my time line +life yo

  • i went to micy d's YO

  • schools out YO

  • back to school YO

  • dolly hit Texas YO

  • moving west YO

  • trip to Florida YO

  • coming back yo

  • THE BIG FEILD LESSION YO

  • I am making this timeline YO

  • Iam a laywer YO