κων/νου
  Λίγο πριν από τον θάνατό του στις 22 Μαΐου του 337, ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε χριστιανός. Μετά το βάπτισμα ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν ξαναφόρεσε τον αυτοκρατορικό χιτώνα, αλλά παρέμεινε ενδεδυμένος με το λευκό ένδυμα του βαπτίσματος, μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς του το 337 μ.Χ. Ήταν η ημέρα εορτασμού της Πεντηκοστής, γράφει ο ιστορικός Ευσέβιος [saint.gr]. Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά πόσο η επιλογή του αυτή ήταν καθαρά θέμα πίστης ή πολιτικής.
 • 337

  Κωνστάντιος Β΄

 • Period: 337 to 527

  Τα επόμενα 190 χρόνια μετά τον θάνατο του Μ. Κων/νου

  Στο διάστημα αυτό των 190 χρόνων βασιλεύουν πριν τον Ιουστινιανό 17 αυτοκράτορες. Αξίζει να σημειώσουμε τον Μέγα Θεοδόσιο (χώρισε την αυτοκρατορία σε Ανατολή-Δύση, κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έκανε επίσημη θρησκεία του κράτους τον Χριστιανισμό.
  Είναι μια μακρά περίοδος συγκρούσεων με Πέρσες, Αλαμανούς, Σαρμάτες, Φράγκους, Βησιγότθους, Οστρογότθους, Γότθους, Σαρακηνούς (Συρία), Ούνους, Βούλγαρους και Σλάβους (αρχίζουν να εισβάλλουν στα Βαλκάνια επί Ιουστίνου Α΄ [450-527]).
 • 363

  Ιουλιανός ο Παραβάτης

 • 363

  Ιοβιανός

 • 364

  Βαλεντιανός

 • 364

  Ουάλης (Βάλης)

 • Period: 375 to 568

  Μετανάστευση των γερμανικών φυλών (375-526), η κατάλυση της Ρώμης (476) και τα γερμανικά βασίλεια στη Δύση

  Το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των γερμανικών φυλών (κυρίως των Γότθων) διήρκησε από το 150 μ.Χ.-300 μ.Χ. Το δεύτερο (κυρίως υπό την πίσεη των Ούννων του Αττίλα) από το 375-526 με δύο "σταθμούς": α) τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε Δυτική-Ανατολική (Μ. Θεοδόσιος, 395 μ.Χ.) και β) την κατάρρευση της Ρώμης (476 μ.Χ.) και την αντικατάσταση της από μια σειρά γερμανικών βασιλείων (Γότθοι, Βησιγότθοι, Οστρογότθοι, Βάνδαλοι κ.λπ.).
  ΣΗΜ.: Ο Ιουστινιανός βασιλεύει το διάστημα 527-565.
 • 378

  Γρατιανός

 • 379

  Μέγας Θεοδόσιος

 • 395

  Διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μ. Θεδόσιο

  Διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μ. Θεδόσιο
  Η βυζαντινή αυτοκρατορία μένει ενωμένη έως τα τέλη του 4ου μ.Χ. αιώνα. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδόσιου όμως μετακινούμενοι λαοί – Ούννοι, Γότθοι και Βάνδαλοι- παραβιάζουν τα βόρεια σύνορα και απειλούν την αυτοκρατορία. Τότε ο Θεοδόσιος, λίγο πριν από το θάνατό του (395 μ.Χ.), μοίρασε την αυτοκρατορία στους δυο γιους του, πιστεύοντας ότι έτσι θα κυβερνιόταν καλύτερα. [βιβλίο Ιστορίας Ε]
 • 395

