Romersk religion

By Ciller
 • 100

  År 64. Jøder og kristne forfølges og gøres til martyrer

  Ved Roms brand
 • Period: 100 to

  Romerrigets religion

 • 300

  Romerske guder

  De romerske guder var inspireret af de græske guder.
  (Hellenistisk tid)
 • 310

  De egyptiske og persiske guder fik indtog.

  Flere udenlandske kulter gjorde indtog - og dermed deres guder.
 • 330

  Katolsk Kristendom

  Under Konstantin Den Store i år 330 e. Kr. blev kristendommen den officielle religion i Romerriget.
 • Oct 12, 1517

  Luther reformerer kristendomstanken

  Luther slår de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
  Protestantismen opstår
 • Oct 12, 1534

  Jesuitkirken opstår

  Jesus- og Mariadyrkelse adskilles.
 • Romerne er hovedsagelig katolikker idag

 • Forbud mod dyrkelse af andre religioner end kristendommen.

  Ved kejser Theodosius