Descarga (22)

Prehistòria

 • Period: 100,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  DEFINICIÓ: Paleo: vell / Lític: pedra
  El paleolític es el periode més llarg de la història situat entre l'aparició dels primers homínids i el descobriment de l'agricultura i ramaderia.
 • 90,000 BCE

  Activitats del Paleolític

  Activitats del Paleolític
  Caçadors d'animals salvatges ·Recol·lectors de plantes ·Fer foc ·Fer roba ·Caçaben ocells ·Treure la carn ·Cuinar la carn ·Fer eines ·Curar la ferida ·Fer tendes
 • 50,000 BCE

  Foc

  Foc
  Protecció: Espantar als depredadors ·Il·luminarse ·Escalfar-se ·Alimentació: Cuinar aliments (carn més facil de menjar) (disminució mandíbula) ·Comunicació: Llenguatge ·S'eliminen bacteries
 • 47,000 BCE

  Estil de vida al Paleolític

  Estil de vida al Paleolític
  Aire lliure ·En tendes fetes amb pell d'animal ·Coves fetes de fang, pell i pals ·Al costat de rius · Nòmades: Vivien dels recursos que els oferia la natura (depredadors) ·Per això, quan els recursos s'acabaven anaven a un altre lloc ·Vivien en clans i tribus ·Igualitaria: Poques diferències socials entre els membres i senzilla divisio del treball per sexe.edat i sexe,
 • 40,800 BCE

  Cova del castillo

  Cova del castillo
  Cova del Castillo té més de 40.800 anys d'antiguitat, és d'estil franco-cantabries que eren unes pintures d'animals que tenien diferents colors i eren molt reals i no hi havia pintures de persones.
 • 35,000 BCE

  Estil d'art al Paleolític

  Estil d'art al Paleolític
  Art rupestre
  1.Pintures d'animals grans
  2.Representació molt real
  3.No apareix la figura humana
  4.Diferents colors
  Art mobilari
  1.Figures i objectes decoratius tallats en os, banyes d'animal o pedra o modelats d'argila
  2.Petites estatues i escultures
  3.Esquemalitzar i resaltar atributs sexuals femenins
  4.Fertilitat
 • 30,000 BCE

  Creences al Paleolític

  Creences al Paleolític
  Es feien cerimònies rituals per influir sobre fenòmens natrurals ·Enterraments i ritus funeraris (l'homo de Neanderthal fa els primers enterraments
 • 19,999 BCE

  Eines del paleolític

  Eines del paleolític
  Pedras sílex, ossos i banyes d'animals ·Destral ·Punxos ·Agulles Eines per menjar, caçar, pescar...
 • 19,330 BCE

  Herramienta Destral

  Herramienta Destral
  És una eina amb un tall metàl·lic que està fixat, a través d'un trau o forat normalment quadrangular, a un mànec, generalment de fusta.
 • 19,300 BCE

  Herramienta Agulla

  Herramienta Agulla
  Les agulles eran una eina llarga i esvelta amb una punta punxeguda en un extrem i un forat per subjectar el fil de cosir.
 • Period: 10,000 BCE to 5000 BCE

  Neolític

  Neo/nou Líitic/Pedra
  Segon període on el homínids començaran a fer noves activitats i s'acabaran assentànt en un lloc concret. Se'n diu revolució neolític al conjunt de canvis produïts fa 10.000 anys
 • 8658 BCE

  Estil de vida al neolític

  Estil de vida al neolític
  Creació dels primers poblats. Llocs plans, amb sòl fertil i a prop dels rius.
  Cases fetes amb tova(palla i fang) per les parets, palla pel sostre i fusta per reforçar. ! habitació
 • 8000 BCE

  Estil d'art al Neolític

  Estil d'art al Neolític
  Protegia les collites i els remats. Es representava en figures femenines d'argila. Responsable de la fertilitat Protagonisme figure humana. Representaciò escenes (caça, recol·lecció i dansa). Figures humanas de forma esquemàtica. Monocolor
 • 6500 BCE

  Creences al neolític

  Creences al neolític
  Homenatges als morts: Importanciá de la trasmissió de sentiments. Ús d'urnes de ceràmica. Enterraments amb aixobards(joies,, objectes, pots de ceràmica). S'enterraven en Necròpolis(cementeri o lloc de soterraments
 • 6000 BCE

  Activitats al Neolític

  Activitats al Neolític
  Agricultors: Concrear cereals (blat i ordi)
  Ramaders: Domesticació animals que els va permetre obtenir productes (llet i carn) i aprofitar la força de tir
  Especialització del treball (cristelleria, ceràmica i teixit.
  Apariciò comerç
 • 5000 BCE

  Origen del Neolític

  -Gran sequera fa 10.000 anys que provoca que homínids començen a observar el comportament dels animals --> les parts de menjar que queden atreuen als animals --> Domesticació. Els homínids aprendren a utilitzar l'aigua per cultivar(agricultura)
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  Edat dels metalls

  Període on es començaran a utilitzar nous materials per construir objectes i instruments i apareixeran grans avenços tecnòlogics: roda, vela i arada- Instrument per conrrear la terra. El final es quan apareix l'escriptura
 • 3500 BCE

  Cromlec

  Cromlec
  Conjunt de pedres o menhirs amb forma circular ·Temples on es resava als deus
 • 3100 BCE

  Menhir

  Menhir
  Pedra de grans dimensións plantada en forma vertical ·Enterraments individuals
 • 2200 BCE

  Dolmen

  Dolmen
  Pedres en vestical i una en horitzontal a la part superior ·Enterraments de més d'una persona(famílies)
 • 600 BCE

  Etapes de l'edat dels metalls

  Etapes de l'edat dels metalls
  Edat de coure: ·Primer metall utilitzat ·Tou i es deforma fàcilment
  Edat de bronze: ·Barreja entre coure i estany ·Metall més dur i tallat ·Anirà substituin la pedra com a eina de treball
  Edat de ferro: ·Metall molt resistent i facil de moldejar ·Substitució definitiva de la pedra
 • 600 BCE

  Activitats de l'edat dels metalls

  Activitats de l'edat dels metalls
  ·Primers objectes fets mitjançant cops al ferro fred. ·Després: Fosa de materials metàl·lics per donar-los forma mitjançat un motlle, cuan adonar-se que si escalfaven el ferro aquest es podia moldejar millor. ·Construcció de noves armes i eines.
 • 100 BCE

  Estil de vida de l'edat dels metalls

  Estil de vida de l'edat dels metalls
  Aparició nous oficis: artesans,comerciants... ·Comerç molt més extens, ja que s'intercanviaven productes ·Aparició grups socials i algunes persones comencen a acumular riquesa i poder. ·Societats urbanas: Apareixen les ciutats per l'augment de la pobració. Aquestes estaven en turons, enmurallades i es comencen a construir molts més edificis. Vivien al costat del mar.