  Αρκάδιος

 • 408

  Θεοδόσιος Β΄ο Μικρός

 • 457

  Μαρκιανός

 • 457

  Λέων Α΄ο Θραξ

 • 474

  Λέων Β΄

 • 474

  Ζήνων

 • 475

  Βασιλίσκος

 • 476

  Κατάλυση της Ρώμης

  Κατάλυση της Ρώμης
  Η ιστορία της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το 395 έως το 476 είναι μία ιστορία παρακμής. Κατά την περίοδο εκείνη η Ρώμη αλώθηκε και λεηλατήθηκε 2 φορές. Την πρώτη το 408 από τα στρατεύματα του Βησιγότθου Αλαρίχου και την δεύτερη το 455 από τους Βανδάλους του Γιζερίχου. Στο τέλος καταλύθηκε από τον εκ γερμανικής φυλής Οδόακρο το 476.
 • 491

  Αναστάσιος Α΄

 • 518

  Ιουστίνος Α΄

 • 527

  Ο Ιουστινιανός στο θρόνο

  Ο Ιουστινιανός στο θρόνο
  Θρακικής καταγωγής. Ο τελευταίος αυτοκράτορας με μητρική γλώσσα τα Λατινικά. Προσπάθησε να αναβιώσει το μεγαλείο της αυτοκρατορίας (επεκτατικοί πόλεμοι κατα των γερμανικών βασιλείων στη Δύση). Περιόρισε την επιρροή των δήμων, επέβαλε την Ορθοδοξία και αναμόρφωσε τη νομοθεσία. Όμως η εξωτερική του πολιτική (κατακτήσειςκαι ανάκτηση εδαφών στη Δύση) εξαντλούν τους πόρους και θα αποδειχθούν εφήμερες. Η περίοδος της ευημερίας θα διακοπεί και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. (byzantium.gr).
 • Period: 527 to 565

  Βασιλεία Ιουστινιανού Α΄

 • 529

  Απαγόρευση Νεοπλατωνικής Ακαδημίας

  Απαγόρευση Νεοπλατωνικής Ακαδημίας
 • 529

  Νομοθετικό έργο

  Νομοθετικό έργο
  529-534: Ιουστινιάνειος Κώδικας, Πανδέκτης, Εισηγήσεις
 • 532

  Συνθήκη ειρήνης με τον Χοσρόη Α

  Συνθήκη ειρήνης με τον Χοσρόη Α
  Ο Χοσρόης Α΄αναγκάστηκε να υπογράψει με τον Ιουστινιανό την «Αιώνια Ειρήνη» (532). Σύμφωνα με τη συνθήκη οι δύο αντίπαλοι ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν πίσω τα εδάφη που είχαν καταλάβει στη διάρκεια του πολέμου· ο Ιουστινιανός ήταν υποχρεωμένος να δίνει φόρο στον Χοσρόη, αλλά κράτησε τη Λαζική (τα εδάφη της σημερινής Γεωργίας). Η «Αιώνια Ειρήνη» υπογράφηκε για να ισχύσει μόνιμα, αλλά δεν κράτησε τελικά ούτε μία δεκαετία.(wikipedia)
 • 532

  Στάση του Νίκα

  Στάση του Νίκα
 • 532

  Αγία Σοφία (532-537)

  Αγία Σοφία (532-537)
  532-537: Κτίσιμο της Αγίας Σοφίας
  (Η Αγία Σοφία σε γκραβούρα του Gaspard Fossati)
 • 534

  Νομοθετικό έργο

  Νομοθετικό έργο
  Μετά το 534: Νεαραί (νέοι νόμοι στα ελληνικά)
 • 534

  Βάνδαλοι

  Βάνδαλοι
  Μετά το 534 καταλύει το Βανδαλικό βασίλειο (Β. Αφρική, Σαρδηνία, Κορσική)
 • 535

  Οστρογότθοι

  Οστρογότθοι
  535-555: Εικοσαετής πόλεμος για την κατάλυση εν τέλει του Οστρογοτθικού βασιλείου
 • 535

