Geschiedenis tijdlijn

 • Period: Jan 1, 1500 to Jun 22, 1501

  Iwan III veroverd veel gebied

 • Jun 19, 1500

  Iwan III verovert gebieden voor Moskou

  Iwan de III verovert veel gebieden voor Moskou hij verbreidt de stad erg. Hij maakt er ook een autocratie van.
 • Period: to

  Industrie ontwikkeld in Rusland

  De industrie begint zich in rusland te ontwikellen
 • Period: to

  Meer arbeiders

  De industrie groeit dus er komen meer arbeiders.
 • Lijfeigenschap afgeschaft

  Lijfeigenschap afgeschaft
 • Socialistische partij wordt opgericht

 • Social-Revolutionaire Partij opgericht

  Door een groep socialisten
 • Mensjewieken en Bolsjewieken

 • Oorlog met Japan

  Rusland lijdt vele nederlagen en vele verliezen. Er zijn miljoenen doden
 • Oktobermanifest en Bloedige zondag

  Ongewapende demonstranten worden neergeschoten, als gevolg komt het oktobermanifest
 • Doema ontbind recht

 • Period: to

  Eerste wereldoorlog

  Rusland verliest veel gebied. en er zijn veel doden
 • Oostenrijk-Hongarije veroverd

  Oostenrijk-Hongarije werd veroverd door de Bulgaarse politicus Vasil Radoslavov hij veroverde ook Duitsland en Macedonië in een korte tijd.
 • Stakingen

  Er waren grote voedseltekorten en hoge inflatie de mensen werden ongeduldig want de regering greep niet in.
 • Tsaar moet aftreden

  Tsaar moet aftreden
  Nicolaas II
 • Communisten nemen de macht over

  De communisten nemen de macht over in Rusland. De Bolsjewieken kreeg de macht en voert het communisme in.
 • Grote protesten

  Er zijn grote hongersnoden en er is veel ontevredenheid dus mensen beginnen met protesteren en staken.
 • Doema zet de regering af.

  De doema zet de huidige regering af en benoemt een verloopige regering.
 • Tsaar treed af

  Tsaar Nicolaas de II treed af. Nu wil de voorlopige regering de oorlog voortzetten
 • Lenin keert terug

  Lenin keert terug
  De Duitsers zorgen dat Lenin naar Rusland terugkeert. Om chaos te veroorzaken
 • Vrede met Duitsland

  Vrede met Duitsland
  De regering sluit een onverstandige vrede met Duitsland.
 • De Raad van Volkscommissarissen

  De bolsjewieken vormen een nieuwe regering met lenin als voorzitter.
 • De verkiezingen worden doorgevoerd

  de Bolsjewieken verliezen de verkiezingen van de Socialisten-Revolutionairen
 • Bolsjewieken grijpen de macht

  Bolsjewieken grijpen de macht
  Lenin vond dat de Bolsjewieken eindelijk sterk genoeg waren, om de macht te grijpen. Andere leiders vonden dit gewaagd. Toch slaat Lenin erin om de macht te grijpen
 • Volksvertegenwoordigers komen bijeen.

  Vertegenwoordigers komen bij een voor vergaderingen
 • Vrede met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije

  de Bolsjewieken sluiten vrede met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.
  Maar Rusland moet Estland Letland en Litouwen afstaan.
 • Bolsjewieken veranderen naar Communistische Partij

  Spreekt nogal voor zich :P
 • Period: to

  Burgeroorlog

  Er komt veel verzet tegen de Bolsjewieken en er ontstaat een burgeroorlog.
 • Nieuwe economische politiek

  Lenin voert de nieuwe Economische Politiek in, dat houdt in:
  Kleine bedrijven worden aan de eigena(a)r(en) terug gegeven.
  De boeren hoeven alleen een klein deel af te staan.
 • Rusland krijgt een nieuwe naam

  De Communistische Partij verandert de naam van Rusland naar de Sovjet-Unie
 • Lenin sterft

 • Stalin verovert de macht

  Door de dood van Lenin ontstaat er een strijd om macht in de communistische partij. Deze strijd won Stalin
 • Trotski wordt verbannen

  wordt verbannen naar Mexico en wordt later vermoord door de geheime dienst.
 • Vijf jaren plannen

  In plaats van NEP komen er vijfjaren plannen. De komende 5 jaar bepaald de regering wat de industrie moet maken en wat de landbouw moet produceren.
 • Verzet boeren

  De boeren tonen verzet tegen de vijfjaren plannen. Ondanks dat voert Stalin de plannen toch door
 • Rusland voert communisme in in Oost-Europa

  De regering voert het communisme in in de oost landen van Europa
 • Stalin sterft

  Stalin sterft
 • Einde aan communisme en Sovjet Unie