Styresett tidslinje

Timeline created by heywey
In History
  • 100

    Demokratiet i Athen

    Demokratiet får sinn opplomstring i Athen. På 400 tallet hadde den sin storhetstid i dette samfunnet.
  • Period: to

    Det opplyste eneveldet

    Noen av de eneveldige kongene var meget inspirert av opplysningsfilosofene i samtiden, spesielt ideen om herskeren som en beskytter av folket. Det opplyste eneveldet var da en tendens hos kongene å gjøre sitt beste for folkets ve og vel. Dette ser vi tydelig i f.eks. rettssystemet, hvor folkets rettssikkerhet ble kraftig forbedret, og middelalderske metoder som tortur ble mindre brukt.