LITERATURA VALENCIANA

Timeline created by lucia chichell
 • 1400

  LA POESIA DEL SEGLE XV

  Es el segle d'or de la literatura catalana.
  Permaneixen les liriques dels trobadors.
  Tenim a Jordi de Sant Jordi que la seua obra més famosa és "Jordi de Sant Jordi" que fa referència trobadors clàssics i Ausiàs March amb "Amor i moral",que es basa en l'anhel d'aconseguir un amor purament espiritual. I es calssifica en diversos cicles.
 • 1400

  LA NOVEL·LA DEL SEGLE XV

  Apareix la novel·la cavalleresca, com "Curial e Güelfa", d'autor desconegut que narra l'ascensió social d'un jove de condició baixa per mitjà de la cavalleria i l'amor. S'estructura en tres llibres.
  I per altra banda "Tirant lo Blanc", escrita per Joanot Martorell, narra les histories d'un cavaller, la majoria son fets reals i està qualificada com a novel·la total.
 • 1450

  LA LITERATURA A VALÈNCIA (2ª MEITAT S.XV)

  Apareixen autors com Joan Roís de Corella, Jaume Roig i Isabel de Villena.
  Corella va crear un nou estil de prosa literària la qual s'inclina per l'agudesa conceptual i el joc de paraules.
  Jaume Roig va escriure "l'Espill" amb el propòsit de demostrar que totes les dones son malvades aquesta història esta narrat de forma autobiogràfica.
  Isabel de Villena va escriure "Vita Christi", on es narra la vida de Jesucrist, aquesta te una consciència de feminitat.
 • LITERATURA DE S. XVI, XVII, XVII

  Arriba el Renaixement(xv-xvi), revaloritza la cultura de l'antiguitat clàssica i aporta un actitud més reflexiva i crítica davant d'una obra d'art.
  També el Barroc(xvi-xviii), ací tot s'enfoca en la fugacitat del temps i la visió del món com un somni.
  Al segle XVIII també arriba la il·lustració,moviment ideològic que es caracteritza per la crítica a tot el saber humà per a progressar en la societat, economia i la cultura. Junt amb aquest el neoclassicisme.
  Finalment torna la literatura popular.
 • LITERATURA S. XIX

  Renaixença a Catalunya, Illes Balears i València, es va fer una renovació cultural amb la voluntat de la restauració de l'ús culte del català.
  Cal destacar com a autor a Jacint Verdaguer que va participar en els Jocs Florals de Barcelona, destaquen dos grans poemes "L' Atlàntida" i "Canigó"
 • EL TEATRE I LA NOVEL·LA DEL SEGLE XIX

  El teatre va tindre una gran difusió popular, al forma més important va ser el sainet, una peça còmica curta construïda a partir de situacions escèniques esquemàtics i uns personatges arquetípics.
  A Catalunya els autors més destacats son Josep Robrenyo i Frederic Soler i en València Josep Bernat i Baldovíb i Eduard Escalante.
  També es consolida el teatre culte per Àngel Guimerà.
  La novel·la va tardar més en consolidar-se, s'escrivien novel·les romàntiques, fulletons i relats costumistes.