Gs3

Rusland, Sovjet-Unie en weer Rusland

 • Ontstaan van Rusland

  Rond 1500 veroverde vorst Iwan de Grote zoveel gebieden dat het vorstendom Moskou drie keer zo groot werd. Hij beschouwde zichzelf als de tsaar van het Oost-Romeinse Rijk. Iwan de Grote en zijn opvolgers vestigde in Rusland een autocratie (=alleenheerschappij).
 • Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij

  In 1898 werd door socialisten de Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij opgericht. Zij wilden een revolutie die werd uitgevoerd door fabrieksarbeiders.
 • Socialisten-Revolutionairen

  De Socialisten-Revolutionairen wilden een socialistische staat na een revolutie, onder hun leiding. Deze revolutie moest uitgevoerd worden door boeren want die vormden ongeveer driekwart van de bevolking. Hun partij stond open voor iedereen
 • Mensjewieken en Bolsjewieken

  Mensjewieken en Bolsjewieken
  Er waren in Rusland naar verhouding maar weinig fabrieksarbeiders. Het was een kleine partij, die in 1903 uitviel in twee groepen: de Mensjewieken en de Bolsjewieken. De Mensjewieken wilden een grote partij met zoveel mogelijk arbeiders als leden; ze wilden wel tijdelijk samenwerken met andere partijen. De Bolsjewieken wilden een kleine, georganiseerde partij die als enige de revolutie zou leiden.
 • Oorlog met Japan leidt tot demonstraties in Rusland

  In 1904 brak er oorlog uit tussen Rusland en Japan. Overal in Rusland werd gedemonstreerd en gestaakt tegen de regering.
 • Kadetten

  In 1905 richtten de liberale burgers de partij van de Constitutionele Democraten op. Zij noemden zichzelf de Kadetten. Zij wilden een democratische staat, met een grondwet, een parlement en algemeen kiesrecht.
 • Bloedige Zondag

  Op een zondag in januari 1905 ging een grote stoet demonstranten naar het Winterpaleis van Tsaar Nicolaas 2 in Sint-Petersburg om een verzoekschrift aan te bieden. Nicolaas had al eerder de stad verlaten. De paleiswacht schoot op de door en er vielen op deze dag veel doden. In het hele land braken toen proteststakingen uit.
 • Oktobermanifest

  Tsaar Nicolaas 2 vaardigde in oktober 1905 een oktobermanifest uit. Hij beloofde de burgers meer vrijheid, een parlement en een grondwet. Door het uitvoeren van dit manifest probeerde hij steun te krijgen van de Kadetten.
 • Period: to

  Eerste wereldoorlog breekt uit

 • Februari-revolutie

  In de hoofdstad Petrogad werden stakingen en demonstraties zo massaal dat de politie de situatie niet meer aankon. De regering gaf de opdracht om op de demonstranten te schieten. De Doema besluit op 12 maart om de regering af te zetten. Ze benoemde zelf een Voorlopige Regering. Die zou Rusland besturen totdat er verkiezingen zouden komen.
 • Oktoberrevolutie

  Oktoberrevolutie
  De sovjet stuurde soldaten, matrozen en Rode Gardisten de stad in om de belangrijkste gebouwen, bruggen en kruispunten te bezetten.
 • Lenin voert de NEP in

  In 1921 voert Lenin de Nieuwe Economische Politiek in omdat de landbouw en de industrie niet goed liep. Door de NEP begon de productie van zowel landbouw als industrie weer te stijgen.
 • Stalin grijpt de macht

  Stalin grijpt de macht
  Na de dood van Lenin ontstond er in de Communistische Partij een strijd om de macht. Jozef Stalin, secretaris-generaal van de partij, won die strijd.