Europa vlaggen

Europa

 • Conferentie van Potsdam

 • Het IJzeren Gordijn

 • Marshallhulp

 • Samenwerkingsverband West Europa

 • Warschaupact

 • Berlijnse Muur

 • Verdrag van Helsinki

 • Gorbatsjov aan de macht

 • Val van de Muur

 • De Duitse Eenwording

 • Verdrag van Maastricht