GPR H11: De atlantische revolutie: internationaal recht en mensenrechten 1917-1991

 • Period: to

  Eerste wereldoorlog

 • Begindatum

 • Intrede van de Verenigde Staten (VS) in de oorlog

 • Vredesconferentie van Parijs en Vredesverdrag van Versailles

 • Toetreding van Duitsland tot de Volkenbond

  Niet vet
 • Briand-Kelloggpact van Parijs

 • Beurscrash van Wall Street

 • Japanse invasie van Mantsjoerije

  Niet vet
 • Machtsovername door Hitler in Duitsland en Roosevelt in de VS

 • Toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond

  Niet vet
 • Period: to

  Italiaanse invasie van Abessinië

  Niet vet
 • Japanse invasie van China

 • Conferentie van München

  Niet vet
 • Period: to

  Tweede Wereldoorlog

 • Val van Frankrijk en Battle of Britain

  Niet vet
 • Duitse invasie van de Sovjet-Unie

  Niet vet
 • Atlantisch Charter

  Augustus
 • Verklaring van de Verenigde Naties

 • Japanse aanval op Pearl Harbor

 • Top van Teheran

  November
 • Landing van Normandië

  Niet vet, Juni
 • Conferenties van Bretton Woods en Dumbarton Oaks

 • Top van Jalta

  Februari
 • Conferentie van de Verenigde Naties in San Francisco

  April - Juni
 • Top van Potsdam

  Juli - Augustus
 • Dood van Roosevelt

 • Overgave van Duitsland

 • Oprichting Bizonia

 • Trumandoctrine

  Maart
 • Marshallplan

 • Period: to

  Blokkade van Berlijn

  Niet vet
 • Pact van Brussel

 • Oprichting van de BRD en de DDR

 • NAVO-Verdag van Washington

 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

 • Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

 • Duitslandverdrag

 • Toetreding BRD tot de NAVO

 • Oprichting van de EEG en Euratom

 • Praagse Lente

  Niet in kader, voorbeeld van de Sovjet Unie die militair ingrijpt/ neerslagen van de opstand, waarbij het Westen verbaal steunt, maar niet ingrijpt.
 • CVSE Helsinki

 • Period: to

  Koude Oorlog

  Niet vetgedrukt in DIT hoofdstuk, maar zeer vaak geschreven.
 • Einddatum