  Ακραία καιρικά φαινόμενα

  Ακραία καιρικά φαινόμενα
  Τα πιο παρατεταμένα βραχυπρόθεσμα επεισόδια κλιματικής ψύξης στο Βόρειο Ημισφαίριο (χιόνι μέσα στον Αύγουστο!) .Το γεγονός θεωρείται ότι είχε προκληθεί από ένα εκτεταμένο ατμοσφαιρικό πέπλο σκόνης που κάλυψε τη Γη, πιθανώς ως αποτέλεσμα από μια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη στον Ισημερινό ή συντρίμμια από μετεωρίτες, προκαλώντας εκτός εποχής καιρικές συνθήκες, καταστροφές των καλλιεργειών και λιμούς σε όλο τον κόσμο. (wikipedia)
 • Period: 535 to 555

  Κατάλυση γερμανικών βασιλείων (βανδαλικό, οστρογοτθικό, βησιγοτθικό) επί Ιουστινιανού

  Μετά το 534 και μέχρι το 535 ο Ιουστινιανός καταλύει γερμανικά βασίλεια στη Δύση (Βάνδαλοι, Οστρογότθοι, Βησιγότθοι).
 • 540

  Παραβίαση της συνθήκης ειρήνης

  Παραβίαση της συνθήκης ειρήνης
  Το 540 ο Χοσρόης παραβίασε την «Αιώνια Ειρήνη» εισβάλλοντας στη Συρία, καταστρέφοντας την Αντιόχεια και πολλές άλλες πόλεις· ο νέος πόλεμος κράτησε μια πενταετία. (wikipedia)
 • 541

  Επιδημία

  Επιδημία
  Διαδοχικά ξεσπάσματα επιδημίας, η οποία ξεκίνησε το 541 και σιγά - σιγά έγινε ενδημική. Για την επιδημία του 541-542 ο Προκόπιος μας λέει ότι εξαπλώθηκε σε όλη τη γη. (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΝΑΚΟΣ, ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006)
 • 542

  Λιμός

  Λιμός
  πό το 542-602 την αυτοκρατορία συγκλόνισαν και λιμοί. Αν και οι πηγές δε συμφωνούν για την ακριβή χρονολόγηση, φαίνεται ότι από το 544-549 λιμός έπληξε διαδοχικά όλες τις περιοχές της Ανατολής.(ο.π.)
 • Period: 542 to 546

  Πανδημία στη Μεσόγειο

  Ήταν μια από τις μεγαλύτερες πληγές στην ιστορία. Ο αριθμός των θανάτων είναι αβέβαιος, ενώ οι σύγχρονοι μελετητές πιστεύουν ότι η πανούκλα σκότωνε πάνω από 5.000 άτομα την ημέρα στην Κωνσταντινούπολη κατά την κορύφωση της πανδημίας.(wikipedia)
 • 545

  Νέα παραβίαση της συνθήκης

  Νέα παραβίαση της συνθήκης
  Η προσωρινή ειρηνική συνθήκη (545) κράτησε άλλα τέσσερα χρόνια.
 • 549

  Επανέναρξη των εχθροπραξιών

  Επανέναρξη των εχθροπραξιών
  Οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν με τον τρίτο μεγάλο πόλεμο μεταξύ των Περσών και των Βυζαντινών, ο οποίος κράτησε 13 χρόνια (549 - 562). Ο Χοσρόης κατέλαβε όλες τις περιοχές μεταξύ Μεσοποταμίας και Ευξείνου Πόντου· Ο Ιουστινιανός αναγκάστηκε Ι να υπογράψει νέα ταπεινωτική ειρηνική συμφωνία για 50 χρόνια. Το Βυζάντιο ήταν υποχρεωμένο να πληρώνει μεγάλο ετήσιο φόρο στους Πέρσες, αλλά εξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του την Λαζική (αρχαία Κολχίδα). [wikipedia]
 • 552

