Rusland

Rusland, SU en weer Rusland

 • Lijfeigenschap afgeschaft

  NB: Dit is niet 1 juli, maar je kon niet geen dag invoeren, dus heb ik ongeveer de heft van het jaar gekozen. Dit zal bij alle andere data waar 1 juli staat ook het geval zijn.
 • Grigori Raspoetin geboren

 • Vladimir Iljitsj Oeljanov (Lenin) geboren

  Vladimir Iljitsj Oeljanov (Lenin) geboren
 • Iosif Vissarionovitsj Dzjoegasjvili (Stalin) geboren

  Iosif Vissarionovitsj Dzjoegasjvili (Stalin) geboren
 • Lev (Leiba) Davidovitsj Bronstein (Trotski) geboren

  Lev (Leiba) Davidovitsj Bronstein (Trotski) geboren
 • Kroning van Nicolaas II

  Kroning van Nicolaas II
  Tijdens de kroningsfeesten werden er cadeutjes uitgedeeld. Er ontstond een verdrukking en ruim duizend mensen werden doodgedrukt.
 • Sociaal-Democratische Arbeiderspartij opgericht

  De marxisten richtten de SDAP op. Ze vonden dat de revolutie door fabrieksarbeiders moest worden uitgevoerd. Later viel deze partij uiteen in de mensjewieken en de bolsjewieken.
 • Partij van de Socialisten-Revolutionairen opgericht

  Zij vonden dat er een revolutie moest komen door middel van de boeren. Boeren waren er veel meer in Rusland. De leiding van deze partij bestond uit hoogopgeleide mensen. Deze partij was gevaarlijker dan de SDAP, omdat ze veel aanslagen pleegden en opstanden organiseerden.
 • Congres RSDAP in Londen

  De Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij hield in 1903 een congres in Londen. Op het congres was er een conflict dat jaren later leidde tot het uiteenvallen van de RSDAP in de mensjewieken en de bolsjewieken.
 • Rusland in oorlog met Japan

  Rusland raakte in oorlog met Japan en leed veel nederlagen. Er ontsond verzet tegen de regering en er kwamen veel stakingen.
 • Bloedige Zondag

  Een stoet trok naar het winterpaleis om te protesteren en een verzoekschrift aan te bieden aan Nicolaas II. Daar schoot een paleiswacht op de menigte. Er vielen veel doden en in Rusland braken proteststakingen uit.
 • Partij van de Constitutionele Democraten opgericht

  Deze partij was door de liberale burgers opgericht en zij noemden zich ook wel Kadetten. Zij wilden een democratische staat met een grondwet, een parlement en algemeen kiesrecht. Vergeleken met de andere partijen waren zij gematigd en wilden zij stap voor stap hun doel bereiken, maar als het écht niet anders kon waren zij tot een revolutie bereid.
 • Oktober-manifest uitgevaardigd

  Als gevolg van de Bloedige Zondag en de vele stakingen vaardige Nicolaas II het oktobermanifest uit. Hierin stond dat de burgers meer vrijheid kregen, een grondwet en een parlement.
 • 'De revolutie van 1905'

  De bevolking was ontevreden over de oorlog met Japan. Als gevolg werd uiteindelijk het oktober-manifest ingevoerd.
 • Minister Stolypin gedood bij een aanslag

  Minister Stolypin gedood bij een aanslag
 • Raspoetin geneest Alexej

  In 1912 geneesde Grigori Raspoetin het zoontje van de tsaar, Alexej, die aan een ernstige bloedziekte leed. Vanaf dat moment had hij veel invloed op het bestuur in Rusland.
 • Laatste vredesjaar onder Nicolaas II

 • 1e Wereldoorlog brak uit

 • Legers van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije veroveren een groot deel van Rusland

 • Grigori Raspoetin gestorven

 • Period: to

  Februarirevolutie

  Protesten en stakingen tegen het gebrek aan voedsel en stijgende prijzen en tekorten aan producten voor de bevolking (allemaal als gevolg van de oorlog met Japan). Het werd steeds heviger. De politie kon de demonstranten niet meer de baas. Op 12 maart verklaarde de Doema de regering voor afgezet en benoemde een Voorlopige Regering. De tsaar werd afgezet en later werden hij en de tsarenfamilie gevangengenomen en vermoord.
 • Regering afgezet

 • Period: to

  Hoe ging het verder?

