20140628 133731

Rusische revolutie

 • Lijfeigenschap afgeschaft

  Lijfeigenschap afgeschaft
 • Politieke partijen

  Politieke partijen
  Politieke partijen:
  -Sociaal Democratische Partij
  -Mensjewieken
  -Bolsjewieken
  -Sociaal Revolutionairen
  -Constitutonele Democraten
 • Oorlog met Japan

  Oorlog met Japan
  Veel mensen waren ontevreden over de oorlog met Japan.
 • Bloedbad op Bloedige zondag

  Bloedbad op Bloedige zondag
  Ongewapende demonstranten wilden een petitie aanbieden aan de tsaar Nicolaas II. Er werd op hen geschoten
 • Oktobermanifest

  Oktobermanifest
  Nicolaas II beloofde de burgers meer vrijheid, een grondwet en een parlement. Dat kwam er alleen niet echt van.
 • De doema wordt ingevoerd

  De doema wordt ingevoerd
  Het parlement (Doema) heeft het recht om wetten af te keuren, maar de tsaar kan de Doema opheffen. Van dat recht maakte hij vaak gebruik.
 • Period: to

  Eerste wereldoorlog

  Een groot gebied van Rusland wordt door Duitsland en Oostenrijk-Hongarije veroverd.
  Door de oorlog waren er veel tekorten:
  -16 miljoen soldaten moesten weg van hun landbouw --> er is niet genoeg eten
  -Vluchtelingen moesten worden opgevangen
 • Period: to

  Stakingen en protesten

  In de grote steden waren veel stakingen en protesten tegen het gebrek aan voedsel en de stijgende prijzen. In het begin van 1917 konden de protesten in de hoofdstad Petrograd zelfs niet meer door de politie in de hand worden gehouden. Het leger werd ingezet, maar de meeste soldaten weigerden om op de burgers te schieten en sommigen vermoordden zelfs hun legerofficieren.
 • Tsaar doet afstand van de troon

  Tsaar doet afstand van de troon
  De tsaar deed aanraden van zijn generaals afstand van de troon. Hij wordt samen met zijn gezin gevangengenomen. Dit was het einde van het tsarisme
 • Doema zet regering af

  De Doema zette de rgering af en benoemde zelf de Voorlopige Regering. Die zou regeren totdat er nieuwe verkiezingen zouden zijn.
 • Tsaar Nicolaas II treedt af

  Tsaar Nicolaas II treedt af
 • Bolsjewieken zetten Voorlopige Regering af

  Bolsjewieken zetten Voorlopige Regering af
  Lening vond in oktober 1917 dat de Boljewieken sterk genoeg waren om de Voorlopige Regering af te zetten. Andere Bolsjewieken vonden het veel te riskant, maar Lenin kon zijn mening er doorheen krijgen. De sovjet van Petrograd stuurde soldaten naar belangrijke punten in de stad en het regeringsgebouw werd omsingeld.
 • Bolsjewieken vormen nieuwe regering

  De Bolsjewieken vormen een nieuwe regering, de Raad van Volkscommisarissen genaamd. Lenin werd minister-president, Trotski minister van buitenlandse zaken en Stalin werd volkscommissaris voor de nationaliteiten.
 • Bolsjewieken verliezen verkiezingen

  Bolsjewieken verliezen verkiezingen
  Al een hele tijd geleden had de Voorlopige Regering verkiezingen gepland voor 25 november 1917. De Bolsjewieken lieten die verkiezingen doorgaan, omdat ze dachten dat ze die heel dik zouden winnen. Maar dat gebeurde niet. Ze kregen maar 23,5% van de stemmen, terwijl de Socialisten-Revolutionairen 49,7% hadden. Toen in begin 1918 de gekozen leiders voor de tweede keer bij elkaar kwamen, werden ze door de Bolsjewieken weggestuurd. Zij bleven aan de macht en er kwamen geen vrije verkiezingen meer.
 • Grote kloof tussen rijk en arm

  Grote kloof tussen rijk en arm
 • Vrede met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije

  Door de vrede met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije moest Rusland Polen en de Baltische landen afstaan en Finland en Oekraïne onafhankelijk erkennen. Er werd veel grond, veel landbouwgrond en veel fabrieken verloren door deze vrede. Omdat veel mensen het niet met deze vrede eens waren, kwam er een burgeroorlog. De tegenstanders van de Bolsjewieken kregen steun van Engeland en Frankrijk.
 • Burgeroorlog afgelopen

  Burgeroorlog afgelopen
  De burgeroorlog was afgelopen. De Bolsjewieken hadden gewonnen.
 • NEP werd ingevoerd

  NEP werd ingevoerd
  Omdat boeren niet zo veel zin hadden om hun best te doen als ze toch niet beloond werden voor hun werk, ging het slecht met de landbouw. Ook in de fabrieken ging het niet goed. Daarom voerde Lenin de Nieuwe Economische Politiek in:
  -Kleine bedrijven en winkels waren niet meer van de staat
  -Boeren hoefden nog maar een klein deel van de oogst aan de staat betalen.
 • Rusland nieuwe naam: Sovjet-Unie

  Rusland nieuwe naam: Sovjet-Unie
  De Communistische partij wil een nieuwe samenleving invoeren volgens de ideeën van Marx en Lenin. Daarvoor deden ze de volgende dingen:
  -Alle andere partijen werden verboden
  -De belangrijkste politieke tegenstanders van het communisme werde gearresteerd.
  -Vrouwen kregen dezelfde rechten als mannen
  -De Kerk verloor haar macht en meeste bezit
  -De boeren moesten bijna al hun opbrengst afstaan aan de staat.
 • Dood van Lenin

  Dood van Lenin
 • Period: to

  Stalin regeert

  Na de dood van Lenin kwam er een strijd over wie hem gaat opvolgen. Stalin won die strijd uiteindelijk en voerde het stalisme in:
  -Vijfjarenplannen voor de economie
  -Samenvoeging van boerenbedrijven moet zorgen voor meer en goedkoper voedsel
  -Er komt veel industrie met vooral veel zware industrie
  -Iedereen die ook maar één woord zei dat Stalin niet goed vond, werd verbannen naar een werkkamp in het noorden, ook leden van de eigen partij
 • Destalinisatie

  Destalinisatie
  Na de dood van Stalin worden miljoenen mensen uit de werkkampen teruggehaald, omdat ze onschuldig zijn.
 • Period: to

  Meerjarenplannen

  De productie van gebruiksgoederen werd belangrijker, maar in de praktijk bracht het niet veel meer op.
 • Nikita Chroesjtsjov wordt nieuwe leider Sovjet-Unie

  Nikita Chroesjtsjov wordt nieuwe leider Sovjet-Unie
  De Communistische Partij kwam voor het eerst weet bij elkaar na de dood van Stalin. Ze kozen Nikita Chroesjtsjov als nieuwe leider.
 • Chroesjtsjov werd afgezet

  Chroesjtsjov werd afgezet