  Ξηρασία

  Ξηρασία
  Από το 552 ώς το 560 ξηρασία έπληξε την περιοχή της Άμιδας, φαίνεται όμως ότι επεκτάθηκε και σε πολλές άλλες περιοχές του Κράτους στην Ανατολή, μεταξύ των οποίων και στην Κωνσταντινούπολη- αν και ειδικά για την πρωτεύουσα η περίπτωση δεν επιτρέπει συμπεράσματα, στην Άμιδα, όπως και σε άλλες περιοχές, πέθαιναν ή παραφρονούσαν από την πείνα. (ο.π.)
 • 554

  Βησιγότθοι

  Βησιγότθοι
  Αγώνας για την κατάκτηση του Βησιγοτθικού βασιλείου. Κατακτήθηκαν μόνο οι νοτιοανατολικές παραλιακές περιοχές.
 • 555

  Επιδημία

  Επιδημία
  Η επιδημία του 555 δεν είναι εξακριβωμένο αν ήταν πανώλης· είναι όμως σημαντικό το γεγονός ότι το «θανατικό», όπως αποκαλείται, έπληξε διαφορετικές περιοχές και εξολόθρευσε κυρίως μικρά παιδιά. (ο.π.)
 • 558

  Επιδημία

  Επιδημία
  Τη «λοιμώδη νόσο» του 558, που αναφέρει ο Αγαθίας, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως πανώλη· έπληξε πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας, και στην Ανατολή και στη Δύση, και είχε τεράστιες συνέπειες, γιατί εξολόθρευσε τους νέους που ανανεώνουν τον πληθυσμό. Το κύμα αυτό, δεύτερο σύμφωνα με τον Ευάγριο, φτάνει ώς το 561 περίπου. (ο.π.)
 • Period: 558 to 570

  Βούλγαροι και Σλάβοι

  558: Προώθηση των Βουλγάρων και των Σλάβων μέχρι την άκρη της χερσονήσου της Θράκης (Καλλίπολη).
  560-570: Αρχή σλαβικών επιδρομών στο βυζαντινό κράτος.
 • 562

  Συνθήκη ειρήνης με τους Πέρσες

  Συνθήκη ειρήνης με τους Πέρσες
  Σύναψη συνθήκης ειρήνης ανάμεσα στον Ιουστινιανό και τον Πέρση βασιλιά Χοσρόη Α
 • 565

  Θάνατος Ιουστινιανού

  Θάνατος Ιουστινιανού
  Πέθανε από φυσικά αίτια. Είχε πληγεί από τη βουβωνική πανώλη, αλλά επέζησε. Δεν απέκτησε απογόνους.
 • 565

  Ιουστίνος Β΄

 • Period: 565 to 610

  Από τον θάνατο του Ιουστινιανού Α΄ μέχρι και πριν τον Ηράκλειο μεσολαβούν 5 αυτοκράτορες.

 • 578

  Τιβέριος Β΄

 • 582

  Μαυρίκιος

 • 602

  Φωκάς

  Φωκάς
  Πήρε το θρόνο μετά την εξέγερση εναντίον του Μαυρικίου. Από τους χειρότερους αυτοκράτορες. Δεν απέτρεψε εχθρικές διεισδύσεις. Μεταχειρίστηκε με βαναυσότητα τους διαφωνούντες με τις πολιτικές του ή όσους αμφισβητούσαν τα δικαιώματά του στο θρόνο. Επέβαλε ένα καθεστώς τρόμου και βαρβαρότητας.
 • 607

  Αναγνώριση πρωτείων του Πάπα

  Αναγνώριση πρωτείων του Πάπα
  Ο Φωκάς αναγνώρισε τα πρωτεία του Πάπα. Με το όρο Παπικό πρωτείο αναφερόμαστε σε θεσμό και διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατά την οποία ο επίσκοπος Ρώμης, ως διάδοχος του κορυφαίου των Αποστόλων, του Πέτρου, θεωρείται ότι έχει το πρωτείο τιμής ανάμεσα στη χριστιανική ιεραρχία, αλλά και εξουσία επί των υπόλοιπων εκκλησιών, Δυτικών και Ανατολικών, ως ορατή κεφαλή της Εκκλησίας και αντιπρόσωπος του Χριστού επί της Γης. (el.orthodoxwiki.org)
 • 608

