Russian missiles

De Russische Revolutie

 • Oprichting Socialist-Revolutionaire groep

  Oprichting Socialist-Revolutionaire groep
  De Socialist-Revolutionaire groep wordt opgericht om na de geplande revolutie een socialistische staat teleiden.
 • Bloedige Zondag

  Bloedige Zondag
  Troepen van de Tsaar openen vuur op een vreedzame demonstratie. De onrust in Rusland groeit.
 • Oprichting van de 'Cadetten'

  De Constitutioneel-Democratische partij, ook bekend als de 'cadetten' wordt opgericht. Zij wilden een democratisch Rusland oprichten.
 • Period: to

  De Eerste Wereldoorlog

  De Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog brengt voor rusland niks meer dan doden en een verslechterde economische situatie. Hierdoor capituleerden zij in 1917 na een ongunstig verdrag met Duitsland te hebben gesloten.
 • Rasputin vermoord

  Rasputin vermoord
  De genezer Rasputin wordt uit angst door edelen vermoord: ze vinden dat hij té machtig was geworden.
 • Doema zet de regering af

  De Doema zet de regering af en benoemt een Voorlopige Regering met Kerenski als leider.
 • Tsaar Nicholaas II abdiceert

  Tsaar Nicholaas II abdiceert. De Voorlopige Regering wordt opgesteld.
 • Oktoberrevolutie

  Oktoberrevolutie
  De Bolsjewieken nemen Petrograd (Sint-Petersburg) in. De Voorlopige regering is omsingeld, Minister-president Kerenski ontsnapt nog net. De volgende dag heeft Lenin de macht.
 • Period: to

  Lenin aan de macht

  In deze periode is Lenin de leider in Rusland tot zijn dood. Hij wordt opgevolgd door Stalin.
 • Rusland capitueert

  Rusland capitueert
  Rusland capituleert. Het Verdrag van Brest-Litovsk wordt getekend.
 • Executie Romanovs

  Executie Romanovs
  In Yekaterinburg wordt de Romanov-familiewordt geëxecuteerd uit angst voor een naderend 'Wit'leger. Hierdoor eindigt de Romanov-dynastie permanent.
 • Period: to

  Regeringsperiode Stalin

  Stalin regeert de Sovjetunie met ijzeren hand. Miljoenen worden geëxecuteerd en in kampen gestopt als gevolg van zijn 'zuiveringen'. Iets wat het best in het Engels wordt uitgedrukt als 'a reign of terror'.
 • Period: to

  Vijfjarenplannen

  (exacte datums niet bekend). Stalin stelt vijfjarenplannen op. Deze zogenoemde 'zuiveringen' en 'hervormingen' veroorzaken miljoenen doden.
 • Trotsky vermoord

  Trotsky vermoord
  Op 20 augustus 1940 wordt in opdracht van de NKVD Leon Trotsky in zijn studiekamer vermoord door Ramón Mercader. Zijn laatste woorden ware: "Nu is Stalin geslaagd in wat hem eerder mislukte..."
 • Operatie Barbarossa

  Operatie Barbarossa
  Nazi-Duitsland valt de Sovjetunie binnen, de Tweede Wereldoorlog is al een jaar bezig. De 'Grote Patriottische Oorlog begint.
 • Period: to

  Tweede Wereldoorlog in Rusland

  In 1941 valt Nazi-Duitsland de Sovjetunie binnen, en begint voor de Russen de 'Grote Patriottische Oorlog' die in mei 1945 eindigt nadat de Sovjets Berlijn hebben veroverd.
 • Val van Berlijn en einde oorlog in Europa

  Val van Berlijn en einde oorlog in Europa
  De Sovjets veroveren Berlijn en de Duitsers capituleren, de oorlog in Europa is nu voorbij.
 • De Koude Oorlog

  De Koude Oorlog
  Stalin's Sovjetunie verklaart de 'Koude Oorlog' op de Westerse Geallieerden. De strijd tussen communisme en kapitalisme is begonnen.
 • Dood Stalin

  Dood Stalin
  Stalin sterft
 • Nikita Chroesjtsjov

  Nikita Chroesjtsjov
  Nikita Crhoesjtsjov volgt Stalin op als leider van de USSR. De destalinisatie begint.