Naamloos

Van tsarisme tot destalinisme

 • Tsaar Nicolaas I sterft

  Tsaar Nicolaas I sterft
  Tsaar Nicolaas I sterft. Dit is opzich niet belangrijk voor de revolutie, de tsaren regeren nog 'gewoon' door, maar in ons boek staat een mooi gezegde van hem, wat goed de situatie in het oude Rusland uitdrukt: 'De tsaar is als een vader, de onderdanen zijn z'n kinderen. En kinderen moeten nooit met hun ouders discusssieren. Anders krijgen we een Frankrijk, een verrot en heidens Frankrijk.' Dit laat goed zien hoe hij zichzelf zag.
 • Period: to

  Rusland 1861-1964

 • Hoe Rusland er toen voorstond

  Hoe Rusland er toen voorstond
  Even een update: Hoe stond Rusland er rond deze tijd voor qua politiek? Vanuit dit oogpunt gaan we verderwerken, en het is natuurlijk belangrijk dat we weten wat er allemaal speelt. Ook kunnen we al wat dingetjes voorspellen op basis van hoe in deze tijd was.
  Hoe het bestuur in elkaar zat:
  Rond deze tijd was Rusland autocratisch bestuurd. En je raad het al, de mavht lag in natuurlijk in handen van de tsaar. Hij bestuurde dit enorme rijk helemaal alleen. (Vervolg in deel 2)
 • Hoe Rusland er toen voorstond deel 2

  Hoe Rusland er toen voorstond deel 2
  De tsaar stond dus alleen aan het hoofd van een enorm land.(Het is zo groot geworden omdat vorst/tsaar Iwan III het enorm heeft uitgebreid rond 1500) Maar hoe hield hij de macht vast? Dit deed hij met behulp van de drie zuilen; Zuil 1:De Russisch Orthodoxe kerk
  Godsdienst was in Rusland erg belangrijk, bijna iedereen was lid van de kerk. De tsaar betaalde de geestelijken, en zorgde dat de kerk niet teveel macht kreeg.Toch beschermde hij de kerk, want die zorgde ervoor dat het volk trouw bleef.
 • Hoe Rusland ervoor deel 3

  Hoe Rusland ervoor deel 3
  De tweede zuil:
  Edelen aan de macht:
  De adel had ook veel inspraak in het bestuur, en waren vaak grootgrondbezitters. Zo waren ze tevreden, en begonnen ze geen opstand tegen de tsaar. De derde zuil:
  De geheime dienst:
  Deze werd ook wel de Ochrana genoemd. Dit werd gebruikt naast de politie en het leger, en maakte handig gebruik van vooral verklikkers. Verdachten werden naar Siberie verbannen, en met je buren als mogelijke verklikkers was je natuurlijk nergens 'vrij' meer.
 • Lijfeigenschap afgeschaft

  Lijfeigenschap afgeschaft
  (Eindelijk) was de lijfeigenschap afgeschaft. Dat betekende dat de lanbouwgrond nu niet meer van de adel was. Ook de boeren waren niet meer in verplichte dienst van de adel. Je zou denken dat hiermee de honger en armoede zouden verminderen, maar alle ellende bleef. De landbouw was gewoon niet genoeg ontwikkelt, en de opbrengst te laag om iedereen eten te geven. Er was dus honger, en van honger komt meestal een revolutie...
 • De industrie begint te groeien

  De industrie begint te groeien
  De industrie begint dan ook, na een kleine achterstand, te groeien in Rusland. Ook daar ontstond een nieuwe arbeidersklasse. Steden als Sint-Petersburg en Moskou groeiden flink, en werden bijna onder de voet gelopen door alle arbeiders. Intussen begon de kloof tussen arm en rijk wel heel groot te worden...
 • SDAP opgericht

  SDAP opgericht
  Het 'normale volk' was de tsaar een beetje zat, en mensen begonnen partijen op te richten die de macht in Rusland anders wilden zien liggen. Zo onstond de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Zij wilden een revolutie(het waren communisten dus) geleid door fabrieksarbeiders. Maar helaas had je in dat grote land niet zo veel fabrieksarbeiders vergeleken met de rest van de bevolking.
 • Period: to

