Prehistoria

 • 100,000 BCE

  Estil de Vida Paleolitic

  Estil de Vida Paleolitic
  Com vivien en el plaeolitic:en el paleolitic vivien al aire lluire i eren nomades no es quedaven en un mateix lloc a viure.On vivien? vivien al costat dels rius i amb coves fetes de fang,pells i pals.
 • Period: 100,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  El paleolític que es? Es el periode mes llarg de la historia situat entre l'aparicio dels primers hominids i el descobriment de l'agricultura i la ramaderia.En aquesta epoca hi havien 3 enines que per mi eren molt imortant ossos,banyes d'animals i la mes imnportant la pedra silex.Unes de les seves activitats eren caçar peixosos,fer foc que va ser un descobriment molt imnportant per la especie humana,recolectors de plantes...I es feien ceremonies rituals per infliur sobre fenomens naturals(pluja)
 • 87,000 BCE

  Eines

  Eines
  En aquesta etapa utilizaben unes eienes que eren la pedra de sílex, ossos i banyes d'animals.I las utilizaben per caçar,treure la pell dels animals que caçaben...I per defender se (per sobrebiure)
 • 50,000 BCE

  EL descobiment del foc

  EL descobiment del foc
  El foc antiguament servia per moltes coses per exemple per protegir-se dels animals,per no tendre tant de fred,per cuinar i per rentar el menjar de les bacteries (per viure mes) i per moltes mes coses.EL foc es feia basica ment per dues formes una frotant una fusta com una varilla con un altra i o colpejar dues pedres amb molta força.I basicament el foc a sigut evolucionant per segles fins ara .
 • 50,000 BCE

  Crences religioses

  Crences religioses
  Es feien cerimònies i rituals:Para inlfuir sobre els fenòmens naturals
  Enterraments i ritus funeraris (l'homo de Neanderthal fa els
  primers enterraments )
 • 30,000 BCE

  Cova de altamaira

  Cova de altamaira
  La cova de d'altamira es una coba de estil Franco cantabric.I es una cova molt antiga que es va crear en el paleolitic.
 • 30,000 BCE

  La venus de willendorf

  La venus de willendorf
  Es una estatua petita de art mobiliari va ser unes de les primeres estroctures del paleolitic.Per que les dones tubieren mes fills
 • 12,000 BCE

  Arpón

  Arpón
  El arpón se utilizaba per caça animals normal ment els peixos
 • 11,000 BCE

  Ceramica

  Ceramica
  La ceramica esta feta amb barro i aigua.I en aquell temps servia per moltes coses per exemple per fer urnes,per fer plats per posar menjar(per servir el menjar)...
 • 10,000 BCE

  Estil de vida del Neolitic

  Estil de vida del Neolitic
  Com vivien en el neolitic?En el neolitic vivien en poblats osea ya van a ser sedentarias(que no es mouen del lloc on viuen.)On viven?Vivien en cases fetes de tovs
 • 10,000 BCE

  Cuan va començar la agricultura i la ramaderia

  Cuan va començar la agricultura i la ramaderia
  La agricultura i la ramaderia van apareixe en el neolitic.Van a començar a conrear diferentes coses.Van domesticar animals i de aquells animals que domsticaben conseguin carn,llet,llana... I per aquestes raons dels animals i tot aixo van surguir els ponlats i van ser sedentris i per aixo van surguir els poblats.
 • Period: 10,000 BCE to 5000 BCE

  Neolítico

  El Neolítico es la segona etapa de la prehistoria.En aquesta epoca eren nomades(començen a assentant-se en un lloc concret).També cpmençen a fer noves ctivitas com la agricultura,ramaderia...I comença la aparicio del comerç.Comença la creacio dels poblats props als rius,cases fetes amb palla,fang i habien casos que posaven fusta per reforçar.I per últim una cosa que també pot ser molt important es que feien enteraments amb aixovars(joies,obhectes,pots de cermanica...)
 • 9000 BCE

  Cova de la aranya

  Cova de la aranya
  La cova d'aranya, es una cova de estil d'art llevanti.Es un de les coves mes famoses del mon.I en la paret de la cova hi ha molts tipus de animals que estan pintats tots dels mateix color i aixo es(monocolor)
 • 9000 BCE

  Arc i fletxes

  Arc i fletxes
  El arc i les fletxes es van crear per primera vegada a la edat dels metalls i van servir per atcar als enemigs per caçar animals...I va ser un invent molt util que encara en la actualidad siguent fense servir
 • 9000 BCE

  Estil d'art

  Estil d'art
  Feien figures humanes:Representaven escenes com la caça, la recol·lecció...I toto lo feien de un color i aixo es diu monocolor.
 • 7000 BCE

  Creences religioses

  Creences religioses
  Feien homenatges als morts i Feien els enteraments amb aixovars (joies, objectes, coses importants...)
 • 5000 BCE

  Roda

  Roda
  La roda va se uns dels millors invents que ha crat la especie humana.La roda va ser molt inmportant per el comerçi i per cir cular, i hara es molt inmportant per els humans per que sin elles no poderiem utilizar els trens,els bus...O sigui per mi es uns dels millors invents del que han crat.
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  Edat dels metalls

  La edat dels metalls va ser la mes corta de la prehistoria, en aquesta epoca es comencen a utilizar nous materials per construir instruments com la vela, per mi el millor invent la roda o la arda.En aquesta epoca hi havien 3 etapes edat de coure,edat de bronze i edat de ferro.Son els nous oficis,comerç molt extern ja que s'intercabien productes, aparicio de grups socials algunes persones acomulen riquesa i poder.I un altre cosa que tambe esta be son els motlles per donar le forma als materials.
 • 4700 BCE

  Estil de vida en la edat dels metalls

  Estil de vida en la edat dels metalls
  Vivien en una societat urbana.
  Com vivien vivien en petites ciutats que estaben en boltades de turons i estaben proteguides per un guardia
 • 4500 BCE

  Etapes de la edat dels metalls

  Etapes de la edat dels metalls
  En la edat dels metalls hi ha 3 etapes.
  1.Edat de coure:Primer metall utilizat i es tou i es desforma facilment.
  2.Edat de Bronze:barreja entre coure i estany,metall mes dur i tallant i anura substituintla pedra com a eina de treball.
  3.Edat de ferro:metall molt resistent i façil de moldejar i subsitucio definitiva de la pedra
 • 4000 BCE

  Economia a la edat des metalls

  Economia a la edat des metalls
  L'economia a l'edat dels metalls esta formada en la gent que tenia molts diners i la gent que no tenia molts diners i aixo es diu grups socials.
 • 4000 BCE

  Megalits

  Megalits
  Els megalits son pedres colocades de distintes formes, hi ha tres tipus:
  1.Els menhirs: es una sola pedra plantada en vertical que es feia servir solament per enterar una mateixa persona.
  2.Els dolmens: es pedres plantades en vertical i una sola plantada en horizontal sota de les que estan en vertical que es feia servir per enterar un grup de persones o una familia.
  3.Els cromlecs: es conjuts de pedres o menhirs amb en un forma circular. Es començava a reçar als Déus allà.