1200px flag of germany.svg

Tijdlijn Duitsland na 1945

By AnneZ
 • Bondsrepubliek Duitsland

  Bondsrepubliek Duitsland
  Een Parlementaire Raad werkte aan de opstelling van een nieuwe grondwet voor West-Duitsland. Als resultaat hiervan werd in 1949 Bondsrepubliek Duitsland opgericht, met Bonn als hoofdstad. Hierbij hoorde ook de invoering van de Duitse Mark, waar de Sovjets het niet mee eens waren. Zij blokkeerden daarop de toegang tot West-Berlijn, dat als een soort eiland in Oost-Duitsland lag.
 • Duitse Democratische Republiek

  Duitse Democratische Republiek
  Aanvankelijk wilde de Sovjet-Unie één neutraal Duitsland, maar dat mislukte. De eerste grondwet voor de DDR was dan ook nog bedoeld voor een geheeld Duitsland. Daardoor werden er tijdens de eerste twee jaren van de jonge republiek verschillende grondwetswijzigingen.
  Aan het begin kon men nog redelijk vrij, al dan niet illegaal, reizen tussen de DDR en Bondsrepubliek Duitsland. Er waren nog geen wachttorens en controleposten gebouwd.
 • Bondsrepubliek Duitsland treed toe tot de NAVO

  Bondsrepubliek Duitsland treed toe tot de NAVO
  Sinds de Duitse capitulatie in 1945 was het land bezet, en haar leger ontbonden. Ook na de vorming van de Bondsrepubliek Duitsland kreeg het land nog geen leger. Pas nadat het plan van het vormen van een Europees leger mislukte richtte Bondsrepubliek Duitsland 1955 de Bundeswehr waarna het land tot de NAVO trad.
  Tijdens de Koude Oorlog had de Bundeswehr een groot aandeel van de NAVO strijdkrachten in Centraal Europa.
 • Bouw Berlijnse Muur

  Bouw Berlijnse Muur
  De grote hoeveelheid mensen die de DDR probeerden te ontvluchten waren een groot probleem. Veel van hen waren namelijk jonge hoogopgeleide mensen die de DDR hard nodig had.
  Berlijn werd een soort vluchthaven voor zij die de DDR wouden verlaten. Om die reden besloot Chroesjtsjov dat er een muur gebouwd moest worden. Deze betonnen muur was zwaarbewaakt en had zeven bewaakte poorten. De grenswachter kregen de taak om iedereen die naar het westen probeerde te vluchten neer te schieten.
 • Period: to

  Berlijnse Muur

  De Berlijnse muur was een 45,3 kilometer lange muur die tussen Oost en West Berlijn liep. Al vanaf 1952 trad de Sovjet-Unie op tegen mensen die van Oost naar West Duitsland probeerden te vluchten. De grens werd afgezet met een 500m brede grens met prikkeldraad en een bufferzone. West Berlijn was echter moeilijk te bewaken en werd een vluchthaven om uit de DDR te vluchten.
  Chroesjtsjov besloot in 1961 dat dit moest stoppen. Op de nacht van 12 op 13 augustus begon de bouw van de Berlijnse Muur.
 • Willy Brandt & Ostpolitik

  Willy Brandt & Ostpolitik
  In 1969 werd Willy Brandt bondskanselier van West Duitsland en voerde hij de Neue Ostpolitik om de relaties met Oost Europese landen te verbeteren. Dit deed hij door voorzichtig toenadering te zoeken. De Ostpolitik leed tot verdragen met de Sovjet-Unie en andere Europese landen, waarvan de bekendste in Polen was. Toen Brandt het Verdrag van Warschau tekende bezocht hij een monument voor nazislachtoffers. Hiervoor knielde hij. Dit is bekend komen te staan als de ‘knieval van Warschau’.
 • BDR & DDR bij de Verenigde Naties

  BDR & DDR bij de Verenigde Naties
  Vanaf 1952 had Bondsrepubliek Duitsland waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. De DDR had deze status vanaf 1972. Op 18 december 1973 veranderde dit; toen werden beide republieken tot volwaardige leden van de Verenigde Naties gemaakt.
  Na de opheffing van de DDR en de eenwording van Duitsland is het land als geheel bij de VN gebleven.
 • Helmut Kohl bodskanselier

  Helmut Kohl bodskanselier
  Toen Kohl in 1982 bondskanselier werd was hij in de eerste instantie minder populair dan zijn voorgangers, ondanks dat hij in de aanloop daartoe een sterke politieke loopbaan had. Na de val van de Berlijnse Muur kwam hij echter met een plan dat hij in het geheim uitgewerkt had. Het was een programma waarin in 10 punten van hun huidige situatie naar een verenigd Duitsland gewerkt zou worden.
  In het vervolg speelde hij ook een belangrijke rol in de Europese Unie. Zo zette hij zich in voor de Euro.
 • Mathias' landing op het Rode Plein

  Mathias' landing op het Rode Plein
  In 1987 vloog de 18-jarige West-Duitse Mathias Rust van Helsinki naar Moskou waar hij op het een brug bij het Rode plein landde. Met deze stunt probeerde hij naar eigen zeggen een ‘denkbeeldige brug’ te maken tussen de twee zijden van de Koude Oorlog.
  Deze vlucht had grote effecten op de hiërarchie binnen de Sovjet-Unie. Het ‘ondoordringbare’ luchtverdedigingssysteem van de Sovjets had namelijk gefaald. Gorbatsjov maakte hiervan gebruik om veel sterke tegenstanders hun functies te ontnemen.
 • Val Berlijnse Muur

  Val Berlijnse Muur
  Günter Schabowski, een hoge DDR partijleider, hield een bijzondere persconferentie op televisie. Journalisten mochten namelijk vrij vragen stellen, wat anders niet mocht. Tijdens een van zijn antwoorden zei hij plotseling dat DDR mensen vrij de grens over mocht. Toen er gevraagd werd vanaf wanneer zei hij “voor zover ik weet… Vanaf nu.” Die avond was er veel verwarring bij de muur, want niemand, ook de wachters niet, verwachtte dit. Om 23:52 nam een bevelhebber het besluit om de poort te openen.
 • DDR treedt tot de Bondsrepubliek

  DDR treedt tot de Bondsrepubliek
  Deze gebeurtenis markeerde het einde van de periode van verdeeldheid tussen de voormalige DDR en BDR. Na de omwenteling die de DDR in 1989 waarmee ze van een communistische dictatuur naar een parlementaire democratie gingen was er geen reden meer voor de DDR om als losse republiek te bestaan.
  Van Europa kwamen kwamen gemengde reacties. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren niet laaiend enthousiast. Ze vreesden dat Duitslands eenwording destabiliserend zou werken op Europa.