  Regeringsperiode tsaar Nicolaas II

 • Kroning van tsaar Nicolaas II

  Kroning van tsaar Nicolaas II
  Op deze dag werd de laatse tsaar van dit tijdperk in Rusland gekroond. Dit ging natuurlijk gepaard met een groot feest(foto). Tijdens het feest werden cadeautjes uitgedeeld aan het volk, die iedereen natuurlijk wilde hebben. Mensen begonnen te dringen en te duwen, en veel mensen werden verdrukt en stierven. Toch liet de tsaar zijn feest doorgaan, wat eigenlijk al zijn eerste blunder was.
 • Socialisten-Revolutionairen opgericht

  Socialisten-Revolutionairen opgericht
  Naast onze Mensjewieken en Bolsjewieken, waren er ook nog twee andere partijen opgericht. Dit is er een van. De Socialisten-Revolutinairen zijn ook duidelijk communistisch, want xe wilden de macht grijpen met een revolutie, die uitgevoerd zou moeten worden door de boeren. En die zou dan zeker lukken, want de boeren vornden toen ongeveer driekwart van de bevolking! Deze partij wilde wel (tijdelijk) samenwerken me andere partijen, als de macht maar in hun handen kwam. Iedereen kon zich aansluiten.
 • Splitsing van de SDAP

  Splitsing van de SDAP
  De SDAP was maar klein, waarschijnlijk ook omdat mensen niet tegen de tsaar durfden op te staan met z'n geheime dienst en andere onderdrukkingssnufjes. Maar de wienige mensen die al in de SDAP zaten, hadden ook nog eens meningsverschillen. Dus splitsten ze zich op in twee partijen: De Mensjewieken en de Bolsjewieken.
 • Wat willen de Bolsjewieken?

  Wat willen de Bolsjewieken?
  De Bolsjewieken zijn zeer belangrijk, vooral omdat zij de macht lang in handen zullen krijgen en houden. Daarom is het belangrijk dat we hun idealen en ideeen goed kennen. Zij wilden een kleine partij die de revolutie zou leiden en daarna ook het lad zou besturen. Dit zou een goed georganiseerde partij moeten zijn, die alles alleen deed. Aan het hoofd stond Lenin. Trotski en Stalin hadden ook zeer hoge posities, zij waren eigenlijk de rechterhand van Lenin.
 • Wat wilden de Mensjewieken?

  Wat wilden de Mensjewieken?
  De Mensjewieken waren de tegenstanders van de Bolsjewieken. Hun leider, Julius Martov(op de foto), had ruzie met Vladimir Lenin(leider van de Bolsjewieken) en splitste de SDAP teon. Julius' idealen staan bijna haaks op die van Lenin: een grote partij met zoveel mogelijk arbeiders zou de revolutie moeten leiden, anders krijg je van een autocratie een aristocratie, en dan zin we weer bijna terug bij af, toch? Ook wilden zij wel tijdelijk samenwerken met andere partijen.
 • Constitutionele Democraten opgericht

  Constitutionele Democraten opgericht
  De vierde partij die was opgericht, de Constitutionele Democraten, werd ook wel Kadetten genoemd. Zij streden voor een democratische staat met een grondwet(oftewel constitutie). Daar hoorde ook een parlement en algemeen kiesrecht bij. Zij wilden het rustig aan doen, dus stap voor stap en democratisch, zodat iedereen tevreden kan zijn.
 • Bloedige Zondag

  Bloedige Zondag
  De tsaar was slecht bezig. Rusland leed verliezen in de oorlog met Japan, mensen hadden honger en begonnen te demonstreren. Op zondag 22 jan(ode telling 9 januari)trokken vele demonstranten naar het Winterpaleis van tsaar Nicolaas II, om hem een verzoekschrift te laten zien. Maar de tsaar was al weg uit Sint-Petersburgh. Toch begonnen de paleiswachten te schieten op de demonstranten, die nota bene nog door een priester geleid werden. Er vielen veel doden, en overal in het land braken rellen uit.
 • Tsaar vervaardigd het Oktobermanifest

  Tsaar vervaardigd het Oktobermanifest
  De tsaar zat in het nauw! Overal in het land waren opstanden, en als hij meteen iets deed, zou het snel slecht aflopen met hem. Er waren zelfs muiterijen, echt geen goed teken. Dus kwam de tsaar met het Oktobermanifest(volgens de oude telling 17 okt.). Daarin beloofde hij het volk meer vrijheid, een grondwet en een parlement(Doema). Het leek dus alsof hij macht uit handen gaf. Maar eigenlijk was hij nog steeds heer en meester van de Doema, er veranderde dus bijna niks in het bestuur.
 • De tsaar treed strenger op