  De Voorlopige Regering wilde geen grond verliezen, dus kon het ook geen einde maken aan de oorlog. Er bleek al snel dat de Voorlopige Regering geen macht had, want de sovjet (die tijdens de Februarirevolutie was gevormd) had de werkelijke macht.
  Ondertussen was Lenin al in Rusland aangekomen, hij drukte zijn ideeën bij de bolsjewieken door en zij maakten propaganda onder de leuzen: "Vrede nu, macht aan de sovjets, het land voor de boeren, de fabrieken voor de arbeiders."
 • Lenin keerde terug naar Rusland

 • Maatregelen van de bolsjewieken in de partij

  De bolsjewieken wilden de macht niet verliezen. Daarom namen zij een aantal maatregelen:
  - Alle andere partijen werden verboden
  - Er werd een politieke politie opgericht en alle mensen die tegen de partij waren werden naar kampen gebracht
  - De bovenlaag werd ontslagen van al hun hoge posities en al hun bezittingen werden ingenomen
  - Geestelijken werden veroordeeld en kerken werden in beslag genomen door de staat
 • Maatregelen van de bolsjewieken in het onderwijs

  Lenin wilde een slim en ontwikkeld volk, dus werd het onderwijs opnieuw georganiseerd:
  - Jongere arbeiders werden uitgekozen om hogere opleidingen te gaan doen
  - Leerlingen kregen les in fabrieken
  - Bij geschiedenis werd geleerd dat de Tsarenperiode slecht was
  - De strenge discipline en zware straffen wedren afgeschaft, er werd overgegaan op onderwijs met projecten
 • Maatregelen van de bolsjewieken in het gezin

  De bolsjewieken voerden ook een aantal veranderingen door in het gezin:
  - Echteiding werd gemakkelijk
  - Vrouwen kregen dezelfde rechten als mannen
  - Er kwamen kindertehuizen
  - Abortus werd toegestaan
 • Oktoberrevolutie

  De bolsjewieken maakte een einde aan de Voorlopige regering. Ze bezetten de belangrijkste gebouwen en kruispunten etc. Hun leider was Lenin. Hij wilde de macht in handen nemen. Vanaf dat moment hadden de bolsjewieken de macht in handen in Rusland.
 • Raad van Volkscommissarissen ingevoerd door de bolsjewieken

  Hiermee was ook meteen de Voorlopige regering afgezet.
 • Verkiezingen

  De bolsjewieken hoopten deze te winnen, maar helaas, ze haalden maar 23,5%. Het was een teleurstelling voor de bolsjewieken.
 • Bolsjewieken richten geheime politie, Tsjeka, op

 • De volksvertegenwoordigers kwamen bijeen maar werden weggestuurd door de bolsjewieken

  Hieruit bleek dat de bolsjewieken de macht zelf in handen wilden hebben. Er zouden dan ook nooit meer vrije verkiezingen komen.
 • Verzet tegen de bolsjewieken komt langzaam op gang

 • Vrede van Brest-Litovsk

  De bolsjewieken sloten vrede met Duitsland. Ze verloren hierbij Polen, de Baltische landen, Finland en Oekraïne.
 • Tsarenfamilie vermoord

 • Period: to

  Burgeroorlog

  De 'Witten', bestaande uit de adel, generaals en officieren uit het leger, kadetten, socialisten-revolutionairen, mensjewieken en partijloze burgers, wilden zich verzetten tegen de bolsjewieken.
  Zij hadden hiervoor verschillende redenen:
  - bolsjewieken hadden de vrede van Brest-Litovsk gesloten
  - bolsjewieken waren op een ondemocratische manier aan de macht gekomen
  - veel burgers verloren hun bezit
  - de politieke politie arresteerde veel mensen
 • Einde 1e Wereldoorlog

 • Lenin voert Nieuwe Economische Politiek (NEP) in

  Lenin voert Nieuwe Economische Politiek (NEP) in
  De bolsjewieken wilden dat de communistische partij de leiding kreeg over de economie, daarom werden veel bedrijven in beslag genomen en moesten boeren een groot deel van hun oogst afstaan. Dit pakte echter niet goed uit en de productie daalde sterk, waardoor er een hongersnood uitbrak. Daarom voerde Lenin de NEP in:
  - Kleine bedrijven en winkels etc. werden teruggegeven
  - Boeren hoefden nog maar een klein deel v.d. oogst als belasting af te staan
  Door te NEP steeg de productie weer.
 • Lenin gestorven

 • Er ontstonden 3 politieke partijen:

 • Period: to

  Stalin schakelt tegenstanders uit...

  Na een tijdje sloot Stalin een verbond met de gematigde groep. Samen schakelden zij Trotski uit. Daarna schakelde Stalin Boecharin uit. Trotski en Boecharin zijn uiteindelijk allebei vermoord. Stalin kreeg in 1929 de macht in handen.
 • In de landbouw weer hetzelfde geproduceerd als in 1913

  Dit kwam door de invoering van de NEP.
 • Stalin macht in handen

 • Period: to

  Stalinisme

  Bewind van Stalin, waarin hij miljoenen mensen heeft laten vermoorden. Hij wilde van Rusland een industriële staat maken. Hij voerde in die periode onder andere de volgende veranderingen door:
  - NEP werd vervangen door vijfjarenplan
  - Landbouw werd gecollectiviseerd (kolchozen/sovchozen)
  Ook was er de zuivering, waarin miljoenen mensen werden vermoord. De veranderingen in onderwijs/gezin werden teruggedraaid. Stalin stierf in 1953, daarna was het Stalinisme ook afgelopen.
 • Trotski vermoord

