Revolució Industrial

Timeline created by marta, júlia, olívia i andreu
In History
 • Arada de Rotherham

  Arada de Rotherham
  L'arada de Rotherham va ser construïda per Joseph Foljambe a Anglaterra el 1730. És una màquina de camp construïda en forma triangular tirada per cavalls. Va permetre remoure els camps amb més facilitat i profunditat i tapar les llavors amb terra per protegir-les del vent i dels animals, evitant que s'hagués de fer manualment. Va marcar el començament de la fabricació industrial.
 • La siderúrgia

  La siderúrgia
  Al s. XVIII a causa de l'augment de la demanda de ferro va augmentar la cerca d'un nou combustible com a font d'energia dels alts forns, on s'hi fonia el ferro per fabricar vaixells, municions, màquines i eines. El combustible utilitzat va ser el carbó de coc, substituint el carbó vegetal, que era més costós i menys efectiu.
 • Llançadora volant de Kay

  Llançadora volant de Kay
  La llançadora volant de Kay va començar el procés de mecanització i innovacions tècniques, juntament amb la màquina de filar i el teler mecànic. Consisteix en una peça amb forma de vaixell de fusta i amb rodes que s'usava per tramar. Gràcies a aquest invent va ser possible l'augment de la velocitat de la teixidora i va permetre eixamplar les peces de roba.
 • Filadora Spinning Jenny

  Filadora Spinning Jenny
  Dins de la indústria tèxtil, la filadora Spinning Jenny i les altres màquines de filar Mule Jenny i Water Frame, es va incrementar molt la productivitat de la filadura. Va ser inventada per James Hargreaves i va suposar una gran innovació dins de al Revolució Industrial.
 • Màquina de vapor de Watt

  Màquina de vapor de Watt
  La màquina de vapor va ser creada per James Watt quan li va ser encarregada la reparació d'una altra màquina de vapor fabricada per Newcomen. Com a resultat va construir una màquina molt més eficient, que va ser aplicada en la indústria i el transport. Gràcies a aquesta la productivitat i la producció va augmentar considerablement i gràcies a que no necessitava tanta gent treballant, va aconseguir abaratir els preus.
 • Adam Smith: "La riquesa de les nacions"

  Adam Smith: "La riquesa de les nacions"
  Adam Smith fou un dels primers economistes nascut el 1723 a Escòcia i va ajudar a crear el concepte d'economia i va establir les bases del capitalisme. La seva obra més important va ser "La riquesa de les nacions" (1776) la qual va ajudar al desenvolupament de l'economia. En el seu llibre defensava la idea que el lliure mercat és guiat a la producció d'interessos per una "mà invisible".
 • Màquina de batre

  Màquina de batre
  Gràcies al desenvolupament de la siderúrgia i de la màquina de vapor es van introduir al camp noves màquines de sega i de batre. Aquest invent s'utilitzava als camps de conreu per separar les parts comestibles de la palla. Abans s'utilitzaven animals per estirar la màquina, però més tard es va començar a utilitzar la màquina de vapor per fer-ho.
 • Teler mecànic de Cartwright

  Teler mecànic de Cartwright
  El teler mecànic és la versió mecanitzada del teler manual, i gràcies a la seva rapidesa va augmentar la producció de teixits i els costos van disminuir. S'utilitzava una unitat mecànica que connectava tots els mecanismes i estava accionada per un eix de transmissió. Va ser dissenyada l'any 1784 per Edmund Cartwright i construida el 1785 i posteriorment perfeccionada per William Horrocks.
 • Primers vaixells de vapor

  Primers vaixells de vapor
  John Fitch, va realitzar el primer prototip de vaixell de vapor als Estats Units. Robert Fulton va garantir la construcció del primer vaixell de vapor de la història.
  Un vaixell de vapor està propulsat per màquines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, d'una turbina o màquina de vapor i d'un condensador refrigerat per aigua. La transmissió s'aconsegueix amb un cigonyal (eix) en els màquines de vapor o amb una caixa reductora en el cas d'utilitzar turbines.
 • Luddisme

  Luddisme
  El luddisme és un moviment de la mà d'obra per als anys 1811 - 1812 a Anglaterra coneguda per la seva destrucció de maquinària.
  El terme prové del nom d'un treballador anglès, John o Ned Ludd, que suposadament va destruir dos telers el 1780.
 • Segadora mecànica

  Segadora mecànica
  El primer que va aconseguir construir una segadora que va funcionar adequadament va ser Patrick Bell.Una segadora és una màquina agrícola que talla blat i altres cereals d'hivern, farratge verd destinat a fenc.Aquestes màquines van ser en el seu moment un enorme avenç en la mecanització de la sega dels cereals, permetent el seu cultiu en gran escala.
 • Primers sindicats

  Primers sindicats
  El sindicalisme o moviment sindical és l'actuació organitzada dels treballadors organitzats en sindicats que té com a objectius la millora de la qualitat de les condicions de vida i laborals. Robert Owen va crear el primer sindicat i les primeres cooperatives de treballadors, societats precedents als sindicats.
 • Locomotora de vapor de Stephenson

  Locomotora de vapor de Stephenson
  La locomotora de Stephenson va ser la locomotora més ràpida del seu temps. Creada per George Stephenson i presentada en un concurs, era capaç d'aconseguir els 47 km / h., Una velocitat que cap altra locomotora era capaç de superar. Locomotora de vapor és una màquina que mitjançant la combustió d'un element (carbó) en una caldera externa, escalfa aigua, i el vapor resultant de l'ebullició d'aquesta genera pressió i mou pistons que impulsen les rodes mitjançant un joc de bieles.
 • Great Trade Union

  Great Trade Union
  La definició de Trade Union sorgeix a Anglaterra i fa referència als primers sindicats d'obrers que es van formar en aquesta nació. Part del què és Trade Unió consistia a fer escoltar la seva veu davant els empresaris i per a això, realitzaven activitats com protestes, vaga i aturades que provocaven la convulsió dels alts càrrecs, però en poc temps aquestes reunions van ser prohibides i van haver de reformular la seva lluita, donant pas a una nova etapa
 • Fabricació d'acer Convertidor de Bessemer

  Fabricació d'acer Convertidor de Bessemer
  El procés Bessemer va ser el primer procés industrial barat per a la fabricació en sèrie d’acer o d’un metall en lingots fos. El mateix també había estat usat fora d'Europa durant centenars d'anys, però no a una escala industrial.
 • I Internacional

  I Internacional
  L'Associació Internacional de Treballadors (AIT) o Primera Internacional dels treballadors, va ser una organització fundada des de Londres que va agrupar inicialment als sindicalistes anglesos, anarquistes i socialistes francesos i italians republicans. Les seves finalitats eren l'organització política del proletariat a Europa i la resta de món, així com un fòrum per a examinar problemes en comú i proposar línies d'acció.