Re

Segona República Espanyola

 • Dimissió Miguel Primo de Rivera

  Dimissió Miguel Primo de Rivera
  Primo de Rivera dimiteix. General Berenguer pren el govern i comença la DIctablanda
 • Eleccions municipals

  Després de la dimissió, el Rei nomena a l'almirall Aznar per formar govern. Aquest convoca eleccions municipals
 • Proclamació de la República

  Proclamació de la República
  Un cop proclamada la república, es va formar un govern provisional constituït pels representants del pacte de Sant Sebastián i presidit per Niceto Alcalá Zamora.
 • INICI BIENNI REFORMISTA amb la victòria electoral republicano-socialista

  INICI BIENNI REFORMISTA amb la victòria electoral republicano-socialista
  Les eleccions van comportar la victòria dels republicano-socialistes que van iniciar el període reformista. El president de la república era Alcalà Zamora i el president del govern Manuel Azaña.
 • Llei de Contractes de Treball

  Es va utilitzar per realitzar una reforma laboral per tal de millorar les condicions dels treballadors. Aquesta afectava a tots els treballadors establint normes obligatòries per a la contractació: regulació de convenis col·lectius, normes sobre salaris, 7 dies de vacances pagades a l'any...
 • Llei de Jurats Mixtos

  Una de les lleis per millorar les condicions laborals del país. Els jurats arbitraven les condicions de contractació i vigilaven que es complís la normativa laboral en tots els sectors econòmics
 • Insurrecció a l'Alt Llobregat

  Insurrecció a l'Alt Llobregat
  degut al deteriorament de l'economia es va produir un augment de la conflictivitat social i de les vagues. A Catalunya la CNT-FAI va promoure una insurrecció a l'Alt Llobregat impulsada pels miners de Fígols i Sallent. Els miners van ocupar la conca minera durant 5 dies i finalment va intervenir l'exèrcit i la repressió va suposar l'acomiadament d¡obrers i sindicalistes.
 • Cop d'estat fracassat

  Cop d'estat fracassat
  L'oposició militar de la república va realitzar un intent de cop d'estat dirigit pel General Sanjurjo. El cop va fracassar.
 • Aprovació Llei de Reforma Agrària

  Va ser un projecte ambiciós que permetia l'expropiació de les terres dels grans terratinents per ser lliurades a les grans comunitats de pagesos mitjançant la creació de l'Instituto de Reforma Agraria.
 • Aprovació de l'Estatut del 1932

  Aprovació de l'Estatut del 1932
  Al juny del 1931 es van reunir a Núria una comissió d'experts per redactar l'avantprojecte de l'Estatut de Núria per tal de definir el marc institucional de l'autonomia catalana i les competències que havia de tenir. L'estatut que es va aprovar per Manuel Azaña representava una forta retallada respecte el projecte redactat a Núria.
 • Eleccions catalanes

  Eleccions catalanes
  ERC va sortir vencedora. Francesc Macià va ser president de la generalitat fins al 1933, que va morir. Llavors Lluís Companys el va substituir.
 • Els Fets de Casas Viejas

  Els Fets de Casas Viejas
  A Andalusia també hi va haver una sublevació degut al deteriorament de l'economia. Es va produir a Casas Viejas, Cadiz i van morir molts pagesos. Aquestes revoltes consistien en ocupar l'Ajuntament, cremar el registre de la propietat i declarar el comunisme. S'acabaven amb l'arribada de les tropes de la Guàrdia Civil o de la Guardia d'Assalt.
 • Eleccions del 1933 i canvi de govern

  Eleccions del 1933 i canvi de govern
  La victoria de les eleccions és dels partits de centredreta. Es va produir el canvi de període donant pas al bienni conservador o bienni negre. El nou govern va ser presidit per Lerrouz amb tres ministres de la CEDA. Però a la primavera del 1935, es va formar un nou govern que Lerroux va presidir amb 5 membres de la CEDA.
 • Llei de Contractes de conreu

  El presient de la Generalitat Lluís Companys va aprovar pel Parlament de Catalunya la Llei de Contractes i Conreus que limitava l'import de l'arrendament i permetia als pagesos accedir a la propietat.
 • Revolta asturiana del 1934

  Revolta asturiana del 1934
  L'obstrucció de les reformes d'esquerres va tenir com a conseqüència una radicalització del PSOE i de la UGT. A l'octubre del 1934, a Astúries, els miners de l carbó units amb la UGT, la CNT i els comunistes van iniciar una revolució social. Es van apoderar d'armes i van ocupar la conca minera i van ocupar els ajuntaments i substituir per comitès revolucionaris. La insurrecció va ser sufocada pels generals Franco i Goded amb una repressió impecable.
 • Fets octubre del 1934 a Catalunya

  Fets octubre del 1934 a Catalunya
  El president COmpanys es fa enfrontar al govern central i a la CEDA i va proclamar l'Estat Català dins la República Federal Espanyola. EL Govern central i l'exèrcit decretaren l'estat de guerra i en poques hores esclatà la revolta. Companys i el seu govern van ser condemnats, al desembre hi havia a Catalunya més de 3000 presos polítics ancorats al port de Barcelona i l'exèrcit ocupà el Parlament.
 • Inici d'una trama conspirativa dins de l'Exèrcit

  Per frenar els rumors colpistes es van enviar als generals implicats en altres complots a destinacions on no suposaven cap perill. Franco a les Canàries, Mola a Pamplona.. Però al mateix mes de febrer de 1936 s'inicava una trama conspirativa dins de l'Exèrcit, amb el suport d'importants financers.
 • Eleccions febrer del 1936

  Eleccions febrer del 1936
  El president de la República Alcalà Zamora va decidir convocar eleccions. S'hi van presentar dos grans blocs: les esquerres (Front Popular) i els dretes (Bloque Nacional). Va guanyar el Front Popular. Azaña va ser el president de la república i Casares Quiroga cap del govern. Es van reprendre les reformes inicades el 1931.
 • Doble assassinat

  Doble assassinat
  L'assassinat del Tinent Castillo (oficial d'esquerres) fet per la ultradreta, fou respost amb l'assassinat del dirigent monàrquic Calvo Sotelo per part de les forces policials. Aquest fet va accelerar la insurrecció militar.
 • Inici insurrecció militar

  Inici insurrecció militar
  L'inici del cop d'estat es va produir al Marroc i va donar origen a una guerra civil que va durar 3 anys