Revolucio industrial

 • L'electricitat

  L'electricitat
  L'electricitat va ser creada per Benjamin Franklin, els primers contactes amb l'electricitat documentats es donen a l'Antiga Grècia, quan al segle V a.C, van documentar l'atracció que passava en fregar l'ambre amb una tela.
 • Divisio de treball

  Divisio de treball
  La divisió del treball o de forma més general la divisió de funcions és l'especialització d'individus que cooperen per a fer tasques o papers específics.
 • treball infantil

  treball infantil
  El treball infantil és l'ús de nens per realitzar treball a canvi de remuneració econòmica o en espècies. Normalment aquests ingressos són gestionats pels seus pares o tutors.
 • Invenció fusos mecànics

  Invenció fusos mecànics
  La màquina filadora és una invenció del període de la Revolució Industrial, va ser creada per fabricar fils com la llana o el cotó de forma mecanitzada. Va ser feta a Gran Bretanya al segle XVIII per Richard Arkwright i John Kay.
 • La maquina de vapor

  La maquina de vapor
  La màquina de vapor tenia un motor de combustió que funcionava posant carbó. Servia per fer funcionar locomotores i màquines. (telers…). El seu creador va ser James Watt. Va suposar el segon canvi més important en els mitjans de producció
 • CARBO DE COC

  CARBO DE COC
  En la revoulcio industrial era el combustible que feia funcionar las locomotoras i vaixells i maquines de vapor.
 • TELER MECÁNIC

  TELER MECÁNIC
  El teler mecànic va ser creat per Edmund Cartwright en 1784. I va ser acceptat com el principal desenvolupament lligat a la revolució industrial.
 • Revolucio industrial:Rotaccio Quadrinneal

  Revolucio industrial:Rotaccio Quadrinneal
  És una rotació de diferents famílies de cultius que es van combinant cada quatre anys
 • Period: to

  Primera revolucio industrial

 • VAIXELL DE VAPOR

  VAIXELL DE VAPOR
  Va fer las primera travessa pel riu Sena va ser creat Robert Funton
 • LOCOMOTORA DE VAPOR

  LOCOMOTORA DE VAPOR
  La primera locomotora que va funcionar va ser ROCKET inventada per George Stephenson's
 • Fotografia

  Fotografia
  El senyor George Eastman va ser el inventor de la fotografia
 • Primera línia de tren a vapor per transports de viatgers

  Primera línia de tren a vapor per transports de viatgers
  El primer ferrocarril que va circular al món va ser el de Stockton a Darlington Gran Bretanya el 1825 i les primeres locomotores de vapor que van circular per les nostres línies van ser britàniques.
 • Telegraf

  Telegraf
  Es el que tresmet a llarga distancia misatges escrits sense el transport fisic de les lletres.El seu inventor va ser Samuel Morse
 • Primera travessia d’un vaixell de vapor de l’Atlàntic

  Primera travessia d’un vaixell de vapor de l’Atlàntic
  El Sírius va ser el primer vaixell de vapor en travessar l’Atlàntic. Va tardar aproximadament 18 dies i 14 hores en recórrer tot l’Atlàntic.
 • Telefon

  Telefon
  El telèfon és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so a través de llargues distàncies.Inventat per Graham Bell
 • Invenció del convertidor Bessemer

  Invenció del convertidor Bessemer
  L'enginyer Henry Bessemer va fer acer de ferro amb un sistema de descarbonització del ferro només a base d'aire.
 • El Petroil

  El Petroil
  Edwin Drake va fer el primer pou de petroli. Va fer un pou de 21 metres de profunditat a Pensilvania en la vall d'Oil Creek per a l'empresa Sèneca Oil.
 • Period: to

  Segona revolució industrial

 • La bombeta elèctrica

  La bombeta elèctrica
  Thomas Alva Edison, va inventar la bombeta elèctrica funcionava amb un filferro de metall en l’interior que, gràcies a l'electricitat, aquest filferro entrava en incandescència i donava com a resultat la llum que irradia. L'entrada del corrent es feia a través del casquet metàl·lic que componia la part inferior de la bombeta.
 • ELECTRICITAT

  ELECTRICITAT
  Thomas Edison va inventar el sistema de xarxa electrica en
 • Industria quimica

  Industria quimica
  La indústria química comprèn les empreses que produeixen industrialment productes químics. Aquestes empreses treballen en l'extracció i processament de les matèries primeres(petroli, gas natural, aire, aigua, metalls i minerals
 • Multinacional

  Multinacional
  és una gran empresa que opera a diversos països. Generalment té una única imatge de marca. Solen tenir la seu en un país fortament industrialitzat. Són fruit de la globalització de l'economia, que rebaixa o suprimeix els aranzels i es basa en un bon sistema de transport.
 • Cinema

  Cinema
  El cinema que es basa en proyeccions animades publiques d'imatges anumades.El seus inventors vansw ser els germans Auguste i Louis Lumière
 • La indústria de l'automòbil

  La indústria de l'automòbil
  Henry Ford va ser un dels impulsors a la indústria automobilística. Va fer un sistema de producció, que consistia a fabricar un gran nombre d'automòbils mitjançant la producció en cadena, i a un cost molt baix.
 • Aviacio

  Aviacio
  El 17 de desembre de 1903 els germans Wright es van inventar el primer avio.
 • Produccio en cadena

  Produccio en cadena
  Henry Ford va ser un dels impulsors a la indústria automobilística. Va fer un sistema de producció en cadena, que consistia a fabricar un gran nombre d'automòbils mitjançant la producció en cadena, i a un cost molt baix.