Unge og kriminalitet

  • Fordobling af ungdomskriminalitet

    Ungdomskriminaliteten tog til i løbet af 1960'erne og i løbet af de næste 20 år var ungdomskriminaliteten fordoblet (1960-1980). Årsager kan være urbaniseringen.
  • Period: to

    Udvikling i ungdomskriminaliteten

  • Faldende kriminalitet

    I midten af 1980'erne har ungdomskriminaliteten været faldende. Dette er sammenhængende med ændringer og nye tendenser i de unges livssituation. Årsager kan være at uddannelsers betydning blev større og større for de unge.