De grote drie

Koude oorlog H5

 • Period: to

  Jozeph Stalin regeerde in Rusland

  Hij was eerst secretaris-generaal, maar na de dood van Lenin was hij de machtigste man van Rusland.
 • Conferentie van Jalta

  Conferentie van Jalta
  Stalin, Roosevelt en Churchill kwamen overeen dat de landen in Oost-Europa - zoals Polen - in de toekomst democratisch zouden worden bestuurd. Stalin wist daarbij echter af te dwingen dat deze landen 'bevriend' zouden blijven met de Sovjet-Unie. Na de Tweede Wereldoorlog maakte Stalin van deze landen binnen de kortste tijd satellietstaten (afhankelijke landen) van de Sovjet-Unie. In elk van deze kwamen communisten in de regering die precies de wensen van Moskou uitvoerde.
  Duurde tot 11 feb 1945
 • Oprichting Verenigde Naties

  Oprichting Verenigde Naties
 • Trumandoctrine

  Trumandoctrine
  President Truman kondigde het nieuwe beleidslijn aan - al snel de Trumandoctrine genoemd - dat elk land dat zich bedreigd voelde voortaan kon rekenen op Amerikaanse steun. Overal waar de Sovjet-Unie druk uitoefdende, zou Amerika tegendruk geven. Dit is 'containment-politiek', Dat wil zeggen dat een land ernaar streeft om machtuitbreidingen van een tegenstander in te perken. Dit leidde tot het Marshallplan, de Vietnam-oorlog en de Korea-oorlog.
 • Marshallplan

  Marshallplan
  Minster Marshall ging ervan uit dat mensen die arm zijn, zich aangetrokken voelen tot het communisme. Daarom was een economisch welvarend Europa in het belang van de VS. Amerika steld emiljarden dollars beschikbaar aan landen die door de oorlog waren getroffen. Voor het grootste deel wad dat een schenking en voor een kleiner deel een lening. Amerika hd bij dit aanbod nog een ander belang: een economisch hersteld West-Europa kon een afzetgebied worden voor Amerikaanse producten.
 • Dekolonisatie Brits-Indië: India & Pakistan

  Dekolonisatie Brits-Indië: India & Pakistan
 • Oprichting NAVO

  Oprichting NAVO
 • Oprichting Bondsrepubliek Duitsland

  Oprichting Bondsrepubliek Duitsland
 • Start Chinese revolutie

  Start Chinese revolutie
 • Oprichting Duitse Democratische Republiek (DDR)

  Oprichting Duitse Democratische Republiek (DDR)
 • Onafhankelijkheid Nederlands-Indië: Indonesië

  Onafhankelijkheid Nederlands-Indië: Indonesië
 • EGKS: begin Europese integratie

  EGKS: begin Europese integratie
  EGKS = Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
 • Period: to

  Korea-oorlog

 • Oprichting Warschaupact

  Oprichting Warschaupact
 • Verdragen van Rome: EEG

  Verdragen van Rome: EEG
  EEG = Europese Economische Gemeenschap
 • Period: to

  Dekolonisatie van veel Afrikaanse landen

 • Start bouw Berlijnse muur

  Start bouw Berlijnse muur
 • Peter Fechter wil naar West-Berlijn

  Peter Fechter wil naar West-Berlijn
  Oost-Duitse grensbewakers dragen het lichaam weg van Peter Fechter. Hij was daoor hen neergestoken toen hij probeerde van Oost- naar west-Berlijn te vluchten. Hij wilde een vriend bezoeken door over de muur te klimmen. Mensen keken toe, maar een ambulance kwam er niet. Hij bloedt dood en uiteindelijk wordt hij weggedragen.
 • Cubacrisis

  Cubacrisis
 • Period: to

  Viëtnamoorlog

 • Val IJzeren Gordijn

  Val IJzeren Gordijn
 • Period: to

  Ineenstorting communisme Oost-Europa

 • Val Berlijnse muur

  Val Berlijnse muur
 • Einde apartheid Zuid-Afrika

  Einde apartheid Zuid-Afrika
 • Duitse hereniging

  Duitse hereniging
 • Einde Sovjet-Unie

  Einde Sovjet-Unie
 • Aanslagen Al-Qaida in VS

  Aanslagen Al-Qaida in VS