Edat Mitjana

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà

  Caiguda de l'Imperi Romà
  Cap el segle IV, Roma seguia dominant un extens imperi, que tenia com a eix el mar Mediterrani. La civilització romana s'estenia des del nord d'Europa fins al nord d'Àfrica i des de la Península Ibèrica fins a l'actual Orient Mitjà.
  <ul>
  <li>Les invasions germàniques (Youtube, 18 de març de 2011)</li>
  </ul>
 • Period: 476 to Oct 12, 1492

  EDAT MITJANA

 • Period: 476 to Dec 31, 1099

  ALTA EDAT MITJANA

  L'Alta Edat Mitjana és el període que va des de l'inici d'aquesta època fins al s.XII. Durant aquests segles apareixerà la Societat Feudal, es començaran a crear els primers nuclis urbans i sorgirà el primer gran model arquitectònic: el Romànic.
 • 500

  Establiment de la Societat Feudal

  Establiment de la Societat Feudal
  Amb l'inici de l'Alta Edat Mitjana es consolida un nou model social basat en la divisió del poble en ESTAMENTS:
  <ul>
  <li>Noblesa</li>
  <li>Clergat</li>
  <li>Pagesia</li>
  </ul>
  Així es va consolidar la SOCIETAT FEUDAL. Aquesta societat tenia una estructura piramidal on el Rei tenia el màxim poder.
  Durant aquest periode es va establir el PACTE DE VASSALLATGE, mitjançant el qual els nobles es comprometien a defensar el Rei i a canvi aquest els concedia un territori per poder-lo administrar, el FEU.
 • Jan 1, 711

  Invasió Musulmana

  Invasió Musulmana
  A partir del s.VII es va produir la invasió de la Península Ibèrica per part dels musulmans, pobles que professaven la religió islàmica.
  Concretament, l'any 711 marca l'inici de la conquesta per part dels musulmans, que van avançar des del Nord d'Àfrica i van conquerir la Península, fundant l'Àndalus.
  <ul>
  <li>La invasión musulmana. (artehistoria, Youtube)</li>
  </ul>
 • Period: Jan 1, 1100 to Oct 12, 1492

  BAIXA EDAT MITJANA

  La Baixa Edat Mitjana s'inici durant el s.XII, una època en que esvan viure llargs períodes de pau. Els petits nuclis urbans de l'Alta Edat Mitjana donen pas al naixement de les grans ciutats, ciutats que es convertiran en centre de comerç. Apareixeran els gremis, els mercats i un nou model arquitectònic que desbancarà al Romànic: l'art Gòtic.
 • Oct 12, 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  El 12 d'octubre de 1492, Cristòfol Colom, al capdavant de la Pinta, la Niña i la Santa María, arriba a terres americanes.
  Aquest fet marca la fi de l'Edat Mitjana i l'inici de l'Edat Moderna.
  <ul>
  <li>El decobriment d'Amèrica (artehistoria, YouTube)</li>
  </ul>