Duits

Duitsland 1945 - 2001

 • Conferentie van Jalta

  Conferentie van Jalta
  Bij de Conferentie van Jalta wordt Duitsland verdeeld in vier bezettingszones. Deze Conferentie duurt van 5 februari 1945 tot 11 februari 1945
 • Val van Nazi-Duitsland

  Val van Nazi-Duitsland
  Duitsland capituleert sinds 5 mei in grote delen van heel Europa, echter vindt de uiteindelijk overgave plaats op 8 mei 1945.
 • Invoering Duitse Mark

  Invoering Duitse Mark
  De geallieerden voeren in de westerse Duitse gebieden de D-Mark in om zo de economie te stimuleren.
 • Invoering Oost-Duitse Mark

  Invoering Oost-Duitse Mark
  Als tegenhanger van de Duitse Mark voert de Sovjet-Unie de Oost-Duitse Mark in.
 • Blokkade van Berlijn

  Blokkade van Berlijn
  Op 24 juni 1948 begint de Berlijnse Blokkade die duurt tot 12 mei 1949. De blokkade die aangelegd wordt door de Sovjet-Unie ontstaat als reactie op de invoering van de Duitse Mark.
 • Stichting Duitse Democratische Republiek

  Stichting Duitse Democratische Republiek
  De DDR was van 1949 tot 1990 de belichaming van Oost-Duitsland.
 • Stichting Bondsrepubliek Duitsland

  Stichting Bondsrepubliek Duitsland
  De Bondsrepubliek Duitsland was tussen 1949 en 1990 de belichaming van West-Duitsland.
 • Konrad Adenauer, Eerste Bondskanselier van Duitsland

  Konrad Adenauer, Eerste Bondskanselier van Duitsland
  Adenauer was van 15 september 1949 tot 16 oktober 1963 Bondskanselier van Duitsland. Hij richtte zich op wederopbouw en samenwerking met de geallieerde mogendheden. De VS financierde de wederopbouw middels het Marshallplan. Adenauer was fel tegen de Nazi's en steunde Europese eenwording.
 • Volksopstand DDR

  Volksopstand DDR
  Vanaf 16 juni 1953 ontstaat er een arbeidersopstand in Berlijn vanwege de slechte leef- en werkomstandigheden. De Sovjet-Unie slaat deze opstand door het gebruik van haar T34-tanks binnen een dag neer. Ondanks de neergeslagen opstand blijft Berlijn tot in juli het toneel van onstuimigheden.
 • Verdrag van Parijs

  Verdrag van Parijs
  Door het verdrag van Parijs kreeg de Bondsrepubliek Duitsland een hoge mate van soevereiniteit terug van de geallieerden. In het land bleven de geallieerde troepen echter wel aanwezig, vanwege dreigend Sovjet gevaar.
 • Bouw van de Berlijnse Muur

  Bouw van de Berlijnse Muur
  De Berlijnse muur was een muur die West- en Oost-Berlijn van elkaar scheidde evenals West- en Oost-Europa. De muur stond van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 en staat symbool voor de Koude Oorlog en Duitse scheiding.
 • Willy Brandt, Eerste Sociaaldemocratische West-Duitse Kanselier

  Willy Brandt, Eerste Sociaaldemocratische West-Duitse Kanselier
  Willy Brandt was van 22 oktober 1969 tot 7 mei 1974 bondskanselier van Duitsland en differentieert zich van zijn voorgangers middels zijn 'Ostpolitik'. Willy Brandts was om geleidelijkenwijs meer contact te creëren tussen west en oost om zodoende de Berlijnse muur open te stellen. Zijn plan vond aanhang bij de Westerse machten, de ontspanningspolitiek van Brandt zorgde voor diverse toenaderingen tussen Oost en West.
 • DDR en de Bondsrepubliek treden toe tot de VN

  Zowel de BRD als de DDR treden toe tot de Verenigde Naties.De DDR wordt daarbij erkend als internationale staat.
 • Helmut Kohl, Bondskanselier van Duitsland

  Helmut Kohl, Bondskanselier van Duitsland
  Helmut Kohl was van 1 oktober 1982 tot 27 oktober 1998 Bondskanselier van Duitsland. Kohl zette zich in voor Europese eenwording en was voor sterke westerse contacten, een nieuwe Duitse eenwording was ook voor hem één van de mogelijkheden.
  Kohl zorgde vanwege zijn goede relaties voor de uiteindelijke eenwording van Duitsland en legde samen met Francois Mitterand de basis voor de Europese Unie.
 • Val van de Berlijnse Muur

  Val van de Berlijnse Muur
  Op 9 november 1989 begint de val van de Berlijnse muur naar aanleiding van een persconferentie waarbij een DDR politicus stelt dat de DDR haar grenzen opent. Als reactie op deze uitspraak vertrekken Oost-Duitsers massaal naar de muur, waarna uiteindelijk de muur wordt geopend.
 • Hereniging Duitsland

  Hereniging Duitsland
  Op 3 oktober 1990 werd Duitsland wederom één. De DDR EN BDR kwamen samen.