L'evolució de l'home

 • 150

  Homo sapiens

  És també anomenat genèricament com l'home o els homes, encara que aquest terme és ambigu doncs s'usa majorment per referir-se als individus de sexe masculí. Les seves capacitats mentals li permeten inventar, aprendre i utilitzar estructures lingüístiques complexes, matemàtiques, escriptura, ciència, tecnologia
 • Period: 150 to

  L'evolució de l'home

 • 200

  Homo rodhesiensis

  són humans moderns però amb trets arcaics. va aparèixer fa uns 400.000 anys. En el Plistocè mitjà, i en tot el Vell Món, ens trobem amb uns fòssils que mostren major capacitat *craneana (per sobre dels 1.000 c. c.).
 • Jan 26, 1200

  Homo ergaster

  és considerat com a variant d'Homo erectus. El nom de l'espècie prové del grec ergaster, que significa "Treballador". Aquest nom fou elegit després del descobriment de diverses eines com una destral de mà i un tallant a la vora de l'esquelet de H. ergaster.
 • Homo rudolfensis

  L' H. rudolfensis va existir ara fa entre 2,4 i 1,9 milions d'anys a l'est d'Àfrica. Sembla, per tant, que fou contemporani d'Homo habilis, així com d'altres homínids com ara Paranthropus boisei. La seva distribució sembla ser exclussivament africana (Àfrica de l'Est).
  Anatòmicament, H. rudolfensis té, respecte a Homo habilis, una cara més plana i ampla, unes dents post-canines més amples i amb arrels i corones més complexes i esmalt més gruixut.
 • Homo habilis

  és considerat com una forma gràcil avançada dels australopitecs per part d'alguns autors, raó per la qual es pot trobar la denominació Australopithecus habilis. Per d'altres, H. habilis representa el punt d'inflexió en l'evolució dels homínids, el pas dels australopitecs als Homo. Com a punt important, es troba l'increment progressiu de la capacitat encefàlica; la seva capacitat craniana era d'entre 600 i 700 cc, una mica superior a la de l'australopitec.
 • Homo antecessor

  descobert a la Gran Dolina d'Atapuerca. L'home d'Atapuerca hauria evolucionat a l'Àfrica a partir de l'Homo ergaster i és considerat l'avantpassat comú (llatí antecessor) de l'home actual (originat a l'Àfrica) i l'home de Neanderthal (originat a Europa).