  Ανατροπή του Φωκά από τον Ηράκλειο

  Ανατροπή του Φωκά από τον Ηράκλειο
  Ο Ηράκλειος, έξαρχος της Αφρικής, και ο γιος του Ηράκλειος (μετέπειτα αυτοκράτορας) επαναστάτησαν και έριξαν τον Φωκά.
 • 610

  Ο Ηράκλειος στο θρόνο

  Ο Ηράκλειος στο θρόνο
  Γιος του Ηρακλείου, Έξαρχου της Αφρικής (Αρμενικής καταγωγής). Πήρε το θρόνο μετά την εξέγερση εναντίον του Φωκά. Για τη μεταρρύθμιση του κράτους στηρίχθηκε από την εκκλησία. Προχώρησε στον εξελληνισμό της κρατικής διοίκησης Η ελληνική έγινε η γλώσσα στην πολιτική και στρατιωτική διοίκηση και οι ρωμαϊκοί τίτλοι αντικαταστάθηκαν από ελληνικούς.
  Ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που υιοθέτησε τον τίτλο βασιλεύς με τη χριστιανική προσθήκη «πιστός έν Χριστώ».
 • Period: 610 to 641

  Βασιλεία Ηράκλειου

 • 614

  Τίμιος Σταυρός

  Τίμιος Σταυρός
  Οι Πέρσες παίρνουν την Ιερουσαλήμ και τον Τίμιο Σταυρό σφαγιάζοντας 90.000 χριστιανούς.
 • 622

  Έναρξη εκστρατείας εναντίον των Περσών

  Έναρξη εκστρατείας εναντίον των Περσών
 • 622

  Η Εγίρα

  Η Εγίρα
  Την περίοδο που ο Ηράκλειος ξεκινά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, ο Μωάμεθ εγκαταλείπει τη Μέκκα και καταφεύγει στη Μεδίνα.
 • Period: 622 to 632

  Από την Εγίρα στον θάνατο του Μωάμεθ

 • 624

  Η Ισπανία στους Βησιγότθους

  Η Ισπανία στους Βησιγότθους
  Επί Ιουστινιανού είχαν επανακτηθεί οι παραλιακές περιοχές, οι οποίες τώρα περνούν στα χέρια των Βησιγότθων.
 • 626

  Πολιορκία Κων/πολης - Ακάθιστος Ύμνος

  Πολιορκία Κων/πολης - Ακάθιστος Ύμνος
  Ενόσω ο Ηράκλειος πολεμά στην Ανατολή, Σλάβοι και Άβαροι πολιορκούν την Κων/πολη. Οι Άβαροι σε συνεργασία με τους Πέρσες ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση. Ο Πατριάρχης Σέργιος περιτρέχει τα τείχη της Πόλης με την εικόνα της Παναγίας για εθάρρυνση των πολιορκημένων. Τη νύχτα φοβερός ανεμοστρόβιλος καταστρέφει τον εχθρικό στόλο. Ο λαός το απέδωσε σε συνδρομή της Θεοτόκου, συγκεντρώθηκε στο Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και έψαλε όρθιο το "Τη Υπερμάχω" (Ακάθιστος Ύμνος)
 • 627

  Μάχη της Νινευί

  Μάχη της Νινευί
  Μάχη της Νινευί (κοντά στα Γαυγάμηλα) που καταλήγει σε νίκη των Βυζαντινών και στην ανάκτηση των βυζαντινών επαρχιών της Εγγύς Ανατολής.
 • 628

  Επιστροφή Τιμίου Σταυρού

  Επιστροφή Τιμίου Σταυρού
  Θριαμβευτική επιστροφή στην Ιερουσαλήμ του Τιμίου Σταυρού, που ξαναχάθηκε οριστικά όταν κατέλαβαν οι Άραβες την Ιερουσαλήμ το 638.
 • 630