  De tsaar treed strenger op
  Na de teleurstelling over het Oktobermanifest nam het aantal aanslagen toe, waarbij soms ook onschuldige burgers vermoord werden. In 1906 werden ongeveer 1400 mensen gedood en in 1907 ongeveer 3000(!). De tsaar was hier klaar mee en besloot strenger op te treden. Minister Stolypin moest er voor zorgen dat de revolutionairen aangepakt werden. Stolypin deed zijn werk goed. Er waren ruim duizend revoltionairen aan de galg beland, en duizenden werden uitgezwaaid op weg naar Siberie.
 • Stolypin gedood in aanslag

  Stolypin gedood in aanslag
  Ondanks dat Stolypin een groot aantal revolutionairen had uitgeschakeld, waren er nog genoeg over om een geslaagde aanslag op Stolypin te plegen. Door het harde optreden van de tsaar en Stolypin, verminderde de aanslagen, maar nam de haat op de tsaar toe. Mensen voelden zich nu nog onderdrukter. Het krantenartikel hiernaast is een stukje van een uitgebreider krantenartikel in de Nieuw Amersfoortse Courant, van woensdag 29 augustus 1906, waarin een mislukte aanslag op Stolypin beschreven wordt.
 • Redenen waarom de Eerste Wereldoorlog zo verkeert ging voor Rusland

  Redenen waarom de Eerste Wereldoorlog zo verkeert ging voor Rusland
  -In het Russisvhe leger zaten 16 miljoen soldaten. Dat lijkt heel goed, maar de meeste mannen waren simpele boeren. Het leger leed daardoor zware verliezen. Ook konden ze niet thuis zijn om voedsel te verbouwen. Dus werd er minder voedsel geproduceerd, en kregen mensen honger.
  -Vanaf het front kwamen veel vluchtelingen. Zij moesten ook verzorgd en onderhouden worden.
  -Het leger leed zware verliezen, en de soldaten hadden nou niet een joepiegevoel over de oorlog. Zo was bijna iedereen ongelukkig
 • Period: to

  Rusland vecht in de Eerste Wereldoorlog

  1914: De WW I begon
  1915: Grote delen van Rusland werden veroverd
  1917: Voorlopige Regering zet de oorlog voort
  1918: Bolsjewieken sluiten vrede met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije in Brest-Litovsk, maar moeten een heleboel staten afstaan.
 • Februari-revolutie(volgens oude jaartelling was het op 27 februari)

  Februari-revolutie(volgens oude jaartelling was het op 27 februari)
  Het moest er eens van komen. Na al het gerommel in Rusland kwam dan toch eindelijk de omwenteling: De Februari-revolultie. Het begon al met veel stakingen en demonstranten, die in Petrograd(het nieuwe Sint-Petersburg) aan het demonstreren waren. Het leger zou hen moeten neerschieten, maar dat weigerden ze, en ook het leger begon nu te muiten. De Doema maakte gebruik van deze situatie, en zette op 12 maart de regering af, en benoemde de Voorlopihge Regering. Zij beloofden ook verkiezingen.
 • Wat er na de Februarirevolutie gebeurde

  Met een nieuwe regering, muitende soldaten en een enorme oorlog die slecht liep, ging het niet allemaal op rolletjes in Rusland. Weinig mensen luisterden nog naar de tsaar. Hij besloot dus om af te treden en een einde te maken aan het tsarisme. Op de afbeelding hiernaast zie je hem de officiele papieren tekenen. Hierna werd de tsarenfamilie gevangengenomen.
  De Voorlopige Regering wilde de oorlog voortzetten, vooral om vriendjes te blijven met het Westen. Ook om veel landsverlies te voorkomen.
 • Lenin keer terug in Rusland

  Lenin keer terug in Rusland
  Vladimir Lenin(een schuilnaam voor Vladimir Oeljanov) was gevlucht naar Duitsland, aangezien hij de leider was van de door de tsaar gehate Bolsjewieken. Maar Duitsland was een tweefronten oorlog aan het uitvechten(plaatje) en de Voorlopige Regering wilde gewoon de oorlog voortzetten. Dus stuurde Duitsland Lenin terug, in de hoop dat hij de macht zou grijpen. Duitsland wist dat Lenin voor vrede met Duitsland was, en ze hoopten dus dat ze hierna geen tweefrontenoorlog meer hadden.
 • Burgeroorlog tussen de Witten en de Roden

