Revolució Industrial Mollerussa

By isabire
 • Revolució Industrial a Mollerussa

  Revolució Industrial a Mollerussa
  L'arribada del ferrocarril (1861) i la seva situació geogràfica central van fer de la població seu de l'administració del nou canal d'Urgell i del Sindicat de Regants, fets decisius en el desenvolupament dels sectors comercials i de serveis.
 • Arribada de l'aigua

  Arribada de l'aigua
  L'arribada de l’aigua; el 25 de març de 1862 es van fer les primeres proves de reg del Canal d’Urgell a uns camps d’Agramunt. S’havien creat 144 km de zona regada que començaven a Ponts i acabaven a Montoliu de Lleida.
 • Casa canal

  Casa canal
  la Casa Canal va ser projectada el 1867 i inaugurada el 1868 com a magatzems de productes agrícoles de la societat concessionària del Canal d'Urgell.
 • Fira de Sant Josep

  Fira de Sant Josep
  Naixia la Fira de Sant Josep, un certamen que va començar com a fira de bestiar i donant resposta a les necessitats d’una època i d’una comarca.
  La Fira de Mollerussa ha estat la principal impulsora de la mecanització i modernització del camp català
 • Inaguració del col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat

  Inaguració del col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat
  L'octubre de 1880 s'inaugura el col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat.
 • La Forestal d’Urgell

  La Forestal d’Urgell
  La Forestal d’Urgell, SA és una societat anònima constituïda el 15 de març de 1890. El seu objectiu social, segons els estatuts de l’empresa, és obtenir la pasta-cartró i altres productes que tenen per base la fusta, així com dedicar-se a altres indústries en les quals la fusta sigui la primera matèria i sempre que s'utilitza per al moviment del motor la força motriu desenvolupada per les aigües del Canal d’Urgell.
 • Construcció del ferrocarril de via estreta Mollerussa-Balaguer

  Construcció del ferrocarril de via estreta Mollerussa-Balaguer
  Construcció del ferrocarril via estreta Mollerussa-Balaguer per al transport de mercaderies,i per assortir la Sucrera del Segre. El tren sortia de Mollerussa i passava per El Palau d'Anglesola, El Poal, Bellvís i Térmens -d'on sortia un ramal fins a Menàrguens- Vallfogona de Balaguer i Balaguer.
  1899: Inici-construcció de la línia
  1905: IniciI del servei.
  1950: Clausura ramal de Menàrguens.
  1951: Clausura definitiva de la línia.
 • Arribada de l'aigua potable a les cases a Mollerussa

  Arribada de l'aigua potable a les cases a Mollerussa
  L'any 1904 va arribar l'aigua potable a les cases particulars de Mollerussa i el maig del mateix any es va inaugurar la primera font pública.
 • Col·legi dels Germans de la Doctrina Cristiana (la Salle)

  Col·legi dels Germans de la Doctrina Cristiana (la Salle)
  L'octubre de 1905, comença a funcionar el col·legi de sant Josep, més conegut com La Salle, dirigit pels germans de les escoles cristianes
 • L'Amistat

  L'Amistat
  El 7 de maig del 1905 uns locals que havien estat magatzem d’alfals es van convertir en la seu de la Societat Recreativa L’Amistat, una entitat nascuda arran de la industrialització del Pla d’Urgell i de la construcció del Canal d’Urgell, que va afavorir el sorgiment d’una petita burgesia catalanista a Mollerussa
 • Pujol

  Pujol
  És va fundar el 1942 per Miquel Pujol i Oliva i és una fàbrica dedicada a la fabricació de pretensats.
 • Església Parroquial de Sant Jaume

  Església Parroquial de Sant Jaume
  Les restes de l’església vella no foren definitivament enrunades fins a l’any 1957, per bé que les obres de l’església nova havien començat l’any 1949 i s’inaugurà l’any 1952. L’empresari de l’obra fou Rossend Vilaró Borrell i el cost final de l’obra fou d’uns 2 milions de pessetes. L’any 1952 es celebra l’acte inaugural de benedicció del nou temple parroquial oficiat pel nunci apostòlic de Sa Santedat a Espanya i dels bisbes de Solsona, Lleida i Sogorb.
 • Introducció de les oueres de plàstic

  Introducció de les oueres de plàstic
  La introducció de les oueres de plàstic a Catalunya va ser gradual durant les dècades de 1960 i 1970. Aquesta innovació va proporcionar una alternativa més pràctica i duradora als ous reals per a la decoració de la Setmana Santa. Tot i que no hi ha una data exacta per a la seva arribada, es pot situar aproximadament en aquest període.
 • Arribada del bric de llet

  Arribada del bric de llet
  Des dels anys 1970-1980 la llet és comença a envasar en brics.
 • Nufri

  Nufri
  El 1973 va néixer el Grup NUFRI de la mà d'un grup de productors de la comarca lleidatana del Pla d'Urgell, que des de sempre s'han dedicat en cos i ànima a la producció de les millors pomes.