Povijesni razvoj računala Sara Martinić 1.f

Timeline created by martinic.sara
 • Logaritamsko računalo

  Logaritamsko računalo
  Sprava kojom su se nekada do nekoga stupnja točnosti izvodile računske operacije množenja, dijeljenja i potenciranja. Sastoji se od jednoga čvrstog i jednoga pomičnoga lineala, na kojima su odmjereni logaritmi brojeva, ali označeni sami brojevi.
 • Pascalina

  Pascalina
  Pascalina je mehanički stroj koji je mogao zbarajati i oduzimati velike brojeve. Pascalina je mogla raditi s brojevima do 9 999 999. Konstruirao ga je Blaise Pascal.
 • Leibnizov kalkulator

  Leibnizov kalkulator
  Digitalni mehanički kalkulator, izumio ga je njemački matematičar Gottfried Wilhelm Leibniz. To je bio prvi kalkulator koji je mogao izvesti sve četiri aritmetičke operacije.
 • Diferencijalni stroj

  Diferencijalni stroj
  Diferencijalni stroj je mehaničko računalo dizajnirano za automatsko izračunavanje tablica polinoma i ostalih funkcija aproksimiranih polinomima. Stroj se koristio dekadskim brojevnim sustavom, a pokretao se okretanjem ručice.
 • Analitički stroj

  Analitički stroj
  Analitički stroj nastao je kao proširenje ideja koje je Charles Babbage oprobao u diferencijalnom stroju, s tim da je analitički stroj bio programibilan. Imao je sve odlike modernih računala.
 • Sortirni stroj

  Sortirni stroj
  Sortirni stroj spada u elektromehaničke strojeve. To je stroj za svrstavanje bušenih kartica s podacima iz popisa stanovništva. Izumio ga je Herman Hollerith.
 • Z3

  Z3
  Bilo je to prvo djelujuće, potpuno automatizirano digitalno računalo na svijetu. Izumio ga je Konrad Zuse njemački inžinjer.
 • Mark1

  Mark1
  To je bilo je prvo veće automatsko digitalno računalo, smatrano i prvim univerzaln im kalkulatorom. Projektirao ga je Howard H. Aiken, a službeno ime izuma je Automatic Sequence Controlled Calculator, skraćeno ASCC.
 • ENIAC

  ENIAC
  ENIAC je bilo prvo elektroničko račnalo napravljeno u Americi. Bio je unikatni proizvod te nikada nije pušten u serijsku proizvodnju. Demontiran je 2.studenog 1955.
 • Period: to

  Prva generacija računala

  Prva generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila u vremenu izmedu 1946. i 1958. Koristila su elektronske cijevi kao temeljnu jedinicu izrade računala. Osnova za ulaz podataka bila je bušena kartica.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  Bio je prvi elektronički digitalni računalni dizajn opće namjene za poslovne aplikacije. Dizajnirali su ga J. Presper Eckert i John Mauchly.
 • Period: to

  Druga generacija računala

  Druga generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila vremenu između 1959. i 1964. Ova je generacija računala kao osnovnu tvornu jedinicu za izradu koristila tranzistore.
 • Period: to

  Treća generacija računala

  Treća generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila vremenu između 1965. i 1978. Treća generacija računala koristili su integrirane sklopove kao osnovnu tvornu jedinicu za izradu računala.
 • Period: to

  Četvrta generacija računala

  Četvrta generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila od 1979. do 2020. Četvrta generacija računala koriste mikroprocesor kao osnovnu tvornu jedinicu za izradu računala.
 • Period: to

  Peta generacija računala

  Peta generacija računala je još uvijek u razvoju. Bazirat će se na masivnom paralelnom procesiranju, gdje će računalo biti u sposobnosti odlučiti što je najbolje u tom trenutku, te samo odraditi određene naredbe .