91qlvm9b8yl. sx425

Europa

 • Period: to

  Winston Churchill

  Winston Churchill is één van de bekendste staatslieden van de twintigste eeuw. Met name zijn rol in de Tweede Wereldoorlog is beroemd. In zijn jonge jaren diende hij namens het Britse leger actief in India, Soedan en Zuid-Afrika tijdens de Boerenoorlog.
 • Period: to

  Koningin Wilhelmina

  Koningin Wilhelmina regeerde van 1898 tot 1948. In de Tweede Wereldoorlog werd zij immens populair door haar toespraken op de geheime zender ‘Radio Oranje’.
 • Period: to

  Charles de Gaulle

  Charles was generaal, leider van het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog en de eerste president van de Vijfde Republiek van Frankrijk. Hij is president van 1958 tot 1969.
 • Period: to

  Margaret Thatcher

  Margaret Thatcher. Britse politica. De eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Werd ook wel Iron Lady genoemd.
  Na de verkiezingen van 1979 wordt Thatcher premier. Zowel in 1983 als in 1987 wordt ze herkozen. Ze regeert in totaal elf jaar, zes maanden en 26 dagen. Daarmee is ze de langstzittende Britse premier sinds 1827 toen de Earl of Liverpool aftrad.
 • Period: to

  Queen Elizabeth

  Koningin Elizabeth Alexandra Mary is koningin van het Verenigd Koninkrijk sinds 1952.
  Elizabeth II is de oudste dochter van Koningin Elizabeth en Koning George VI.
  Op 6 februari 1952 werd ze, na het overlijden van haar vader, koningin van het Verenigd Koninkrijk
 • Period: to

  Bezet Duitsland

  Het Westen van Duitsland werd door FR, GB, VS. Het Oosten door de SU. Ook Berlijn was in vieren gedeeld. Oostblok was communistisch.
 • Period: to

  Conferentie van Jalta

  Omdat Hitler bijna was verslagen kwamen Churchill, Stalin en Roosevelt bij elkaar in het Kremlin in februari 1945
  De Verenigde Naties ontstaan bij de Jalta conferentie. De vijf landen die wereldvrede moesten bewaren waren Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland en China.
 • Period: to

  Conferentie van Potsdam

  7 juli – 2 augustus 1945. Harry Truman, Clement Attlee (Engeland) en Stalin kwamen bij elkaar. Afgesproken werd dat elk land voor een gebied in Duitsland ging zorgen
 • Period: to

  Proces van Neurenberg

  24 kopstukken van het naziregime WO II in Duitsland vervolgd.
  (11 doodvonnissen).
 • Period: to

  Dekolonisatie

  Het proces waarbij de kolonies zelfstandig werden. De term wordt gebruikt voor het proces waarbij niet-Europese koloniën van Europese koloniale mogendheden onafhankelijk werden.
 • Marshallplan

  Marshallplan
  Een materieel hulpplan (krediet) alle Europese landen krijgen
  deze hulp MITS: monetaire stabiliteit, open markten en vrije
  handel. Neutrale landen accepteerden, Stalin niet.
 • Wirschaftwunder

  Wirschaftwunder
  Een economische wonder in Duitsland.
  1948: verdubbeling industriële revolutie
  1948-’52: BNP stijgt met 80 %
  1960: leidende economie Duitsland een volledige werkgelegenheid.
  Oorzaken:
  - strikt monetair (geld) beleid met prijsvorming +
  loonbeheersing
  - geen leger dus geen defensie budget.
 • Oprichting NAVO

  Oprichting NAVO
  De NATO wed opgericht in 1949 met als leden: VS, Canada, Engeland, Frankrijk, Nederland, Belgei, Denemarken, IJsland Italië Noorwegen en Portugal en in 1952 West Duitsland, Griekenland en Turkije. Als een van de landen bedreigd zouden worden, zouden de andere landen hem te hulp schieten
 • De Suezcrisis

