Europe flags

Tijdlijn Europa 1945-heden

 • Period: to

  Persoon: Konrad "Der Alte" Adenauer

  Konrad Adenauer was de eerste bondskanselier van de BRD. Voor deze ambt had hij al een carrière als burgemeester van Keulen achter de rug, maar hij moest deze ambt verlaten vanwege zijn afkeer tegen het nationaal-socialisme. Na de oorlog werd hij weer kort burgemeester, maar werd eigenlijk gelijk weer afgezet, omdat hij te onafhankelijk zou zijn. In 1949 werd hij met zijn partij het CDU bondskanselier, hij zou dit tot 1963 blijven. Hij stierf op 91 jarige leeftijd, daarom zijn bijnaam: Der alte.
 • Period: to

  Persoon: Willem Drees

  Willem Drees was minister-president van Nederland van 1948 tot 1958. Hij staat bekend als één van de meest belangrijke politici van na de oorlog. Door zijn toedoen werd de AOW ingesteld en werd er veel binnen de verzorgingsstaat hervormd. Hierdoor kreeg hij ook zijn bijnaam "Vadertje Drees". Willem Drees werd 101 jaar oud..
 • Period: to

  Persoon: Charles de Gaulle

  Charles de Gaulle was de eerste president van de door hem gestichte vijfde Franse Republiek. Hij was eerder al de regeringsleider geweest van Vichy Frankrijk. Ook staat hij bekend als de persoon die een einde heeft gemaakt aan de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Hij stierf onverwacht op 80 jarige leeftijd. Hij werd in besloten kring begraven naast zijn dochter Anne.
 • Duitse overgave

  Duitse overgave
  In mei 1945 geeft Nazi-Duitsland zich na 6 jaar oorlog over aan de geallieerden. Op 07 mei tekende Alfred Jodl de onvoorwaardelijke overgave. Der Krieg war vorbei...
 • Conferentie van Potsdam

  Conferentie van Potsdam
  17 juli tot 2 augustus 1945. Tijdens deze laatste conferentie tussen De VS, De SU en GB. Hier werden de laatste beslissingen genomen over wat er zou moeten gebeuren met Nazi-Duitsland. De bezettingszones voor Duitsland en Oostenrijk werden hier vastgesteld en er werd besloten dat er een periode van denazificatie in zou moeten gaan. Deze conferentie was de sfeer een stuk minder gemoedelijk, omdat Truman, Roosevelt had opgevolgd en Truman kon een stuk minder goed overweg met Stalin.
 • Blokkade van Berlijn

  Blokkade van Berlijn
  Van juni 1948 tot mei 1949 werd West-Berlijn bevoorraad door middel van een luchtbrug. De Sovjet-Unie had een blokkade opgelegd. De blokkade was een reactie op de invoering van de D-mark in de westelijke bezettingszones van Duitsland. Bijna een jaar lang werd West-Berlijn bevoorraad met Amerikaanse vliegtuigen die om de zoveel minuten goederen brachten. Uiteindelijk zag de Sovjet-Unie dat het geen zin had en werd de blokkade opgeheven.
 • Uitvoering van het Marshallplan

  Uitvoering van het Marshallplan
  Van 1948 tot 1952 werd het Marshallplan uitgevoerd. Deze financiële hulp was voor Europese landen die hadden geleden onder de Tweede Wereldoorlog. Het werd gefinancierd door de VS die met dit plan niet alleen Europa er boven op wou krijgen maar zo ook het communisme in probeerde te dammen en de overzeese kolonies onafhankelijk te laten worden. Het initiatief kwam van George C. Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken.
 • Oprichting BRD

  Oprichting BRD
  Op 23 mei 1949 werd de Bondsrepubliek Duitsland opgericht. De westerse bezettingszones werden opgeheven en de BRD, beter bekend als West-Duitsland werd weer een land met zelfbestuur
 • Oprichting DDR

  Oprichting DDR
  Als reactie op de oprichting van de BRD, richtte de Sovjet-Unie nu z'n eigen staat op in Oost-Duitsland. De DDR (Deutsche Demokratische Republik). Deze staat was communistisch en de invloed van de SU was zeer duidelijk zichtbaar.
 • Oprichting van de EGKS

  Oprichting van de EGKS
  De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd in 1952 opgericht. De EGKS was een Europese organisatie die bedoeld was om de productie van kolen en staal onder het gezag te plaatsen van een gemeenschappelijke hoge autoriteit. Dit was de eerste zet naar de EU die pas jaren later zijn huidige vorm zou krijgen. De landen die de EGKS oprichtten waren: De Benelux, De BRD, Frankrijk en Italië.
 • Bouw van de Berlijnse muur

  Bouw van de Berlijnse muur
  Om de grote hoeveelheid Oost-Duitse vluchtelingen binnen te houden nam de Sovjet-Unie in 1961 het initiatief om een muur om West-Berlijn heen te bouwen. In de nacht van 12 op 13 augustus werd de "muur" gebouwd. Het was eerst slechts een afscherming van prikkeldraad met hier en daar wat wachtposten. Het zou nog wel een paar jaar duren tot de muur een metershoge, massieve constructie was.
 • "The Troubles" in Noord-Ierland

  "The Troubles" in Noord-Ierland
  Van 1968 tot 1998 was Noord-Ierland het toneel van "The Troubles". Deze burgeroorlog was tussen de katholieken en protestanten in Noord-Ierland en werd gekenmerkt door terrorisme en zelf guerrilla. De conflicten begonnen toen protestantse loyalisten onrust zaaiden tijdens de burgermarsen die geleid werden door protesterende katholieken. Na 30 jaar werd er een soort van vrede gesloten met het Goede-Vrijdag akkoord, maar het is nog altijd onrustig in Noord-Ierland.
 • Eerste oliecrisis

  Eerste oliecrisis
  De "eerste" oliecrisis in 1973 was een wereldwijde aardolie crisis. Deze crisis was opzettelijk gecreëerd door de Arabische landen als reactie op de westelijke steun aan Israël tijdens de Jom Kipoer oorlog. De olieprijs werd enorm verhoogd en de productie verlaagd. De oliecrisis staat in Nederland vooral bekend door de autoloze zondagen. Op deze dagen waren de snelwegen volledig leeg en konden kinderen gewoon op de snelweg spelen.
 • De val van de Berlijnse muur

  De val van de Berlijnse muur
  Na bijna 30 jaar viel de Berlijnse muur. Tijdens een persconferentie op 9 november 1989 ging het over de nieuwe reisregeling voor DDR burgers waar nogal wat kritiek op was zei de hoogste partijleider van de DDR: "Maar vandaag is, voor zover ik weet, een beslissing genomen... We hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag." toen er werd gevraagd wanneer dit zou ingaan zei hij "Ehm, nu...". De mensen waren niet de houden en snel zaten er overal gaten in de muur.
 • Hereniging Duitsland

  Hereniging Duitsland
  Iets minder dan een jaar na de val van de muur werden de BRD en DDR weer verenigd tot één Duitsland.
 • Oprichting van de Europese Unie

  Oprichting van de Europese Unie
  De Europese Unie was niet de eerste vereniging van Europese landen. De EGKS en de EEG waren de EU al voor gegaan. Nu gingen al deze losse organisaties op in één Unie. Met het Verdrag van Maastricht werd de EU, zoals wij die vandaag de dag kennen, opgericht.
 • Invoering van de Euro

  Invoering van de Euro
  In 2002 werd de Euro ingevoerd, een gemeenschappelijk munt die in bijna alle lidstaten van de Europese Unie werd ingevoerd. Landen als Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken hielden hun eigen munten.