  Burgeroorlog tussen de Witten en de Roden
  Veel mensen vonden dat de Bolsjewieken te ver waren gegaan.. Ze vormden een groep genaamd de 'Witten'. De Witten bestonden uit Gealieerden, Kadetten, Mensjewieken, Socialisten-Revolutionairen, edelen, hoge mannen uit het leger en burgers Zij streden voor een anders gekozen bestuur in Rusland. Op de poster zie je ook hoe sommige de Bolsjewieken zagen, als een draak die met geweld zijn burght met geweld bewaakt.
 • De Oktoberrevolutie (oftewel: de Bolsjewieken grijpen de macht)

  De Oktoberrevolutie       (oftewel: de Bolsjewieken grijpen de macht)
  Lenin was er met zijn Bolsjewieken klaar voor: hij ging de macht grijpen. Dit vond hij in oktober 1917. En ondanks de protesten van de andere leiders van de Bolsjewieken, wist hij het nog voor elkaar te krijgen ook. Op 7 november (oude telling 25 oktober) omsingelden de Rode Gardisten het Winterpaleis, en namen ze samen met soldaten en matrozen Petrograd in. Minister-president Kerenski kon nog vluchten.
 • De Bolsjewieken grijpen de macht

  De Bolsjewieken grijpen de macht
  Een dag na de Oktoberrevolutie vormen de Bolsjewieken een nieuwe regering. Deze heette werd de 'Raad van Volkscommissarissen'. Lenin was de baas, en Trotski en Stalin twee belangrijke ministers. Er waren tegenstanders van de Bolsjewieken, maar Trotski wuifde ze weg. De Voorlopige Regering had al eerder verkiezingen aangekondigd, en die gingen gewoon door. Maar de Bolsjewieken haalden maar 23.5% van de stemmen, terwijl ze gehoopt hadden door de verkiezingen ook de steun van het volk te krijgen.
 • Period: to

  Lenins regeerperiode

  1917: Lenin grijpt met zijn Communistische Partij de macht in Rusland
  1924: Na een aantal beroertes sterft Lenin. Hij is 54 jaar oud geworden.
 • De Bolsjewieken grijpen de macht -deel 2

  De Bolsjewieken grijpen de macht -deel 2
  De meerderheid van de stemmen(49.7%) ging naar de Socialisten-Revolutionairen. Die wilden ook in het bestuur, maar werden niet toegelaten tot de vergaderingen. Zo werd het dus glashelder dat de Bolsjewieken de macht zelf wilden, met of zonder steun.
  Lenin deed zoals de Duitsers gehoopt hadden: hij sloot vrede. Dit werd de vrede van Brest-Litovsk. Rusland leed grote verliezen qua land, wel 7 landen vielen nu niet meer onder het Russische rijk. Hier was veel kritiek op.
 • De Witten zijn verslagen

  De Witten zijn verslagen
  De Witten hebben de burgeroorlog verloren, en de Bolsjewieken hebben nu wel ultieme macht. Maar waarom verloren de Witten? Dat zit heel simpel. De Witten leken wel een eenheid, maar eigenlijk waren het allemaal aparte groepjes, die ook streden voor hun eigen idealen. De Bolsjewieken versloegen die aparte groepjes gewoon een voor een.En de Engelse en Franse troepen deden oom al niet meer mee, want die hadden zic na de oorlog weer teruggeroepen.
 • Maatregelen van de Communistische Partij

  Maatregelen van de Communistische Partij
  De Communistische Partij ging een aantal maatregelen nemen:
  -Alle andere partijen waren verboden
  -Geestelijken en politiek belangrijke tegenstanders werden gearresteerd. Zo verdwenen een heleboel mensen uit de bovenlaag van de bevolking
  -Vrouwen kregen dezelfde rechten als mannen
  -De staat nam alle kerkelijke gebouwen, fabrieken,banken en winkels in bezit en ontnam de Kerk haar macht
  -De boeren moesten bijna hun hele oogst van hun boerderij aan de staat afstaan.
 • Lenin voert de Nieuwe Economische Politiek(NEP) in

  Lenin voert de Nieuwe Economische Politiek(NEP) in
  De nieuwe plannen van de communisten hadden een negatieve invloed: fabrieken werden slecht geleid en boeren en winkels produceerden nauwelijks meer, omdat ze toch niks voor zichzelf mochten houden. Dus kwam Lenin met de NEP. Dit plan houdt in:
  -Kleine bedrijven en winkels(bakker, groenteboer enz.) werden weer terruggegeven.(De staat hield wel de grote bedrijven, zoals de banken, zware industrie en elektriciteitscentrales.)
  -De staat eisde nog maar een klein deel van de oogst van de boeren.
 • Rusland wordt de Sovjet-Unie

