Χρονογραμμή ευρέως γνωστών Εικονικών Φωνητικών Βοηθών

By PavVas
  • λαλα

  • Apple Siri

  • Google Now

  • Microsoft Cortana

  • Amazon Alexa

  • Google Assistant

  • λολο