revolució industrial

 • microscopi

  microscopi
  Inventor: Zacharias Janssen
  Sector productiu que desenvolupa: investigació, sanitat
  Funció:una eina que permet observar objectes, que són massa petits per ser observats a primera vista.
 • Telescopi

  Telescopi
  Inventor: Galileo Galilei
  Sector productiu que desenvolupa: investigació
  Funció: eina que els astrònoms usen per veure objectes llunyans.
 • calculadora

  calculadora
  Inventor: Jack S. Kilby, Edith Clarke
  Sector productiu que desenvolupa: comerç
  Funció: realitzar càlculs, comptes o operacions aritmètiques.
 • Sembradora

  Sembradora
  Inventor: Jethro Tull.
  Sector productiu que desenvolupa: agricultura
  Funció: permetia sembrar les llavors en fileres i de forma ràpida, a més de poder enterrar-les a més profunditat.
 • Arada de rotherham

  Arada de rotherham
  Inventor:Joseph Foljambe
  Sector productiu que desenvolupa: agricultura
  Funció: obrir solcs i remoure el terra on se sembraran les llavors.
 • Llançadora de volant

  Llançadora de volant
  Inventor: John Kay
  Sector productiu que desenvolupa: sector textil
  Funció: permetia que la tasca de teixit, en què intervenien dos treballadors, fos realitzada per un de sol, així com teixir peces de cotó a més velocitat
 • Màquina de filar

  Màquina de filar
  Inventor: Richard Arkwright
  Sector productiu que desenvolupa: sector textil
  Funció: fabricar fils o filats de fibres com la llana o el cotó de forma mecanitzada.
 • Teler mecànic

  Teler mecànic
  Inventor: Edmund Cartwright
  Sector productiu que desenvolupa: sector textil
  Funció: proporcionaven continuïtat al procés, aconseguint una gran precisió des de l'inici fins al final de la peça, gràcies a la repetició de moviments transmesos a través de politges, engranatges i eixos, qualitats sobre les quals difícilment podien competir els telers manuals.
 • Trilladores mecàniques

  Trilladores mecàniques
  Inventor: Andrew Meikle, John Ridley
  Sector productiu que desenvolupa: Agricultura
  Funció: separa el gra de blat i altres cereals de la palla, elimina aquesta i neteja el gra.
 • Ferrocarril

  Ferrocarril
  Inventor: Richard Trevithick
  Sector productiu que desenvolupa: transport, comerç
  Funció: mitjà de transport i de càrrega de mercaderies terrestre
 • Càmera

  Càmera
  Inventor: Louis Le Prince, Johann Zahn
  Funció: dispositiu utilitzat per capturar imatges o fotografies.
 • Locomotora

  Locomotora
  Inventor: Robert Stephenson
  sector productiu que desenvolupa: Comerç , transports
  Funció: permetia traslladar grans quantitats tant de persones com de materials per a les indústries en menys temps.
 • telegraf

  telegraf
  Inventor: Samuel Morse
  Sector productiu que desenvolupa: Comunicació
  Funció: Permetia transmetre senyals elèctrics a llarga distància i rebre missatges gravats sobre paper.
 • biga de ferro

  biga de ferro
  Inventor: Alphonse Halbou
  Sector productiu que desenvolupa: mineria
  Funció: repartir el pes i la càrrega entre els pilars base de la construcció i servir d'estructura per sostenir l'edificació.
 • màquina de cosir

  màquina de cosir
  Inventor: Barthelemy Thimonnier
  Sector productiu que desemvolupa: sector tèxtil
  Funció: permet cosir tela i altres materials amb fil de manera que es poden unir aquests dos materials per elaborar peces per vestir o altres usos.
 • Convertidor de bessemer

  Convertidor de bessemer
  Inventor:Henry Bessemer, Alexander Lyman Holley
  Sector productiu que desenvolupa: sideromertal·lurgia
  Funció: descarburar, eliminar el fòsfor del metall calent, i optimitzar la temperatura de l'acer perquè qualsevol altre tractament previ a la fosa es pugui fer amb un escalfament o refredament mínims de l'acer.
 • gasolina

  gasolina
  Inventor: Edwin Drake
  Funció: s'usava com a lubricants per a grans màquines. L'aparició del motor de combustió interna donarà lloc a l'aparició de l'automòbil, un mitjà de transport revolucionari.
 • Rails de acer

  Rails de acer
  Inventor: Robert Forester Mushet
  Sector productiu que desenvolupa: Mineria
  Funció: sustentació i el guiat dels trens
 • dinamita

  dinamita
  Inventor: Alfred Nobel
  Funció: va reemplaçar ràpidament la nitroglicerina en aplicacions com les demolicions i la mineria, i com a farciment explosiu als projectils d'artilleria i càrregues de demolició militars
 • telèfon

  telèfon
  Inventor: Antonio Meucci i Alexander Graham Bell
  Sector productiu que desenvolupa: Comunicació
  Funció: permetia transmetre el so a través d'un cable elèctric.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  Inventor: Christopher Sholes, Carlos Glidden y Samuel W. Soulé.
  Sector productiu que desenvolupa: Comunicació
  Funció: Era una màquina avançada que permetia a l'usuari veure què escrivia a mesura que teclejava.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Inventor: Thomas Alva Edison
  Sector productiu que desenvolupa: Comunicació
  Funció: va ser el primer invent que podia grabar i reproduir soroll.
 • Bombeta

  Bombeta
  Inventor: Thomas Alva Edison
  Sector productiu que desenvolupa: electricitat
  Funció: dispositiu que emet llum a causa del pas de corrent elèctric.
 • Planxa elèctria

  Planxa elèctria
  Inventor: Henry W. Seely
  Sector productiu que desenvolupa: Sector Textil
  Funció: permet el pas de corrent elèctric mitjançant una resistència col·locada a l'interior de la planxa. Ex: treure les arrugues a les peces de vestir.
 • Automòbil

  Automòbil
  Inventor: Karl Friedrich Benz
  Sector productiu que desenvolupa: Transport
  Funció: un vehicle de tres rodes amb motor. aquest invent va ser el punt d'inflexió a la indústria dels vehicles de motor. S'utilitzava per traslladar-se més ràpidament d'un lloc a l'altre.
 • Bicicleta

  Bicicleta
  Inventor: Karl Freiherr von Drais
  Sector productiu que desenvolupa: Transport
  Funció: s'utilitzaven tant com a mitjà de transport com a vehicle d'oci.
 • Tramvia

  Tramvia
  Inventor: Werner von Siemens
  Sector productiu que desenvolupa: Transport
  Funció: Transportar més quantitats de mercaderia més ràpid i desprès com un medi de transport per les persones
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  Inventor: Germans Lumière
  Funció: aparell que servia com a càmera i com a projector,és una màquina capaç de filmar i projectar imatges en moviment.
 • Ràdio

  Ràdio
  Inventor: Guglielmo Marconi
  Sector productiu que desenvolupa:Funció: sistema per transmetre missatges de veu sense fils.sistema per transmetre missatges de veu sense fils.
  Sector productiu que desenvolupa: comunicació
 • Treball en cadena

  Treball en cadena
  Inventor: Ramsom E. Olds
  Sector productiu que desenvolupa: maquinisme i sistema fabril
  Funció:una tècnica de producció en què els treballadors realitzen una tasca específica i passen el producte al següent treballador.