Russische revolutie

 • Period: to

  Russische Revolutie

 • Kroning Nicholaas II

 • SDAP opgericht

 • Partij van de Socialisten-Revolutionairen opgericht

 • Rusland in Oorlog met Japan

 • Partij van de Constitutionele Democraten opgericht

 • bloedige zondag

 • De "revolutie van 1905"

 • Oktober-Manifest (doema)

 • Aanslagen Revolutionairen

 • Eerste wereld Oorlog

 • Kleine stakingen

 • Regering afgezet: voorlopige regering

 • Lenin neemt de macht over

 • vrede van Brest-Litovsk

 • Nieuwe Economische Politiek

 • Lenin dood

 • Stalin aan de macht

 • Zuivering van Stalins leger

 • Molotov-Ribbentroppact

 • 2e Wereld Oorlog

 • einde 2e wereld oorlog

 • Stalin dood

 • Geheime rede van Chroesjtsjov

 • Chroesjtsjov werd premier

 • openbare rede van Chroesjtsjov

 • Chroesjtsjov treedt af

 • Brezjnev aan de macht

 • Brezjnev treedt af

 • Joeri Andropov. aan de macht

 • Joeri Andropov treedt af

 • Konstantin Tsjernenko aan de macht

 • Konstantin Tsjernenko treedt af

 • Gorbatsjov treedt aan

 • val van de Berlijnse muur

 • Gorbatsjov treedt af en de Sovjet unie stopt