Atoombom

De atoombom

 • Brief aan Roosevelt

  Brief aan Roosevelt
  Albert Einstein ondertekent een brief geschreven door de fysicus Leo Szilard aan president Roosevelt, waarin ze hem adviseren om onderzoek te financieren naar de mogelijkheid van het gebruik van kernsplijting als een wapen in het geval dat nazi-Duitsland ook een dergelijk onderzoek uitvoert. Einstein krijgt later spijt van de ondertekening.
 • Period: to

  Tweede Wereldoorlog

 • Toestemming

  Toestemming
  Op 11 Oktober spreekt de econoom Alexander Sachs met President Roosevelt af, en bezorgt hem de Einstein-Szilard brief. Roosevelt geeft toestemming voor de oprichting van de ‘Advisory Committe on Uranium’. De S-1 Uranium Committee (Uranium comité) was een comité van de Nationale Verdediging Onderzoek Comité (National Defense Research Committee) en groeide later uit tot het Manhattan Project.
 • Budget

  Budget
  Op 21 Oktober vindt de eerste vergadering van de Uranium comité plaats, onder leiding van Lyman Briggs. Het budget voor experimenten met neutronen bedraagt $6000.
 • MAUD-Committee

  MAUD-Committee
  Op 10 April onderzocht het MAUD comité (Military Application of Uranium Detonation/Militaire Toepassing van Uranium Ontploffing), opgericht door Henry Tizard, de mogelijkheden van een atoombom.
 • Vannevar Bush

  Vannevar Bush
  1 juli: De verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar kernsplijting is overgenomen door Vannevar Bush's National Defense Research Committee (Nationale Verdedigings Onderzoek Comité).
 • James Chadwick

  James Chadwick
  Op 2 Juli kiest het MAUD-comité James Chadwick, dit was de man die aan de leiding stond van het onderzoek verricht door MAUD in Liverpool, om een laatste verslag te schrijven over het ontwerp en de kosten van het ontwikkelen van een bom.
 • Conferentie

  Conferentie
  Oppenheimer organiseert een conferentie aan de Universiteit van Berkeley om het ontwerp van een bom die ontstaat uit kernsplijting te bespreken. Edward Teller brengt de mogelijkheid van een waterstofbom als een belangrijk punt van discussie.
 • Manhattan bouwkunde district

  Manhattan bouwkunde district
  Oprichting van het Manhattan bouwkunde district (manhattan engineering district), door het korps van ingenieurs in het leger.
 • Project Y

  Project Y
  Tijdens een vergadering van het S-1 uitvoerend comité, wordt besloten dat er een centraal laboratorium moet worden gebouwd voor onderzoek naar snelle neutronen, onder de codenaam Project Y.
 • Start Manhattan project

  Start Manhattan project
  In 1941 werd Oppenheimer door Arthur H. Compton betrokken bij de ontwikkeling van de atoombom. Oppenheimer wist de militaire autoriteiten en Comptron (een natuurkundige) te overtuigen, dat voor het succesvol bouwen van een atoombom een select aantal wetenschappers in afzondering aan het project moesten werken. Het project ging werkelijk van start onder de codenaam Manhattan, op 17 september, 1942. Los Alamos werd door Oppenheimer aangewezen als de plaats waar de ontwikkeling zou plaatsvinden.
 • Leslie Groves

  Leslie Groves
  Op 17 september wordt Leslie Groves toegewezen als hoofd van de Manhattan Engeineering District. Zes dagen later wordt hij benoemd tot brigade-generaal.
 • Oppenheimer leiding Site Y

  Oppenheimer leiding Site Y
  Op 15 oktober wijst Groves Oppenheimer aan om het wetenschappelijk onderzoek van het project, op de Site Y laboratorium, te coördineren.
 • Y-12

  Y-12
  Op 18 februari begint de bouw van de Y-12, een enorme elektromagnetische scheidingsprocessen fabriek, voor het verrijken van uranium, gelegen in Oak Ridge, Tennessee.
 • Quebec overeenkomst

  Quebec overeenkomst
  19 augustus: Roosevelt en Winston Churchill ondertekenen de Quebec overeenkomst (hierin stonden de artikelen van de overeenkomst voor samenwerking tussen de autoriteiten van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). Als gevolg sluit een team van (o.a.) Britse wetenschappers zich aan bij het project, waaronder Klaus Fuchs. (Klaus Fuchs was een Duitse kernfysicus en spion voor de Sovjet-Unie).
 • Splijting niet bruikbaar voor pistolen

  Splijting niet bruikbaar voor pistolen
  Op Los Alamos ontvangt Emilio Segrè het eerste monster van de reator-gekweekte plutonium uit Oak Ridge, en binnen tien dagen ontdekt hij dat de splijting niet in een pistool-achtig wapen kan worden gebruikt.
 • Trinity

  Trinity
  Trinity (Drie-eenheid) was de codenaam van de eerste atoombom van de Verenigde Staten. Deze plutoniumbom werd tot ontploffing gebracht in de woestijn van New Mexico en op 16 juli 1945 om half 6 ’s ochtends. Hij heette informeel Gadget, maar had Trinity als officiële codenaam.
 • Truman onthult aan Stalin bezit atoomwapens

  Truman onthult aan Stalin bezit atoomwapens
  24 juli: president Truman onthult aan Sovjet leider Stalin dat de VS atoomwapens heeft. Stalin is niet verrast, hij weet dit al door middel van spionage (Klaus Fuchs onder andere).
 • Atoombom op Hiroshima

  Atoombom op Hiroshima
  Op 6 augustus werd de Japanse havenstad Hiroshima gebombardeerd, en op 9 augustus de stad Nagasaki. Kort daarna capituleerde Japan. Hiermee kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Tevens leidden de atoombomaanvallen tot de onafhankelijkheid van de Aziatische landen die Japan tijdens de oorlog heeft veroverd.
 • Koude oorlog

  Koude oorlog
  De Koude oorlog duurde van 1946 tot 1991. Na de Tweede Wereldoorlog komen het kapitalistische Amerika en de communistische Sovjet-Unie als twee kemphanen tegen over elkaar te staan. Het begint bij het oprichten van het IJzeren Gordijn en loopt tot de val van de Berlijnse Muur en van de Sovjetregering begin jaren negentig. De Koude Oorlog wordt ook wel de ‘Oorlog met woorden’ en de ‘Gewapende Vrede’ genoemd, omdat er niet met wapens is gevochten.