Roma

 • 753 BCE

  Fundació de Roma

  Fundació de Roma
  Ròmul va fundar la ciutat.
  foto: lloba
 • Period: 753 BCE to 509 BCE

  Monarquia

  La primera etapa de la civilització romana és la monarquia. Etapa en què Roma va ser governada per sis reis: els tres primers foren llatins i els tres següents etruscos.
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  República

  La segona etapa va ser la República en què els cònsols i el senat eren les institucions més importants. Va ser una etapa d'expansió territorial en què l'exèrcit va agafar gran protagonisme.
 • 48 BCE

  Cèsar dictador

  Cèsar dictador
  Un militar assumeix els màxims poders, aquest sistema acabarà conduïnt acap a un nou sistema de govern: portarà a l'Imperi.
 • 27 BCE

  August emperador

  August emperador
  Inici d'una nova etapa centrada en concentrar tot el poder en una única figura. Altres grans emperadors foren: Trajà, Vespasià i Marc Aureli.
 • Period: 27 BCE to 476

  Imperi

  La tercera i última etapa d'aquesta gran civilització va ser l'imperi. Davant de l'extens territori conquerit, calia un poder central fort. El primer emperador fou August que va governar durant una etapa que es coneix amb el nom de Pax Romana.