Prehistoria

Timeline created by carlaaaaaa
In History
 • Period: 3500 BCE to 10 BCE

  Paleolític

  El Paleolític va començar a l'any 3.400.000 aC fins als 10.000 anys a.C. Les persones que hi havien en aquella època eren nòmades.
 • 3400 BCE

  Vivien en coves o tendes

  Vivien en coves o tendes
  Vivien en coves o tendes, com eres nòmades no vivien en un lloc fix i s'organitzaven en tribus o clans. Ells vestien amb roba de la pell d'animals.
 • 3400 BCE

  Les seves creences

  Una de les teories que es va donar per al Paleolític Mitjà, és a dir, per a l'home de neandertal, va ser la d'una religió que tindria com a principi la màgia cinegètica, és a dir, la caça, així com el culte a animals, entre ells el culte a l'ós.
 • 2500 BCE

  Aparició d'armes

  Aparició d'armes
  Fabricaven les armes amb sílex, ossos i banyes d'animal. Amb aquest material podien fer eines i armes com: destrals, punxons, agulles, rascadors, perforadors, puntes de llança, hams i arpons.
 • 1600 BCE

  Apareix el foc

  Apareix el foc
  Va aparèixer a l'any 1.500.000 i el va descobrir l'Homo erectus per casualitat, es va fer servir per espantar depredadors i per cuinar. L'home Neandertal va ser quí va descobrir com fer el foc.
 • 20 BCE

  Art franco-cantàbric

  Art franco-cantàbric
  Les de la zona Francocantàbric van ser les primeres pintures paleolítiques que es van ser descobertes. L'estil Francocantàbric són pintures d'animals grans, representats a forma real i no apareix la figura humana i eren pintats de diferents colors. Van descobrir moltes coves amb estil francocantàbric, dues d'elles van ser: cova d'Alta Mira i cova de la Pileta.
 • 10 BCE

  Inici de la domesticació d'animals

  Inici de la domesticació d'animals
  Van começar a domesticar animals com el gos, el porc, la vaca, l'ovella, la cabra i el caball.
 • Period: 10 BCE to 5 BCE

  Neolític

  El Neolític va començar a l'any 10.000 a.C i va acabar a l'any 5.000 a.C. En aquella època les persones eres sedentaries. En aquest peride apareixen coses com l’aparició de
  l’agricultura, la ramaderia i el sedentarisme
 • 9 BCE

  Societat agricola i ramadera

  Societat agricola i ramadera
  Amb l’agricultura comencen a conrear cereals com el blat i l’ordi.
  Amb la ramaderia comencen a domesticar animals i s’adonen que no tan sols poden obtenir aliment com la carn o la llet.
 • 9 BCE

  Eines neolític

  Eines neolític
  Van començar a utilitzar armes com: la aixada, la falç, el destral i el molí de mà
  La aixada:L'aixada s'utilitzava per cavar la terra, estava feta de pedra
  La falç:Les primeres falçs trobades en jaciments prehistòrics eren de pedra o argila cuita
  El destral:Es una eina que serveix principalment per tallar fusta, per lluitar amb altres tribus o destripar els animals per aprofitar la pell i la carn
  El molí de mà:El molí de mà s'utilitzava per moldre la gla
 • 9 BCE

  Inici del comerç

  Inici del comerç
  El comerç va començar quan tenien excedents, llavors van adonar-se que podrien fer canvis, per exemple: si un tenia molts aliments i un altre tenia llana s'ho intercanviaven.
 • 9 BCE

  Inici de l'agricultura

  Inici de l'agricultura
  L'agricultura va sorgir d'una gran sequera que hi va haver, llavors es van desplaçar a llocs on hi hagués aigua (com els rius) i en aquell moment es donen conta que hi surten plantes de la terra i que aquelles plantes eren comestibles, llavors és en aquest moment quan comença l'agricultura.
 • 8 BCE

  Vestien amb teixits

  Vestien amb teixits
  Amb les fibres vegetals aprenen a teixir i amb els teixits pasen d'anar vestits amb la pell d'animals a anar vestits amb teixits.
 • 8 BCE

  Art llevantí

  Art llevantí
  L'art llevantí es va descobrir al Neolític, en aquest estil només es pinta d'un sol color i en aquest sí que surten persones. Van descobrir vàries coves amb pintures d'aquest estil, dues d'elles eren: Cova dels Vilasos i Cierva en un abrigo de la sarga.
 • 6 BCE

  Començen a practicar diferents activitats

  Començen a practicar diferents activitats
  Ceràmica: a l'hora d'emmagatzemar com no sabien a on guardar les coses van crear la ceràmica.
  Joies: van utilitzar pedres per fer joies.
 • 6 BCE

  Creences

  Creences
  Creien en la Deesa terra, protegia les collites i els ramats, era la responsabilitat de la fertilitat i estava representada amb una figura femenina feta d’argila.
 • 5 BCE

  Descobriment del metall

  Descobriment del metall
  Al 5.000 a.C entre el territori de Mesotàmia i Egipte, es comença a utilitzar un nou material, el metall i es en aquest moment quan s'inicia l'edat dels metalls.
 • Period: 5 BCE to 3500 BCE

  Edat dels metalls

  A l'any 5.000 a.C es quan es descobreix el metall s'inicia un comerç pel mediterrani d'aquest material i acaba a l'any 3.500 a.C
 • 4 BCE

  Edat del coure

  Edat del coure
  L'edat del coure va començar a l'any 5.000 a.C. El coure es va utilitzar per fer armes com: punyals,puntes de fletxa, espases i destrals. En aquesta ètapa també va augmentar la producció i es començen a construir les ciutats.
 • 4 BCE

  Menhir

  Menhir
  El Menhir es una pedra en vertical i la seva funció es conmemorativa.
 • 4 BCE

  Dolmen

  Dolmen
  Dos pedres als laterals i una asobre, que feia com una casa. La seva funció era enterrar.
 • 4 BCE

  Cromlec

  Cromlec
  Son Dolmens però amb forma rodona.
 • 3 BCE

  Edat del bronze

  Edat del bronze
  Aquesta ètapa comença a l'any 3.000 a.C. Es realitzen més armes com: escuts, destralls i puntes de fleches. Van començar a buscar nous metalls.
 • 3 BCE

  Edat del ferro

  Edat del ferro
  El ferro es va utilitzar per a les armes i els instruments d'agricultura: pals, pics i atuells. El poble que portava armes de ferro dominava als seus veïns.
 • 3 BCE

  Transformacio dels poblats a ciutats

  Transformacio dels poblats a ciutats
  Es van transformar amb l'augment de la població, construcció de més edificis, construcció de muralles per defensar-se.
 • 2 BCE

  Acaba l'edat dels metalls

  L' edat dels Metalls va acabar a l'any 3.500 a.C