  Κατάληψη της Μέκκας

  Κατάληψη της Μέκκας
  Ο Μωάμεθ καταλαμβάνει τη Μέκκα, η οποία αποτελεί τη γενέτειρα του Μωάμεθ και την ιερότερη πόλη των Μουσουλμάνων.
 • 632

  Θάνατος του Μωάμεθ

  Θάνατος του Μωάμεθ
  Ο Μωάμεθ ένωσε την Αραβία σε ένα ενιαίο θρησκευτικό κράτος υπό το Ισλάμ. Θεωρείται από τους Μουσουλμάνους ότι υπήρξε ο τελευταίος προφήτης ο οποίος στάλθηκε για να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα με το άγγελμα του Ισλάμ κι επηρέασε την ανθρώπινη ιστορία. Σύμφωνα με το Ιερό Κοράνιο, ο Μωάμεθ είναι «Προφήτης» και «Απόστολος του Θεού», «ο τελευταίος αγγελιοφόρος» του Θεού ο οποίος στάλθηκε για να αποσαφηνίσει τις Γραφές στους πιστούς.
 • 636

  Μάχη του Γιαρμούκ

  Μάχη του Γιαρμούκ
  Η μάχη του Γιαρμούκ αποτέλεσε την πιο καθοριστική μάχη που διεξήχθη μεταξύ των βυζαντινών και αραβικών δυνάμεων. Η συγκεκριμένη μάχη ουσιαστικά επιβεβαίωσε την κατάρρευση της βυζαντινής άμυνας στις νοτιοανατολικές επαρχίες και ουσιαστικά εξασφάλισε τον αραβικό έλεγχο της Συρίας και της Παλαιστίνης σε σύντομο χρονικό διάστημα. (huffingtonpost.gr)
 • 641

  Τέλος της βασιλείας του Ηράκλειου

  Τέλος της βασιλείας του Ηράκλειου
 • 641

  Κων/νος Γ΄

  Οι Άραβες έχουν κατακτήσει ήδη μεγάλο μέρος της Συρίας και της Παλαιστίνης (και την Ιερουσαλήμ) και απειλούν ζωτικά τμήματα της αυτοκρατορίας.
 • 641

  Κώνστας Β΄

  Διαίρεσε την Ανατολία σε Θέματα. Η αυτοκρατορία υποφέρει. Η Αίγυπτος, χάνεται οριστικάα. Οι Σλάβοι επέδραμαν στα Βαλκάνια.
 • 645

  Θάνατος του Ηράκλειου

  Θάνατος του Ηράκλειου
  Ο Ηράκλειος πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών. Ένας από τους μεγάλους αυτοκράτορες. Το μεγάλο του επίτευγμα ήταν η οριστική εξουδετέρωση της Περσικής απειλής. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στη Δύση (λόγω Τιμίου Σταυρού) αλλά και από τους Μωαμεθανούς.
  Ένα ενδιαφέρον άρθρο: https://www.mixanitouxronou.gr/to-tapeinotiko-telos-toy-aytokratora-irakleioy/ Φωτ.: Η μάχη της Νινευί μεταξύ του Ηρακλείου και του Χοσρόη, νωπογραφία του Piero della Francesca , μέσα 15 ου αι., Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου
 • 668

  Κων/νος Δ΄

  674-678: Πολιορκία της ΚΠολης από τους Άραβες για 3 καλοκαίρια. Το Υγρό Πυρ εν χρήσει.
  Οι Άραβες κατέλαβαν το Αμόριο, την Κύζικο, τη Σμύρνη (672), αλλά ηττήθηκαν στη Λυκία και ζήτησαν ειρήνη (678).
  Πολυετής πολιορκία Θεσ/νίκης από Σλάβους.
  680: Ήττα από τους Βούλγαρους υπό τον Ασπαρούχ