  De Suezcrisis
  Conflict over bezit en toegang Suezkanaal. Aan de ene kant staat Israël, Groot Brittanië, Frankrijk en aan de andere kant Egypte. Ook wel 2e Arabisch-Israëlische oorlog.
  deze gebeurtenis kan gezien woerden als definitieve vergaan van het koloniale rijk van Frankrijk en Groot Brittanië. In 1957 gaat Israël weg uit Egypte en Gazastrook
  De Israëlische bezetting van Egypte en de Gazastrook werd in maart 1957 opgeheven.
 • Verdragen Helsinki

  Verdragen Helsinki
  Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
  (CVSE)
  - Alle Europese staten (+ VS & CA) deden mee
  - Scheidingslijn tussen invloedsferen Europa werd erkend
  - alle mensenrechten verplicht respecteren
  - NAVO + Warschaupact houden elkaar op de hoogte van
  militaire oefeningen en troepenverplaatsingen
  Hier was kritiek op omdat geen afspraken waren over
  naleving van de afspraak. Militair wel gelukt. Mensenrechten
  bleven meningen over verdeeld.
 • Kruisraketten in Europa/NAVO-dubbelbesluit

  Kruisraketten in Europa/NAVO-dubbelbesluit
  Intermediate-Range Nucleair Forces
  INF-overleg ging moeizaam omdat GB en Frankrijk niet vertegenwoordigd werden.
  Er was zware tijdsdruk omdat de SU het gesprek zou staken
  als NAVO 1e raketten in West-EU zouden plaatsen.
  14 nov 1983: 1e Amerikaanse kruisraketten in West-Europa, liep de SU delegatie inderdaad weg van de INF-onderhandelingen.
  Er was Groot protest tegen de kruisraketten.
  President Reagan dacht dat SU terug zou komen, maar nee: SU braken ook de STARTverdragen af.
 • Europese uitbreiding

  Europese uitbreiding
  De val van de Muur (1989) en de eenwording van
  Duitsland (1991) zorgde er automatisch voor dat het
  voormalige DDR bij de EG gevoegd werd als deel van
  de Duitse Bondsrepubliek (BRD)
  - 1997: Europese Raad besloot onderhandelingen aan te gaan met 5 Oostbloklanden: Polen, Tsjechië, Hongarije, Estland en Slovenië.
  Duitsland was vooral verdediger Midden- en OostEuropese landen. Frankrijk voor de landen in Middellandse Zeegebied. Begin 21e eeuw: EU 27 lidstaten.
 • Ontmanteling ijzeren gordijn en val Berlijnse muur

  Ontmanteling ijzeren gordijn en val Berlijnse muur
  Tweede helft van 1989 stortte rest van
  communistische Oostbloklanden in. Oorzaak:
  - Sovjet-Unie spoorde aan tot hervorming
  - SU weigerde communistische regimes te helpen door met militair geweld macht in stand te houden
 • Topconferentie Parijs

  CVSE (Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
  Europa)
  Er kwam een verdrag over vermindering van de conventionele
  strijdkrachten in Europa.
  Ondertussen trokken de Sovjettroepen zich uit OostEuropa terug.
  1991: 1 juli. Geruisloos werd Pact van Warschau
  opgeheven (Warschaupact)
 • Period: to

  Oorlog in Kroatië

  De hevige burgeroorlog ontstond in 1991, nadat Joegoslavië langzaam uiteen viel in de landen
  Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Macedonië. Toch broeide het al
  eeuwen lang in deze regio, beginnend bij het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk. Religieuze,
  economische en culturele spanningen hielpen Milosevic bij het opstoken van Serviërs.
  Dayton-verdrag 1995 : Het vredesverdrag wat een einde maakte aan
 • 9/11

  9/11
  Grootste terreuraanslag uit de geschiedenis.
  De vliegtuigen die de Twin Towers in vlogen bleken te behoren aan een fundamentele islamitische terreurbeweging Al Qaeda onder leiding van Osama Bin Laden.