De weg naar Europese eenheid

 • Capitulatie Nazi-Duitsland

  Het capituleren en het einde van de Tweede Wereldoorlog, in Europa.
 • Oprichting NAVO

  Noord Atlantisch Verdragsorganisatie, ook wel NAVO genoemd opgericht.
 • Oprichting Warschaupact

  Als tegenhanger van de NAVO werd het, door de Sovjet Unie geleide, Warschaupact opgericht.
 • Verdrag van Rome

  Dit was een verdrag waarmee de Europese Economische Gemeenschap gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van de Europese Unie.
 • Ontstaan EEG

  Europese Economische Gemeenschap opgericht
 • Bouw Berlijnse muur

  Verdeling oost en west (Berlijn) definitief gemaakt, in de vorm van een echte muur
 • Einde Berlijnse muur

  Berlijnse muur gesloopt
 • Warschaupact opgeheven

 • Verdrag van Maastricht: Oprichting EU

 • Gezamenlijke munt ingevoerd: de Euro

  Een van de laatste definitieve stappen, de invoering van een gezamenlijke munt.