 • Period: to

  2e Wereldoorlog

  Er zijn in Rusland veel slachtoffers gevallen, met name onder de burgers.
  Uiteindelijk eindigde de oorlog, ondanks de slachtoffers, niet zo heel slecht voor Rusland. Ze werden een van de drie wereldpolitiekleiders (de 'Grote Drie'), samen met de VS en Engeland. Alleen was Stalin ná de oorlog nóg wantrouwiger, dus werden nog veel meer mensen 'gezuiverd'. Soms zelfs hele volkeren.
 • Collectief leiderschap afgeschaft

 • Stalin overlijdt

  Hierna volgde de 'Destalinisatie', zie ook: collectief leiderschap.
 • Collectief leiderschap ingevoerd

  De besluiten werden door de hele groep genomen (collectief leiderschap). De volgende veranderingen werden ingevoerd:
  - de chef v.d. politieke politie werd afgezet
  - gevangenen in kampen werden vrijgelaten, veel kampen werden gesloten
  - censuur minder streng
  - rekening gehouden met wensen v.d. bevolking
  - einde gemaakt aan de persoonsverheerlijking van Stalin Dit bijelkaar wordt ook wel Destalinisatie genoemd.
 • Period: to

  Collectief leiderschap

  Collectief leiderschap, waarbij een groep de macht had. Er werden hervormingen ingevoerd op Stalin's bewind:
  - De chef v.d. politieke politie werd afgezet
  - veel gevangenen uit kampen werden vrijgelaten en veel kampen werden gesloten
  - de censuur werd minder streng
  - er kwam een einde aan de persoonsverheerlijking van Stalin
  - er werd meer rekening gehouden met de bevolking
 • Collectief leiderschap afgeschaft

  Chroesjtjov was de machtigste man in het Pressidium geworden.
 • Nikita Chroesjtjov leider

  Nikita Chroesjtjov leider
  Chroesjtjov wilde de chemische industrie uitbereiden, veel woningen maken, de inkomens van de arbeiders verhogen, de werkweek verminderen én de VS inhalen op militair gebied. Maar doordat Chroesjtjov te veel wilde en doordat er fouten in de organisatie waren werd er voor de burgers te weinig geproduceerd en waren te producten meestal van slechte kwaliteit.
  Chroesjtjov's maatregelen om de landbouw te verbeteren:
  - grotere bedrijven
  - uitbreiding van het landbouwgebied
 • Period: to

  Chroesjtjov's regeerperiode

 • Einde van Chroesjtjov's regeerperiode

 • Brezjnev leider

  Brezjnev leider
  Zette de poltiek voort, maar de censuur werd weer iets strenger en mensen met andere ideeën werden weer vervolgd... Hij wilde dat er meer consumptiegoederen zouden worden geproduceerd.
  Brezjnev's maatregelen om de landbouw te verbeteren:
  - chemische industrie zorgt voor bestrijdingsmiddelen en kunstmest
  - boeren v.d. sovchozen kregen loonsverhoging
  - boeren v.d. kolchozen mochten een eigen stukje land
  Ondanks de maatregelen werd er niet genoeg geproduceerd en moest er graan worden geïmporteerd.
 • Period: to

  Brezjnev's regeerperiode

 • Brezjnev sterft

 • Gorbatsjov leider

  Gorbatsjov leider
  Hij zei dat het slecht ging met de economie, die kwam door de planeconomie:
  - industrie en landbouw produceerden te weinig, slechte kwaliteit
  - energie/grondstoffen werden verspild aan ongewilde producten
  - industrie was verouderd
  Hij voerde daarom de 'glasnost' (=mondigheid) en 'perestrojka' (= hervorming) in. Mensen mochten nu kritiek hebben op de regering, mits het progressief was.
  Zie "Gorbatsjov's regeerperiode" voor zijn hervormingen.
 • Period: to

  Gorbatsjov's regeerperiode

  Moeilijkheden:
  - Bureaucraten werkten tegen
  - Weinig mensen wisten hoe een markteconomie georganiseerd moest worden
  En lang niet iedereen was het met Gorbatsjov eens, de partij viel in 2 groepen uiteen:
  - de groep die vondt dat Gorbatsjov te ver ging
  - de groep die vondt dat Gorbatsjov halve maatregelen nam
 • Gorbatsjov krijgt toestemming om de markteconomie in te voeren

 • Verandering in Gorbatsjov's politiek

  Verwijten:
  - Sovjetunie dreigde uiteen te vallen
  - de macht v.d. communistische partij was erg verzwakt
  - Oost-Europa was 'weggegeven' Vrijheid van meningsuiting werd weer beperkt...
 • Boris Jeltsin leider

  Boris Jeltsin leider
 • Gorbatsjov treedt af

 • Einde Koude Oorlog

  De VS en Rusland sloten een vredesverdrag, waarin zij beloofen dat ze allebei hun wapens in de EU flink zouden minderen.