Procès d'hominització

Timeline created by AITOR_275
 • 2

  HOMO HABILIS

  HOMO HABILIS
  Cronología: van existir fa 2.500.000/1.500.000.. + periode geològic: plioce-plistoce
 • 2

  homo erectus

  homo erectus
  Cronologia: Viuen entre 2.000.000 i 300.000 anys. periode geològic plistocè inferior
 • 4

  Ardipithecus Ramidus

  Ardipithecus Ramidus
  va exiatir fa 4.400.000 milions d'anys i no sabem quan van desaparèixer. Periode geològic: pliocè
 • 8

  homo antecesor

  homo antecesor
  Cronologia: Viuen entre 800.000 i 100.000 anys. periode geològic: plistocè
 • 33

  Australopithecus afarensis

  Australopithecus afarensis
  Va existir entorn 3/1.000.000 anys. Periode geològic: pliocè
 • 145

  homo sapiens

  homo sapiens
  Cronologia: fa 40.000 anys.
  periode geologic plistocè