  Rusland wordt de Sovjet-Unie
  De Bolsjewieken hadden in 1918 al een andere naam aangenomen: de Communistische Partij. In 1923 richtten zij de Unie van Socialistische Sovjet-Republiekeinen op, afgekort de Sovjet-Unie. De CP handelde volgens het lenisme-marxisme en steunde communistische partijen in andere landen om de 'communistische wereldrevolutie' te steunen.
 • Stalin grijpt de macht

  Stalin grijpt de macht
  Na de dood van Lenin ontstond er een machtsstrijd tussen Jozef Stalin en Leon Trotski. Stalin won en voerde een aantal nieuwe dingen in:
  -Vijfjarenplannen/planeconomie: Stalin wilde de (zware) industrie belangrijker maken dan de landbouw. Hij bepaald via de planeconomie hoeveel de landbouw en industrie in de komende vijf jaar moest produceren.
  -Gecollectiviseerde landbouw: Stalin had goedkoop eten nodig voor de industriearbeiders. Dus zorgde hij dat alle boerenbedrijven een bedrijf werden.
 • Wat Stalin nog meer wilde

  Wat Stalin nog meer wilde
  Dit boerenbedrijf werd de Kolzoch genoemd. Op de Kolzoch werd veel gemechaniseerd, zodat de overige arbeiders in de industrie konden werken. Maar de Kolzoch liep niet goed. Boeren hadden zelf bijna niks te eten, en alles moest goedkoop aan de staat verkocht worden. Niemand presteerde meer goed in de landbouw, en er kwam weer honger.
  -Stalin vond veel zware industrie in de SU heel belangrijk. De lichte industrie begon achter te lopen, en mensen hadden geen luxe meer.
 • Period: to

  Stalins regeerperiode

 • Maar niet iedereen was blij met Stalin

  Maar niet iedereen was blij met Stalin
  Stalin begon ook een enorme terreur toen hij aan de macht kwam. Hij was doodsbang voor verraders en tegenstanders. Hij heeft tienduizenden partijleden(van zijn partij) en legerofficieren terechtgesteld of naar werkkampen gestuurd. Miljoenen gewone burgers hebben hetzelfde lot moeten ondergaan. Op deze spotprnet van Stalin zie je ook hoeveel bewegingsvrijheid hij de Sovjetlanden gaf. De mensen(dus de landen) lijken wel in een paradijs te wonen, met een lachende zon, maar kunnen nergens heen.
 • De SU tijdens de Tweede Wereldoorlog

  De SU tijdens de Tweede Wereldoorlog
  Hitler viel de Su binnen in 1941. Hij had Polen al veroverd, maar had een 'niet aanvalsverdrag' gesloten met Rusland. Dit verbrak hij dus in 1941(foto). Rusland moest wel terugvechten, maar leed erg zware verliezen. De verwoestingen waren ook erg groot, en grote delen van de industrie gingen verloren. Veel mensen raakten dakloos. Uiteindelijk won Rusland samen met de geallieerden, en werd het een van de machtigste landen ter wereld. Is er tenminste nog een lichtpuntje...
 • Na Stalins dood-oftewel de 'destalinatie'

  Na Stalins dood-oftewel de 'destalinatie'
  Nadat Stalin gestorven was ging Stalins opvolger, Nikita Chroesjtsjov een flink de boel opfrissen. Hij liet een heleboel gevangen van Stalin vrij, en schoof bijna alle schuld op Stalin. Of dit terecht was weten we niet, maar hij haalde wel een beetje de angst weg, die Stalin met zijn terreur gezaaid had. Hij maakte ook de productie van gebruiksgoederen belangrijker. Hij wilde wat meer luxe, en niet alleen maar zware industrie. Zo hoopte hij de mensen gelukkiger te maken. Maar het hielp niet veel
 • Hoe gaat het verder met Rusland in de 20e eeuw?

  Hoe gaat het verder met Rusland in de 20e eeuw?
  De plannen van Chroesjtsjov werkten niet en hij werd in 1964 afgezet. Mensen wilden nu de landbouw gaan verbeteren. Ze maakten nieuwe landbougrond, voegden Kolzochen in elkaar om nog grotere bedrijven te maken en richtten svchozen(staatslandbouwbedrijven) op. Maar in de SU is het nooit gelukt om voldoende voedsel te produceren. Er moest altijd meer geimporteerd worden. Langzaamaan wordt Rusland wel steeds democratischer, maar dat is een onderwerp dat niet in deze tijdlijn past!