Recorregut històric de la fotografia

Timeline created by Andrea.fernandez
In History
 • Primer procediment fotogràfic

  Primer procediment fotogràfic
  Va ser inventat per Niépce. Les imatges s’obtenien amb betum de Judea extés sobre una placa sobre una placa de plata, després d’un temps d’exposició de varis dies.
 • Segon procediment fotogràfic

  A partir del residu de la destil.lació d’espígol amb un temps d’exposició d’un dia sencer.
 • Invent del daguerreotip

  Invent del daguerreotip
  Es feia amb una placa recoberta d’una fina capa de iodur de plata exposada a la cambra fosca i després l’acció de vapors feien que apareixés la imatge formada per la exposició de la llum.
 • Obtenció d’imatges positives sobre paper

  Obtenció d’imatges positives sobre paper
  Hippolyte Bayard va descobrir la forma d’obtenir imatges positives directament sobre el paper. Es recobria un paper amb clorur de plata i s’enfosquia a la llum i després s’exposava a la càmera fosca. Això amb un temps d’exposició entre trenta minuts i dues hores.
 • Descobriment per fixar fotografies

  Descobriment per fixar fotografies
  John Herschell per fixar les imatges les sumergia en un bany de hiposulfit de sodi. Una ventatja era la possibilitar de reproducció múltiple, en canvi una desventatge era que la qualitat de la foto no era bona.
 • Primer procediment positiu/negatiu

  Primer procediment positiu/negatiu
  El primer procediment positiu/negatiu permetia la multiplicació d’una mateixa imatge. Això es feia gràcies a la obtenció d’un negatiu.
 • Creació d’objectius amb focals més curtes

  Creació d’objectius amb focals més curtes
  La creció d’objectius amb focals més curtes, més lluminoses i per tant conservant la nitidesa.
 • Reemplaçament del paper per vidre

  Reemplaçament del paper per vidre
  Abel Niépce de Saint Victor va tenir la idea de reemplaçar el paper per vidre. Tot i que així les fotos quedaven menys contrastades aquestes es van tornar molt més precisses.
 • Obtenció de fotografies en color

  Obtenció de fotografies en color
  El físic Gabriel Lippman va descobrir la manera de obtenir fotografies directament en color sobre una mateixa placa.